Index slušnosti

Jako každý index je i Index slušnosti zjednodušeným popisem složité situace. Základ jsme převzali od průkopníků slušného, zodpovědného podnikání, firmy Patagonia popsaný v knize Zodpovědná firma. Důležitým vstupem do tvorby indexu bylo i několik let práce s principy svobody a fungování Indexu svobody. Hlavním smyslem Indexu slušnosti je pojmenovat základní potřeby pěti skupin, kterých se týká fungování každé organizace.

Smysl dotazníku

Smyslem dotazníku je pojmenovat hlavní aspekty udržitelného podnikání. Na jeho vyplnění si tedy vyhraďte klidný čas tak, abyste ho mohli využít spíše jako zpětnou vazbu na vaše fungování než jako na administrativní nutnost k registraci.

Kdo může Index vyplnit

Kdokoli, kdo může zastupovat zájmy organizace jako celku. Prosíme, abyste svá hodnocení volili podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jedině tak můžeme získat relevantní výsledky, které nám následně pomohou v naší snaze o slušnější podnikatelské prostředí v České a Slovenské republice.

Cena registrace

Registrace je platná na jeden rok.
V ceně pro ziskové organizace je započítán příspěvek na náklady spojené se zapojením neziskových organizací. Každá firma si může vybrat balíček, který nejvíce odpovídá jejím potřebám. Detailní ceník najdete zde.

Jak Index vyplnit

Index vyplňte jako míru souhlasu s jednotlivými kritérii:

5 – zcela souhlasím, 4 – souhlasím, 3 – tak na půl, 2 – nesouhlasím, 1 – zcela nesouhlasím, X – nelze aplikovat

Hodnocení „X – nelze aplikovat“ prosím použijte pouze v případech, kdy naplnění bodu není reálné (např. zajištění sprch u virtuálního týmu).

V každé z pěti kategorií naleznete dva druhy tvrzení: hlavní (černá barva) a doplňkové (oranžová barva).

Odpověď je potřeba vyplnit u všech tvrzení!

Dotazník

Název organizaceJméno kontaktní osobyEmailIČO
Jaká je vaše motivace zapojit se do projektu Slušná firma?
Odpověď použijeme při tvorbě vašeho profilu.

Vyberte typ společnosti

WWW stránky
Na škále 1-5:
1 = rozhodně ne
2 = spíše ne
3 = ano i ne
4 = spíše ano
5 = rozhodně ano
x = nelze aplikovat

Zdraví firmy

Firma je celkově finančně zdravá (je schopná dostát svým finančním závazkům).
Všichni lidé ve firmě mají přístup k informacím, které potřebují pro samostatné rozhodování, včetně informací o finančních výsledcích a strategii firmy.
Firma považuje chyby za příležitost ke zlepšení, bere si ponaučení a inovuje.
Firma pracuje systematicky na zvyšování finanční gramotnosti zaměstnanců tak, aby lépe porozuměli fungování firemních financí a dokázali se lépe zapojit do řízení firmy.
Závazky ke snižování sociálního (sociálního = vliv na zdraví a psychickou pohodu lidí) a ekologického dopadu patří mezi hlavní cíle naší organizace.
V oblasti snižování sociálního a ekologického dopadu pravidelně naše kolegy vzděláváme. 

Zaměstnanci

Umožňujeme práci na zkrácený úvazek, flexibilní pracovní dobu či možnost práce z domova, pokud je to proveditelné.
Zaměstnanci u nás mají možnost vykonávat smysluplnou, pro druhé opravdu užitečnou práci.
Firma vyplácí mzdu či jinou formu odměny za práci, která zaměstnancům umožňuje žít důstojný život.
Ve firmě převažuje pocit, že jsme si rovní - lidé se nedělí na “podřízené” a “nadřízené”.
Výkon práce prospívá fyzickému i psychickému zdraví zaměstnanců.
Zaměstnanci mají možnost uplatnit svůj hlavní talent, firma je podporuje v tom si jej najít a uplatnit; práce ve firmě je baví.
Mzdy ve firmě patří k průměru či nadprůměru odměňování v našem oboru.
Poměr mezi mzdou nejlépe a nejhůře placeného pracovníka je lepší nebo odpovídá poměru obvyklému v naší branži.
Roční míra fluktuace je lepší nebo odpovídá míře fluktuace v naší branži.
Na zodpovědnější pozice přijímáme prioritně naše zaměstnance či členy naší komunity; teprve pokud to není možné, přijímáme lidi zvenku.
Zaměstnancům nabízíme štědré množství pracovního volna.
Na pracovišti máme k dispozici sprchy tak, aby zaměstnanci mohli dojíždět do práce na kole a během dne si zacvičit.
Naše provozovny jsou bezbariérové.
Dotujeme či jinak peněžně odměňujeme dojíždění zaměstnanců veřejnou dopravou, na kole a docházení pěšky kvůli snížení emisní zátěže způsobené dopravou.
Nabízíme možnost týdenní až měsíční stáže zaměstnancům, kteří chtějí nabídnout své schopnosti neziskovým organizacím.
Služebně starším manažerům a lidem na kreativních pozicích nabízíme možnosti studijního volna, abychom předešli jejich vyhoření. 

Zákazníci

Vyrábíme výhradně užitečné produkty, které mají pro uživatele jasně identifikovatelný pozitivní přínos bez negativního dopadu na okolí a ostatní.
Vyrábíme produkty, které dlouho vydrží a jejichž části lze dobře opravit. V případě nevýrobních organizací podporujeme naším jednáním firmy s touto filozofií.
Na naše výrobky/služby poskytujeme záruku bez omezení, podmínek a kliček.
Zákazník má při rozhodování o nákupu skutečně svobodnou volbu (= má veškeré dostupné informace a není do nákupu tlačen ani k němu cíleně manipulován).
Aktivně vytváříme příležitosti k otevřené diskuzi se svými zákazníky (online i na živo).
Pečlivě se vyhýbáme přehnanému rozšiřování variant našich produktů (včetně nadměrného počtu barevných možností a příslušenství pro naše oblíbené produkty).
Snažíme se být vysoce transparentní ohledně sociálního (= negativní vliv podnikání na zdraví a psychickou pohodu lidí) a ekologického dopadu našich produktů.
Ke svým zákazníkům se chováme jako „k lidem“; chceme, aby kontakt s námi (v rámci celého distribučního řetězce) byl pro zákazníka radostný.

Komunita

Firma se aktivně zapojuje do komunity či komunit v místech svého působení.
Pokud je to možné, nabízíme pracovní místa pro lidi s nízkými příjmy, hendikepem či jiným znevýhodněním.
Firma je aktivní součástí komunity nebo komunit v on-line prostoru.
Věnujeme část zisku na podporu aktivit v místě našeho působení.
Podporujeme zaměstnance při organizaci skupinových dobrovolnických aktivit.
Budujeme partnerské vztahy s místními organizacemi, jejichž činnost prospívá životnímu prostředí a komunitě.
V případě větších firem: místním organizacím umožňujeme využívání našich provozoven mimo pracovní dobu.
S našimi dodavateli se snažíme vylaďovat na našich sociálních a ekologických standardech. 
Žádáme či vybízíme naše dodavatele ke kontrole snižování energií a k využití energií z obnovitelných zdrojů.
Žádáme či vybízíme naše dodavatele ke snižování objemu a recyklaci odpadu.
Žádáme či vybízíme naše dodavatele ke kontrole a snižování spotřeby vody (a k zavedení recirkulace a rekuperace použité vody).

Planeta

Naše produkty navrhujeme tak, aby byly vysoce kvalitní, dlouho vydržely a měly vyměnitelné či opravitelné součásti (Ten nejekologičtější produkt je často ten, který zákazník nemusí měnit za nový). V případě nevýrobních organizací podporujeme naším jednáním firmy s touto filozofií.
Naše produkty navrhujeme tak, aby obsahovaly co nejvyšší podíl recyklovaných surovin a materiálů. V případě nevýrobních organizací podporujeme naším jednáním firmy s touto filozofií.
Naše produkty navrhujeme tak, aby se daly recyklovat, pokud možno do podoby produktů se stejnou hodnotou. V případě nevýrobních organizací podporujeme naším jednáním firmy s touto filozofií.
Máme ve firmě jednotlivce nebo tým, který/kteří fungují jako zdroj ekologických informací pro ostatní.
Ve firmě  usilujeme o snižování spotřeby energie, vody a produkce emisí a odpadu a pravidelně vyhodnocujeme, jak se nám daří.
Trvale snižujeme spotřebu vody.
Spolupracujeme s našimi největšími dodavateli, obchodními partnery a zákazníky na snížení ekologického dopadu aktivit prováděných ve jménu naší firmy.
Kdekoli to je možné, zahrnujeme ekologické cíle mezi zodpovědnosti kolegů.
Nechali jsme provést nezávislý rozbor toxicity materiálů a surovin používaných v našich produktech a výrobních procesech a v rámci možností využíváme lokálních dodavatelů, používáme suroviny z místních zdrojů.
Stanovili jsme si za cíl postupné zvyšování podílu recyklovatelných a biologicky odbouratelných materiálů.
Stanovili jsme si za cíl trvalé snižování objemu obalových materiálů.
Ve firmě recyklujeme veškeré plasty, sklo, kovy, papír a kartony.
Ve firmě kompostujeme veškerý odpad biologického původu.
Zvyšujeme podíl využívání obnovitelné energie.

newsletter

Buďte první, komu od nás cca jednou měsíčně přistanou do schránky zprávy a další informace.

Vaše e-mailová adresa zůstává pouze u nás.

Kontakt

E-mail:

lenka@slusnafirma.cz

 

Doručovací adresa:

Boženy Jandlové 3, Praha 4 – Komořany, 140 00

 

Fakturační údaje:

Tomáš Hajzler Boženy Jandlové 3, Praha 4 – Komořany, 140 00
IČ: 61026280 | DIČ: CZ7105263704

 

Bankovní spojení:

FIO banka, a. s. 2500405273/2010

Napište nám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.