Odznáček slušné firmy

Intellectus

Praha, Brno

Pořádáme kroužky, workshopy, online kurzy a příměstské tábory v přátelském a intelektuálním prostředí pro děti, mládež i dospěláky se zájmem.

"Proč Slušná firma?"

I svoboda má své hranice a končí v okamžiku, kdy bychom dalšího omezovali či poškozovali. Pak je na místě slušnost a ohleduplnost. To jsou principy, které učíme i ty nejmenší, snažíme se být jim vzorem. Chceme se setkávat s podobně naladěnými lidmi a firmami. Do budoucna se co nejméně setkávat s „podlým marketingem“ a naopak - aby nejlépe všichni hráli fair play. V podnikání je pro nás důležitá čestnost od firem, zákazníků a od všech, kteří se potkávají na trhu.

Na čem stojí naše slušnost?

Výsledky dotazníku Index slušnosti. Proč těchto pět kategorií? Co vnímáme jako slušnost?

80%
Zdraví firmy
81%
Zaměstnanci
100%
Zákazníci
73%
Komunita
79%
Planeta

Kdo jsme
Jsme skupina lidí, kteří věří, že jejich práce má smysl. Snažíme se ze sebe vydat maximum tak, aby se děti během aktivit mohly adekvátně individuálně rozvíjet.
Lektory i další spolupracovníky si pečlivě vybíráme, jak po stránce odbornosti, tak i lidsky, aby zapadly do kolektivu a sdílely stejnou myšlenku. Je pro nás důležité, s kým chceme být i v pracovní době. Jak jeden náš kolega (lektor) řekl, firma je pro nás rodina. Všichni si mezi sebou tykáme a totéž uplatňujeme i v rámci aktivit. Příprava na výuku pro nás není jen prací, ale sami se u ní pobavíme. Pokud vyvstane problém, společně ho s kolegy diskutujeme a hledáme nejlepší řešení - ať už se jedná o přípravu pokusu, individuální přístup k dítěti nebo opravu robota.

 

Intellectus

Kroužky vedou lektoři, kteří v daných oborech vynikají. Děti mají příležitost si sestrojit například vlastní lampičku či loď na elektrický pohon, postavit si robota, ušít si tašku na šicím stroji, zapojit elektrický obvod, uháčkovat čepici, naprogramovat vlastní aplikaci, vyzkoušet si práci fotografa a mnoho dalšího. Spolupracujeme s firmami, které pomáhají vzdělávat již ty nejmenší ať již ve formě exkurzí či jinou podporou.

Intellectus

O letních prázdninách pořádáme netradiční příměstské tábory zaměřené hlavně na programování, robotiku či elektroniku, často ale v nezvyklém spojení např. s biologií, chemií nebo fotografováním. Každý účastník si v rámci tábora najde mnoho aktivit a témat, která ho osobně zajímají a v nich se pak může dále zdokonalovat. Mimo odborná témata probíraná uvnitř vyrážíme v rámci táborů zkoumat přírodu a svět kolem nás i ven. Součástí jsou i různé exkurze a výlety. V neposlední řadě si letní počasí užíváme aktivním odpočinkem a hrou v přírodě, aby zvídavé dětské hlavy měly čas po pokusech a programování vydechnout a vyřádit se i jinak.

Intellectus

O co nám jde
Důležité pro nás je dát dětem možnost rozvíjet se směrem, který je samotné láká. Ukázat jim různé možnosti zábavnou formou. Vzdělávací aktivity, které organizujeme, ve školách a na trhu chybí. Mimo vědu, IT a odbornost ukazujeme dětem i cestu odpočinku a relaxace. Na příměstských táborech vyrážíme i s technicky založenými dětmi do přírody a ukazujeme jim jiné směry a možnosti.

Naše zásady
Intellectus je organizace pořádající zájmové kroužky, workshopy, příměstské tábory pro děti a mládež, ale i další kurzy a školení pro lidi se zájmem. Základní myšlenkou všech aktivit je podpora nadání a zájmu v rozličných oblastech - od programování a robotiky, přes přírodní vědy, deskové hry, až po kreativní sebevyjádření se. Věříme, že děti se nejlépe učí tomu, co je baví. Všechny malé i velké talenty se snažíme rozvíjet individuálně podle jejich potřeb tak, aby svou účastí a zapojením získali maximum. Při všech aktivitách klademe důraz na samostatnost při řešení problémů, ale také schopnost kooperace při skupinových aktivitách. Základem není pouze sdělování informací, ale v první řadě je to rozvoj schopností a dovedností aplikovatelných v reálném životě.

Intellectus

Lektor kroužků, táborů i všech dalších aktivit je vždy odborníkem na danou problematiku - ajťák předává své know-how dětem na Malém programátorovi či Robotice; přírodovědec a technik zase na Malém přírodovědci či Malém badateli. Vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem v oboru nemá pak lektor problém hodinu přizpůsobit aktuálnímu zájmu dětí a náplň lekce odchýlit od předem připraveného plánu.
Lektoři se na každou hodinu pečlivě připravují, ale nemají problém odbočit i na jinou látku, když má dítě zájem. Mnohokrát se například desetičlenná skupinka rozdělí na tři menší, každá se věnuje něčemu jinému a s lektory svou práci konzultují.

Intellectus

Výsledky naší práce
Těší nás ocenění od European Council for High ability, který nám udělil titul Evropský Tallentpoint. Od školního roku 2017/18 na ZŠ Nedvědovo náměstí funguje první Talentpoint Intellectus, který je přístupný pro veřejnost. od roku 2018/19 pak i druhý Talentpoint Intellectus Budějovická (ZŠ Poláčkova). Oba Talentpointy jsou přístupné veřejnosti a jejich cílem je nabídnout široké množství aktivit všem dětem, které se přihlásí. Také zde na rozdíl od běžných školních kroužků probíhají speciální jednorázově i série workshopů a dalších aktivit. Je možné se zde přihlásit i na pokročilé specializovaní kroužky, jejichž cílem je podpořit rozvoj talentovaných dětí a mládeže.

Intellectus

Co nabízíme
Pomáháme dětem, mládeži a dospělým učit se, co je baví, v čem vynikají a co jim může být v budoucím životě prospěšné. Rozvíjíme talenty, zakládáme si na propojování do praxe a logickém myšlení. Děti se tak stávají více a více samostatnými. Ve školách organizujeme odborné informatické, technické a praktické kroužky a již zde také objevujeme malé talenty.
Nabídka kroužků Intellectus zahrnuje široké spektrum témat - IT odvětví v podobě programování a robotiky, přírodní vědy a techniku, ale i deskové hry a kreativní aktivity jako ruční práce či fotografování. Na kroužcích se snažíme o přátelskou atmosféru a individuální přístup, kapacita je proto maximálně 10 dětí. Děti na kroužcích nerozdělujeme do skupin podle věku, důležitá je jen chuť získávat informace v daném oboru. 

Intellectus

Naše kultura - jak fungujeme
Kolegy si mezi sebe pečlivě vybíráme, jako zásadní vnímáme morální hodnoty a vynikání v daném oboru. Je pro nás důležité, s kým chceme být i v pracovní době. Jak jeden náš kolega (lektor) řekl, firma je pro nás rodina. Všichni si mezi sebou tykáme a práce je pro nás zábavou. Při přípravě na výuku si sami hrajeme a společně s kolegy diskutujeme o zkušenostech a možnostech ve výuce.

Intellectus

Své práce si ceníme - lektoři a spolupracovníci jsou za odvedenou činnost adekvátně placeni a v zájmu zachování hodnoty jejich práce neposkytujeme slevy na kroužky ani další aktivity. Důležitá je i rovnocenná pozice lektorů, rodičů i dětí. Jsme otevřeni diskuzi a slušné komunikaci, ale ta má své meze, a tak slepě nerespektujeme rčení “náš zakazník, náš pán”. Našim cílem je  být finančně nezávislí, transparentní a mít možnost se svobodně rozhodovat, proto nežádáme o žádné zavazující dotace.

Stavíme na rovnoprávném postavení lektorů, rodičů a dětí, nedostáváme zaměstnance do podřízené role "náš zákazník náš pán". Jsme otevření k diskuzi a slušné komunikaci.

Intellectus

Svět kolem nás 
Není nám cizí životní prostředí a Svět kolem nás. Není to jen ekologická zátěž, kterou se snažíme minimalizovat ale i přímo do aktivit se snažíme dostávat ohleduplnost k životnímu prostředí.  Učíme se, jak vytvářet co nejméně odpadů, nevyhazovat jídlo na táborech, nakupovat kvalitní suroviny a nezávadné vzdělávací pomůcky. K tomu také vedeme děti při organizaci kroužků, akcí i na příměstských táborech podporujeme lokální  dodavatele.

Adresa

Intellectus
Provozovna: 
ZŠ Nedvědovo náměstí
Nedvědovo náměstí 140/13
147 00  Praha 4 - Podolí

Kontakty

Telefon: +420 720 562 295

E-mail: info@intellectus.cz

Web: www.intellectus.cz

Sociální sítě

Podívejte se na další společnosti

newsletter

Chcete-li zůstat v kontaktu, propojme se přes Facebook – Slušná firma nebo na sebe nechte kontakt a my vám občas pošleme email s informacemi z našeho snažení o změnu podnikání směrem k větší obecné prospěšnosti.

Je samozřejmostí, že vaše e-mailová adresa zůstává pouze u nás.

Aktuální newsletter si můžete prohlédnout zde.

Kontakt

E-mail:

zuzka@slusnafirma.cz

 

Doručovací adresa:

Zuzka Janglová, Slušná firma z.s.
Havelcova 123, 280 02 Kolín 3

 

Fakturační údaje:

Slušná firma, z.s., Boženy Jandlové 3, Praha 4 – Komořany, 140 00
IČ: 08391688

 

Bankovní spojení:

FIO banka, a. s. 2601683168/2010

Napište nám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
×

Zůstaňme v kontaktu

Chcete-li od nás 1x za 4 - 8 týdnů zprávu o tom, na čem pracujeme, nechte na sebe kontakt. Díky!