Odpověď použijeme při tvorbě vašeho profilu.

1 = rozhodně ne
2 = spíše ne
3 = ano i ne
4 = spíše ano
5 = rozhodně ano
x = nelze aplikovat