Kokoza hledá: Seniorní grantový specialista/specialistka

kdo jsme

Kdo jsme?

Naším hlavním cílem v Kokoze je přinášet řešení zmírňující klimatickou změnu. Nic nemalujeme na zeleno a snažíme se o jasnou a přesnou komunikaci. Soustředíme se na produkty a služby, které pomáhají snížit objem organického materiálu ve směsném odpadu, a nabízíme řešení pro pěstování ve městě lidem, institucím i firmám. V roce 2022 jsme pomohli jednotlivcům i organizacím vytřídit a zkompostovat 246 560 kg bioodpadu, skrze naše produkty a realizace, poslali jsme do světa 300 vyvýšených záhonů, pomohli na svět 5 komunitním zahradám a byli součástí mnoha dalších projektů.

Příjmy z grantů tvoří třetinu našich celkových příjmů a při jejich přípravě se soustředíme na oblasti, které nedokážeme pokrýt z vlastního podnikání. Jde především o edukaci různých cílových skupin v tématech spojených s uzavřeným cyklem jídla a kompostováním. Veřejné zdroje pomáhají financovat i zaměstnávání osob se zkušeností s duševním onemocněním v naší integrační dílně, kde vznikají vyvýšené záhony, dřevěné kompostéry nebo hmyzí hotely.

Nejsme grantoví surfaři a výzvy, do kterých jdeme, si pečlivě vybíráme v souladu s našimi strategickými cíli a dopadem. Soustředíme se na přípravu a realizaci projektů na národní a mezinárodní úrovni, čím dál tím více se orientujeme na evropské projekty se zapojením zahraničních partnerů. Velké projekty nám umožňují soustředit se na rozvoj a prohlubování znalostí v oblasti kompostování a pěstování ve městě, práce s komunitou a podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Pokud máš aktivní zkušenost v přípravou a vedením mezinárodních projektů a tvoje srdce hoří pro udržitelná témata, pojďme se potkat.

Co tě u nás čeká?

Kokoza letos oslavila desáté narozeniny a máme za sebou kus práce a před sebou ještě víc. Naším hlavním cílem je přinášet řešení zmírňující klimatickou změnu. Soustředíme se na produkty a služby, které pomáhají snížit objem organického materiálu ve směsném odpadu, a nabízíme řešení pro pěstování ve městě. V roce 2021 jsme pomohli vytřídit a zkompostovat 159 000 kg bioodpadu, umístili jsme 12 komunitních kompostérů a 200 vyvýšených záhonů a pomohli na svět 2 komunitním zahradám. Přijde ti to málo? Nám taky, a proto tě potřebujeme.  

Kokoza je obecně prospěšná společnost, jsme tedy oficiálně neziskovka. Přesto nebo spíše právě proto pochází dvě třetiny našich příjmů z obchodní činnosti. Je to jízda. Každý rok vyrosteme průměrně o 25 %. Růst organizace přináší větší nároky na obchodní tým a aktuálně hledáme člověka, který nebo která zastřeší naše obchodní aktivity a pomůže nám držet obchod stabilní a prosperující. Působíme nyní především v Praze, ale postupně se rozbíháme do všech koutů republiky a rozhlížíme se i dál, letos třeba otevíráme e-shop na Slovensku. 

Co od tebe potřebujeme

 • Týmového hráče, který má vlastní zkušenosti s přípravou grantových žádostí na národní i mezinárodní úrovni a v prostředí dotací se cítí jako žížala v kompostu.
 • Parťáka, který miluje komunikaci v angličtině a jeho úroveň je skvělá jak v mluvené, tak v písemné formě. Další jazyk je ohromná výhoda.
 • Někoho, kdo ovládá dotační systémy lusknutím prstu. Má alespoň dvouleté zkušenosti s Erasmus+ projektem, ISKP+ portálem, AIS SFŽP, případně s dalšími nástroji jako je Grantys Aktivní zkušenost s programem Horizon Europe výhodou.
 • Nadšence, který hoří pro udržitelná témata.
 • Leadera, který s lehkostí povede malý tým a bude jej motivovat k výsledkům, ne však na úkor wellbeingu, a který dokáže pracovat s upřímnou zpětnou vazbou.

 

Víš, co v životě chceš, a podle toho také žiješ? Čti dál.

 • Jsi pečlivý/pečlivá, zodpovědný/zodpovědná a umíš věci dovést do konce? A v tu pravou chvíli umíš říct i ne?
 • Nebojíš se přemýšlet nahlas a případně přiznat chybu?
 • Máš zdravé pracovní návyky? Umíš dobře hospodařit s vlastním časem a zdroji?
 • Umíš dodržet dohodu nebo férově přiznat, že nestíháš?
 • Je pro tebe zajímavé hledat řešení spíše než problémy?
 • Rád/a se vzděláváš v oboru i mimo něj?
 • Ovládáš angličtinu na mluvené i psané úrovni?
 • Umíš zorganizovat sebe i dění kolem lusknutím prstu a s úsměvem?

 

Náplň práce a zodpovědnosti

 • Aktivně vyhledáváš a hodnotíš nové grantové příležitosti a podílíš se na přípravě textové části grantových projektů a to jak českých, tak zahraničních. Pro externí ale i interní rozvoj.
 • Posuzuješ přijatelnost a formální náležitosti projektových žádostí. Koordinuješ přípravu grantových žádostí včetně zajištění všech povinných příloh.
 • Ve spolupráci s expertním týmem připravuješ projektové žádosti, a to primárně mezinárodní projekty (Erasmus+, Horizon, Interreg a další), a pečlivě plánuješ rozpočet.
 • Zabýváš se administrací projektů přímo v grantových systémech a zajišťuješ kontrolu obsahové a formální stránky podkladů od ostatních členů týmu.
 • Realizuješ projekty z pozice projektového manažera, procesně zajišťuješ implementaci projektů, organizuješ práci a deleguješ úkoly na klíčové osoby. Nesmíš zapomenout na dodržování harmonogramu realizace projektů, včetně povinné publicity projektů.
 • Píšeš reporty, průběžné a závěrečné zprávy a pečlivě monitoruješ celkový průběh projektu.
 • Spolupracuješ blízce s finančním manažerem, ačkoliv nejsi přímo zodpovědný za vyúčtování projektů, máš přesto kontrolu nad finančním řízením projektu.
 • Aktivně vyhledáváš partnerské organizace a udržuješ komunikaci a spolupráci s projektovými a finančními manažery zapojených partnerských organizací.
 • Komunikuješ s poskytovateli dotace, úřady a dodavateli služeb, a to vše s precizním reportingem, abys udržoval Kokozy informované o aktuálním dění v grantech a výsledcích projektů.
 • Prezentuješ Kokozu na TCA a dalších seminářích organizovaných Národními agenturami a dalšími poskytovateli grantů a dotací.
 • Poskytuješ součinnost v případě kontroly a dbáš na sledování aktuálních trendů, koncepčních a legislativních změn, které mohou být využity při zpracování budoucích grantových žádostí.
 • Kromě toho vedeteš menší tým, a to včetně spolupráce s externisty, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků.
 • S přehledem a lehkostí pracuješ s interními systémy, jako jsou Raynet, Asana nebo Google Disk.

 

Kdy a kde tě budeme potřebovat?

V týmu tě s radostí přivítáme na začátku ledna 2024.Co od tebe potřebujeme
Co ti nabízíme

Co ti nabízíme

 • Flexibilní pracovní dobu na plný úvazek
 • 6 týdnů dovolené
 • Interní rozvojové workshopy a prostor pro učení se a další růst
 • Vzdělávání v oblasti pěstování a kompostování ve městě
 • Smysluplné uplatnění ve společensky prospěšném podniku
 • Zázemí zavedené organizace, která si zakládá na sledování dopadu, práci se zpětnou vazbou a expertízou
 • Vedení založené na sebeřízení a možnosti spoluvytvářet naše strategické směřování
 • Transparentní finanční podmínky a férový plat – začínáme na fixních 52 000 Kč/měsíc a nabízíme příležitosti získat další odměny podle výsledků

Zajímá tě víc?

Zaujali jsme tě?

Do 31. října nám pošli svůj profesní životopis a 5 vět, ve kterých nám prozradíš, proč nám to bude společně ladit, přilož přehled projektů včetně hodnocení, které jsi vedl/a , na info@kokoza.cz a do předmětu prosím uveď: Seniorní specialista na granty. Chceš se odlišit? Pošli nám i něco malého, co nám o tobě ale hodně prozradí.

O nás

V Kokoze od roku 2012 s radostí pomáháme lidem z města kompostovat a pěstovat. Mrkev, bylinky i vztahy. Věříme, že soužití člověka a přírody nejvíce podpoříme šířením myšlenky uzavřeného cyklu jídla mezi širokou i odbornou veřejnost. Proto vytváříme partnerství s veřejnou správou nebo firmami, kterým pomáháme s udržitelností, budováním firemní kultury, komunitních zahrad či zpracováním bioodpadu. Nenatíráme nic nazeleno a s našimi partnery strážíme dopad společné práce. V rámci integrační dílny vytváříme smysluplné pracovní příležitosti pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.