Slušná Firma

Příběhy z okraje I. Podnikání na principech lokalizace, slušnosti a prospěšnosti

Exkurze do budoucnosti podnikání
Čas: 14. 9. 2022 16:00 – 20:00
14-09-2022 16.00 14-09-2022 20.00 Europe/Prague Příběhy z okraje I. Podnikání na principech lokalizace, slušnosti a prospěšnosti Komunitní centrum a zahrada Kotlaska false
Místo: Komunitní centrum a zahrada Kotlaska

Exkurze do budoucnosti podnikání

Šňůra přednášek, debat a konferencí na téma naší budoucnosti z dílny Slušná firma.

Slušná firma vznikla proto, abychom přispěli ke změně toho, jak se u nás podniká a pracuje směrem od jednostranné orientace na zisk/obživu k obecnému prospěchu/vyššímu smyslu a též od externalizace škod k přebírání zodpovědnosti.
Přednášky, besedy, workshopy a konference byly od našeho založení v roce 2016 vždy nedílnou součástí našich aktivit – např. zde. Covid tato setkávání značně omezil – zároveň nám ale pomohl uvědomit si, že bez dialogu naživo se společnost rozděluje a ještě víc atomizuje. Krizím se přitom bez setkávání a propojování nemůžeme postavit. Toto jsou jsou čtyři hlavní důvody proč v organizaci setkávání pokračujeme:

  • jsou pro nás možností setkávat se s členy našeho kmene
  • jsou pro nás nástrojem, jak se propojovat s dalšími lidmi
  • pomáhají nám vylaďovat se na složitých tématech doby
  • jsou důležitým zdrojem fundraisingu pro Slušnou firmu

Tak jako v minulosti zveme lidi, kteří téma žijí a umí ho srozumitelně předat, s prosbou, aby se s námi co nejotevřeněji a co nejpraktičtěji podělili o svou zkušenost tak, aby si účastníci odnesli vždy ideálně i návod, co si s daným tématem počít u sebe v životě, ve firmě, v práci. Seriál exkurze do budoucnosti podnikání tak pokračuje.

 

Budoucnost podnikání

 
Příběhy z okraje

Na českých polích dominuje řepka a další technické plodiny, v lesích smrk. V podnikatelskému prostředí hraje prim modernistický model extrakční, expanzivní korporace. V lesích a na poli už víme, že od monokultury je nutné se vrátit k poly-kulturám. To samé je třeba udělat i v ekonomice a byznysu. Dominantní model korporace a extrémní koncentraci ekonomické a politické moci je třeba doplnit jinými modely, především těmi ukotvenými v místě podnikání. Korporaci je třeba doplnit o místní, sociální, spolkové, komunitní, církevní, družstevní, obecně prospěšné a další podniky. Tyto podniky existují mimo mainstream, na okraji, kde ukazují budoucnost podnikání. Na těchto besedách se s nimi můžete seznámit.

Na každé setkání (v roce 2022 budou 3 – zde) zveme dva řečníky a večer zakončíme diskusí.

Na toto setkání přijali pozvání dva podnikatelé z jižní Moravy. Josef Dvořáček ze SONNENTOR a Stanislav Martinec z KOMA Modular.

V Sonnentoru fungují bio, lokálně, s dodavateli navazují pevné vztahy, snaží se platit důstojné odměny a podařilo se jim vyhnout supermarketům.
 
Koma ukazuje jednu z forem budoucnosti stavitelství – dostupného, modulárního. Do veřejného prostoru dokážou třeba umístit kavárnu, aktuálně staví několik letišťních budov v Senegalu.

 

Akce již proběhla. Fotografie si můžete prohlédnout zde. Záznam přednášek a následné debaty budeme postupně publikovat na našem Youtube.

Řečníci

Josef Dvořáček

Spolumajitel a ředitel SONNENTORU shrnuje filozofii podnikání firmy. Udržitelně podnikat a rozvíjet firmu nelze bez pokory a zodpovědnosti.

Stanislav Martinec

Jednatel a majitel firmy KOMA MODULAR