Odznáček slušné firmy

Akademie léčivé výživy

Praha

Jedno zdraví – mnoho cest. Přinášíme informace z oblasti výživy, které vám pomohou najít tu vaši.

"Proč Slušná firma?"

Projekt Akademie léčivé výživy je jedním z nástrojů či cest, které nám pomáhají naplňovat naši vizi – přispívat k utváření nové společnosti. Společnosti zodpovědné, respektující, slušné, a to v co nejširším myslitelném slova smyslu. Na této misi člověk nemůže být sám. Její součástí je vzájemná podpora, pomoc, vzájemné učení se a sdílení se všemi, kteří svým způsobem k naplnění této mise přispívají. A proto jsme tady. Cítíme to zkrátka podobně. Děkujeme, že jste.

Na čem stojí naše slušnost?

Výsledky dotazníku Index slušnosti. Proč těchto pět kategorií? Co vnímáme jako slušnost?

77%
Zdraví firmy
84%
Zaměstnanci
100%
Zákazníci
64%
Komunita
78%
Planeta
Akademie léčivé výživy

Zodpovědnost za vlastní zdraví
Akademie léčivé výživy je vzdělávacím projektem, který si klade za cíl poskytovat kvalitní informace v oblasti stravování, rozšiřovat znalosti, vést, motivovat a podporovat lidi k hlubšímu poznání sama sebe, svých skutečných potřeb i k přijetí zodpovědnosti za vlastní zdraví.

Co se u nás naučíte
Naši studenti se naučí zorientovat v oblasti výživy a zařadit časem prověřené principy přirozeného stravování do vlastního života, čímž významným způsobem ovlivňují zdraví své i svých blízkých. 

Porozumění jazyku jídla
Na základě vlastní zkušenosti víme, že poznání vlastního těla skrze stravu, ovládnutí jazyka, kterým jídlo mluví s naším tělem, není jednoduchá a rychlá záležitost. Znovunalezení základních principů a rozvoj naší vlastní intuice trvá určitou dobu.

Akademie léčivé výživy

Dalekosáhlé důsledky
Změna, kterou na této cestě projdeme, má daleko širší důsledky, než jen trvalou změnu stravovacích návyků, přirozenou úpravu váhy nebo prevenci civilizačních onemocnění. Začneme si totiž uvědomovat souvislosti, kterých jsme si dříve nebyli vědomi – souvislosti mezi tělesnou a psychickou stránkou našeho bytí, mezi vnitřním a vnějším prostředím, mezi naším chováním a jeho dopadem na okolní svět.

Akademie léčivé výživy

Milník k proměně společnosti
Nacházíme sílu a odvahu převzít odpovědnost za své zdraví. Zcela přirozeně začneme ovlivňovat své nejbližší okolí a postupem času začneme přirozeně do svého pole přitahovat jiné lidi, kteří mají podobné smýšlení, kteří vidí souvislosti mezi vlastním životem a stavem společnosti. Věříme, že změna stravovacího systému a přístupu k potravě vůbec je jedním z milníků na cestě vedoucí k proměně společnosti.

Akademie léčivé výživy

Semináře, přednášky, workshopy
Vzdělávání v ALV je postaveno na dvou osách. Jednou z nich jsou volně přístupné semináře, přednášky a workshopy na různá témata zdravé a léčivé výživy a souvisejících oblastí pod vedením českých i zahraničních lektorů.

ALV foto

Víkendové studijní programy
Druhým pilířem jsou dlouhodobé víkendové studijní programy zahrnující základní informace o časem ověřených stravovacích přístupech i nejnovějších vědeckých poznatcích, kombinující teoretické přednášky s praktickou výukou vaření, a přinášející mnoho dalších benefitů spojených s dlouhodobým setkáváním lidí naladěných na podobnou vlnovou délku.

ALV foto

Jak fungujeme uvnitř
Snažíme se být otevřenou firmou s horizontální strukturou, kde se otevřeně bavíme o všech otázkách spojených s fungováním firmy, podporujeme naše talenty i přímou a nekonfliktní komunikaci. Dovnitř i vně firmy komunikujeme naše hodnoty i vizi - to, že zdravou společnost mohou tvořit jen zdraví jednotlivci. Podporujeme vytváření komunit, místní ekonomiku a přebírání zodpovědnosti za stav jednotlivce, společnosti i planety.

ALV foto

S čím nám můžete pomoci
Budeme vděčni za pomoc v oblasti marketingu. Psaní článků či natáčení videí z přednášek našich lektorů je něco, co úplně kapacitně nezvládáme. Hledáme proto dobrovolníka nebo externistu, kterého by to bavilo.

Adresa

Akademický klub ALV
Údolní 212/1
147 00   Praha 4

Kontakty

Telefon: +420 776 552 6950
Mail: info@akademielecivevyzivy.cz
Web: www.akademielecivevyzivy.cz

  

Sociální sítě

Počet lidí: 6
Od kdy fungujeme: 2013
Místo působení: Praha

newsletter

Chcete-li zůstat v kontaktu, propojme se přes Facebook – Slušná firma nebo na sebe nechte kontakt a my vám občas pošleme email s informacemi z našeho snažení o změnu podnikání směrem k větší obecné prospěšnosti.

Je samozřejmostí, že vaše e-mailová adresa zůstává pouze u nás.

Aktuální newsletter si můžete prohlédnout zde.

Kontakt

E-mail:

zuzka@slusnafirma.cz

 

Doručovací adresa:

Zuzka Janglová, Slušná firma z.s.
Havelcova 123, 280 02 Kolín 3

 

Fakturační údaje:

Slušná firma, z.s., Boženy Jandlové 3, Praha 4 – Komořany, 140 00
IČ: 08391688

 

Bankovní spojení:

FIO banka, a. s. 2601683168/2010

Napište nám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
×

Zůstaňme v kontaktu

Chcete-li od nás 1x za 4 - 8 týdnů zprávu o tom, na čem pracujeme, nechte na sebe kontakt. Díky!