Odznáček slušné firmy

School My Project

Měníme české školství: šíříme prvky inovativní české vzdělávací koncepce do školy a pomáháme školám a pedagogům na cestě ke kvalitě.

"Proč Slušná firma?"

Sdílíme hodnoty Slušných firem. Jsou pro nás stěžejní při tom, co děláme ve školách. Chceme je stejně tak uplatňovat i v naší firmě a podporovat platformu firem, které se k nim hlásí.

Na čem stojí naše slušnost?

Výsledky dotazníku Index slušnosti. Proč těchto pět kategorií? Co vnímáme jako slušnost?

67%
Zdraví firmy
86%
Zaměstnanci
93%
Zákazníci
70%
Komunita
81%
Planeta
Škola můj projekt

Inovativní český koncept vzdělávání
Jsme firma tvořená skupinou pedagogických odborníků, kteří vytvořili inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Skrze něj a jeho nástroje nabízíme dětem smysluplné vzdělávání, rodičům orientaci při výběru školy, pedagogům profesní i osobní rozvoj a vedení škol komplexní podporu.

Co konkrétně nabízíme
Vytváříme v českém prostředí jedinečné metodické a didaktické materiály a podporujeme pedagogy v jejich zavádění. Přinášíme na vzdělávací trh např. mapy učebního pokroku klíčových kompetencí, mapy kvality školy i práce pedagogů, nástroje, které pomohou ukázat, zda jsou výchovné a vzdělávací hodnoty rodiny a školy v souladu či ne a mnoho dalších nástrojů pro rozvoj škol.

Škola můj projekt

Usilujeme o moderní vzdělávání
České vzdělávání se drobnými kroky posouvá před. Přesto v něm zůstává řada neduhů a nekoncepčních zastaralostí, které se dlouhodobě nedaří překonávat. Prostřednictvím našeho konceptu usilujeme o moderní kvalitní vzdělávání v českých školách. Usilujeme o zodpovědný přístup pedagogů, rodičů a dětí k sobě samým i okolnímu světu. Do všeho, co se děje ve školách i kolem nich, přitom chceme děti, rodiče i pedagogy přirozeně zapojovat.

Škola můj projekt

Aplikujeme principy svobodných firem
Je pro nás důležitý osobní rozvoj každého z nás i to, aby nás práce bavila a dokázali jsme ji skloubit s prostorem pro osobní život podle vlastních představ. Ve spolupracujících školách i firmě samotné proto rozvíjíme principy svobodných firem: Spojuje nás společná vize a v tom, co děláme, vidíme smysl a vnitřní naplnění. Důležitý je pro nás názor každého, vytváříme prostor pro možnost volby, osobní zodpovědnost a spolurozhodování na základě dialogu. Jednáme transparentně a fair play uvnitř firmy i navenek.

Škola můj projekt

Mapy učebního pokroku
Připravili jsme v rámci ČR jedinečnou metodickou podporu pro práci s dovednostmi pro život - klíčovými kompetencemi - jde o takzvané Mapy učebního pokroku. Každá ze šesti kompetencí, se kterými pracujeme (překrývají se s těmi v Rámcových vzdělávacích programech) má svou vlastní mapu, ve které naleznete vzájemně provázané řady dílčích kompetencí s orientačními mezníky pro jednotlivé školní ročníky. Žáci i učitelé mohou v mapě sledovat, co mohou kdy konkrétně udělat pro rozvoj dané kompetence a postupně si v mapě vyznačovat, co už zvládli.

Škola můj projekt

Tématické dny
Máme zkušenost s přípravou tématických dnů ke všem  klíčovým kompetencím. Školám, které projeví zájem, pomáháme zrealizovat Den zaměřený na rozvoj vybraných klíčových kompetencí ve třídě nebo celé škole (např. Učíme se učit se).

Škola můj projekt

Výuka v projektech
S projekty nepracujeme tak, jak je v řadě škol běžné, kdy celá třída nebo menší skupiny žáků dělají na jednom tématu zadaném od učitele. Jde nám v nich o individuální práci žáků, při které se seznamují se základy projektového řízení tak, jak je využíváno ve firmách. Sami si určují cíle, které chtějí při svých projektech dosáhnout, prostředky a čas, které budou potřebovat. Jsou pro nás prostředkem pro změnu a zlepšování světa kolem sebe. Žáci v nich sledují své okolí a vybírají si situace a problémy, které se jim nelíbí a které by prostřednictvím svého projektu chtěli změnit. Výuka v projektech nabízí velkou míru svobody, ale také odpovědnosti. Rozvíjí přirozenou spolupráci i vrstevnické učení.

Q-sort analýza
Máme k dispozici nástroj, který může rodičům pomoci při výběru školy, nebo být školám k dispozici při zápisu nových žáků do školy. Umožňuje rodičům i škole podrobně promyslet a seřadit hodnoty a přístupy k výchově a vzdělávání podle toho, jak jsou pro koho důležité. Umožňuje i vzájemné srovnání priorit rodičů, dítěte a školy. V nejbližších měsících by měl být nástroj k dispozici i v online verzi.

Škola můj projekt

Podpora pedagogů a vedení škol
Podle čerstvého výzkumu Univerzity Karlovy uvádí každý pátý pedagog v Česku některý ze znaků syndromu vyhoření. Nedílnou součástí práce ve školách by tedy podle nás měla být podpora pedagogů. Školám proto nabízíme možnost systematického individuálního mentoringu a týmové supervize jejich pedagogů nebo koučink a konzultace pro vedení školy.

Škola můj projekt

S čím nám můžete pomoci
Nejvíce nám můžete pomoci s šířením konceptu nebo jeho částí do dalších škol po celé republice. Nemusí jít nutně jen o soukromé či alternativní školy, ale klidně i o ty běžné státní. Pokud byste tedy věděli o řediteli či ředitelce, které by podobný způsob vzdělávání mohl zajímat nebo jste chtěli zapojit některé z uvedených prvků do školy, do které chodí Vaše dítě, předejte vedení školy informace o nás a náš kontakt.

Škola můj projekt

Adresa

School My Project, s.r.o.
Sídlo firmy: Mánesova 1672
356 01  Sokolov 2
Mapa
Kancelář: Pod Vyšehradem 14
147 00   Praha 4 - Podolí
Mapa

Kontakty

Telefon: +420 666 772 409
E-mail: skolamujprojekt@skolamujprojekt.cz
Web: www.skolamujprojekt.cz

 

Základní fakta

Počet lidí: 10
Od kdy fungujeme: 2014
Místo působení: Sokolov; celá ČR

Podívejte se na další společnosti

newsletter

Chcete-li zůstat v kontaktu, propojme se přes Facebook – Slušná firma nebo na sebe nechte kontakt a my vám občas pošleme email s informacemi z našeho snažení o změnu podnikání směrem k větší obecné prospěšnosti.

Je samozřejmostí, že vaše e-mailová adresa zůstává pouze u nás.

Aktuální newsletter si můžete prohlédnout zde.

Kontakt

E-mail:

zuzka@slusnafirma.cz

 

Doručovací adresa:

Boženy Jandlové 3, Praha 4 – Komořany, 140 00

 

Fakturační údaje:

Slušná firma, z.s., Boženy Jandlové 3, Praha 4 – Komořany, 140 00
IČ: 08391688

 

Bankovní spojení:

FIO banka, a. s. 2601683168/2010

Napište nám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
×

Zůstaňme v kontaktu

Chcete-li od nás 1x za 4 - 8 týdnů zprávu o tom, na čem pracujeme, nechte na sebe kontakt. Díky!