Odznáček slušné firmy

ZŠ Labyrint Lhota

Lhota u Opavy

Jsme malá škola, kde se všichni navzájem známe. Jsme místem, kde se děti nepřipravují na život, ale kde svůj život již žijí.

"Proč Slušná firma?"

Zakládali jsme naši školu jako bezpečný, ale přitom podnětný prostor, kde budeme moci nabídnout dětem a rodičům takovou cestou vzdělávání, které půjde ruku v ruce s úctou a respektem k člověku, přírodě a všemu, co nás obklopuje. Jako rodiče jsme chtěli pro naše děti vytvořit takovou školu, do jaké bychom sami rádi chodili. A jako majitelé firmy jsme rádi za propojení, sdílení informací a inspirací s lidmi a organizacemi, které jsou nám hodnotově blízké.

Na čem stojí naše slušnost?

Výsledky dotazníku Index slušnosti. Proč těchto pět kategorií? Co vnímáme jako slušnost?

97%
Zdraví firmy
91%
Zaměstnanci
100%
Zákazníci
98%
Komunita
99%
Planeta
ZŠ Labyrint Lhota

Smyslu-plně spolu
Naším přáním je, aby učení děti bavilo, naplňovalo je, dávalo jim smysl a nabyté poznatky jim pomáhaly lépe pochopit současný svět. Využíváme prvky jak osvědčených, tak i inovativních pedagogických směrů. Vycházíme z montessori i waldorfské pedagogiky, zapojujeme projektovou výuku, lesní pedagogiku (Les ve škole). Velkou inspirací nám jsou hry a prožitky čerpající z intuitivní pedagogiky a pomáhající pochopení individuality a osobnosti každého dítěte. Dáváme prostor praktické výuce, zkušenosti a dovednosti jsou pro nás stejně významné jako informace a vědomosti.  Výukou jazyků provázejí rodilí mluvčí (AJ, NJ).

ZŠ Labyrint Lhota

Hodnoty, kterých si ceníme
Věříme, že vztahy postavené na důvěře, bezpečné prostředí a respektující přístup k dětem jsou základní pilíře pro efektivní vzdělávání. Svoboda znamená zodpovědnost za své chování, za okolní prostředí, znamená aktivní spoluvytváření pravidel i řešení důsledků z nich vyplývajících. Smysluplnost učení vidíme v propojování témat a souvislostí, přirozeném napojení na běžný život, tradice a také zasazení do ročního koloběhu. Např. v prvním trojročí mají děti jediný vyučovací předmět s výstižným názvem Labyrint světa. Navíc, většina dětí dojíždí do školy vlakem z Opavy či Ostravy a i taková cesta vlakem vede k učení, minimálně větší samostatnosti každého z nich.

ZŠ Labyrint Lhota
Od 1. do 9. třídy
V Labyrintu nabízíme základní vzdělávání dětí od 1. do 9. třídy v souladu s právními předpisy ČR. A také široké společenství inspirativních průvodců a rodičů, kteří nevnímají náš projekt jen jako školu pro děti, ale i pro nás dospělé. Jsme otevřeni novým myšlenkám i směrům, naši průvodci se pravidelně vzdělávají a sdílejí své poznatky. Další kurzy, besedy a semináře (pedagogické, výchovné, seberozvojové nebo kreativní) pravidelně pořádáme i pro rodiče či veřejnost.
ZŠ Labyrint Lhota
Bezpečné a otevřené prostředí
Tvoříme bezpečné a otevřené společenství. Máme školní sněm, kde tvoříme dohody a pravidla. Děti se dále podílejí na vytváření školního prostředí, starají se částečně o provoz školní budovy, střídají se ve službě na recepci. Pomáhají s úklidem, pečují o školní zahradu, zapojují se do pořádání akcí. Podporujeme i utváření dobrých sousedských vztahů, vnímáme důležitost být v souladu s prostředím vesnice, ve kterém se škola nachází. Vedeme sebe i děti k solidárnímu přístupu ke všemu, co nás obklopuje, k environmentální i sociální odpovědnosti (třídíme a minimalizujeme odpady, tvoříme z recyklovaných materiálů, diskutujeme o globálních ekologických tématech).
ZŠ Labyrint Lhota

Náš příběh
Náš příběh se začal psát na jaře roku 2013, kdy se zformovalo jádro nadšených rodičů budoucích školáků Labyrintu na kurzu Respektovat a být respektován manželů Kopřivových v Opavě. Při pravidelných setkáních maminek (a později i tatínků) po skončení kurzu a horečnatém sdílení názorů na výchovu a vzdělávání bylo více než jasné, že tradiční cestou tato skupina nepůjde. Ač se děti původně většinově sešly na opavské montessori základní škole, osud byl nakloněn tomu, že tato komunita mohla nakonec založit školu vlastní a od září 2016 přivítat ve Lhotě první školáky…

ZŠ Labyrint Lhota
ZŠ Labyrint Lhota
Sedm statečných
Naší škole dalo život sedm statečných, sedm rodičů-zakladatelů. Většinu z nich ve škole v každodenním provozu nepotkáte, neboť mají svá zaměstnání mimo ni. Osud svedl dohromady sedm lidí nejrůznějších profesí, kteří však ve volném čase společně pečují o školu s nesmírnou odhodlaností a láskou. Všichni zakladatelé přislíbili, že budou škole zdarma pomáhat v oborech a tématech, se kterými mají zkušenosti, či jsou jim jinak vlastní.
ZŠ Labyrint Lhota

Komunitní škola
Na začátku nás sice bylo sedm, ale bez podpory a pomoci ostatních rodičů by to nešlo. Prakticky svépomocí jsme za účasti velkého počtu rodičů přes prázdniny budovu školy opravili, upravili a přichystali pro děti. Během několika týdnů nám svůj volný čas věnovalo a zapojilo se skoro 200 rodičů, přátel a spřízněných duší. Příležitost potkávat se máme nejen na třídních schůzkách, v průběhu roku pořádáme slavnosti, jarmarky, sousedská setkání, besedy nebo dobročinné bazary. Tyto akce jsou vždy mimořádnou společenskou událostí a oblíbeným místem pro setkávání rodin, průvodců a dalších příznivců školy.

ZŠ Labyrint Lhota

S čím nám můžete pomoci
S vděkem se přidáváme do „dobré společnosti“ slušných firem, rádi načerpáme inspiraci od jiných, podobně smýšlejících společností, nebo naopak nabídneme ke sdílení to, s čím jsme se na naší cestě potkali my. Budeme rádi za jakoukoliv věc, kterou si umíte představit, že se dá ve škole využít. Aktuální seznam potřeb máme na svých webových stránkách. Pravidelně pořádáme besedy pro rodiče i veřejnost a stojíme o to, aby k nám lidé jezdili vyprávět své příběhy. Protože máme rádi, když Lhota žije!

ZŠ Labyrint Lhota

Adresa

ZŠ Labyrint Lhota 
Komenského 135
747 92  Háj ve Slezsku - Lhota
Mapa

Kontakty

Telefon: +420 702 018 141
E-mail: skola@zslabyrint.cz
Web: www.zslabyrint.cz

 

Základní fakta

Počet lidí: 16
Od kdy fungujeme: 2016
Místo působení: Lhota u Opavy

Podívejte se na další společnosti

newsletter

Chcete-li zůstat v kontaktu, propojme se přes Facebook – Slušná firma nebo na sebe nechte kontakt a my vám občas pošleme email s informacemi z našeho snažení o změnu podnikání směrem k větší obecné prospěšnosti.

Je samozřejmostí, že vaše e-mailová adresa zůstává pouze u nás.

Aktuální newsletter si můžete prohlédnout zde.

Kontakt

E-mail:

zuzka@slusnafirma.cz

 

Doručovací adresa:

Zuzka Janglová, Slušná firma z.s.
Havelcova 123, 280 02 Kolín 3

 

Fakturační údaje:

Slušná firma, z.s., Boženy Jandlové 3, Praha 4 – Komořany, 140 00
IČ: 08391688

 

Bankovní spojení:

FIO banka, a. s. 2601683168/2010

Napište nám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
×

Zůstaňme v kontaktu

Chcete-li od nás 1x za 4 - 8 týdnů zprávu o tom, na čem pracujeme, nechte na sebe kontakt. Díky!