Envirostyl

Envirostyl

typ organizace:

s.r.o.

kdo jsme?

Jsme tým profesionálů, kteří pomáhají obcím i firmám předcházet vzniku odpadů a najít cestu k udržitelnosti. Ekologicky a výhodně.

co je náš sen?

Možná je to klišé, ale opravdu chceme, aby naše služby v budoucnu nebyly potřeba a aby odpovědnost k přírodě a lidem byla normální. Pomáháme klientům zavádět řešení, která skutečně odstraňují negativní dopady na životní prostředí a podporují přístupy regenerující životní prostředí i vztahy mezi lidmi. Naším snem je informovaná veřejnost a budoucnost bez odpadu.

na jaké jsme misi?

Víme, že proaktivních lidí usilujících o zlepšení stavu životního prostředí jsou po celém světě miliony. My se k nim přidáváme a vytváříme nové normy běžného chování a podnikání, s důrazem na pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.
Naše role spočívá hlavně v hledání a budování vztahu člověka s přírodou. Víme, že příroda tvoří naše prostředí, na kterém plně závisíme a o něž je třeba pečovat.

proč „Slušná firma"?

Co je vyzařováno, to je přitahováno. Slušná firma je pro nás vzor pro moderní podnikání. Víme, že změna hodnot a firemních přístupů je potřeba a my patříme k těm, kteří vnímají odpovědné podnikání jako nový standard pro funkční společnost. Proto jsme rádi součástí této komunity, kde se můžeme vzájemně rozvíjet a inspirovat.

jaké jsou naše hodnoty?

Hodnota přírody tkví v ní samé, nikoliv jen v jejím užitku pro člověka. Naším cílem je přispět k regeneraci nejen přírody. Svým klientům nabízíme skutečná, environmentálně odpovědná řešení s pozitivním dopadem na zaměstnance, zákazníky i přírodu. Kontinuálně se vzděláváme a rozvíjíme, abychom neustále poskytovali odborné služby odrážející současné environmentální přístupy. Záleží nám na reálném dopadu, který naše činnost má.

naše kultura

Celý náš tým má vnitřní motivaci do práce, každý si řídíme svoji pracovní dobu a rozsah práce s ohledem na funkčnost celku a osobní potřeby. Svoji práci milujeme a věříme, že tím přispíváme k lepší a udržitelnější budoucnosti a spokojenější planetě. Vyznáváme nerůstové přístupy. Víme, že zdroje planety mají své limity a svoji práci jsme postavili zejména na principech udržitelnosti. Ty pak dále přinášíme také k našim klientům a partnerům.

co nabízíme?

Nabízíme obcím a firmám pomoc na jejich cestě k udržitelnější budoucnosti. Díky naší spolupráci se obcím daří především zlepšit systém odpadového hospodářství tak, aby šetřily obecní finance a podporovaly zdraví občanů i přírody. Pro firmy zpracováváme environmentální audity, nabízíme možnost získání certifikace Zero Waste Hero a naši experti zajišťují vzdělávání zaměstnanců v environmentálních tématech.
Věříme, že budoucnost tkví ve větší udržitelnosti. Máme certifikaci Zero Waste Europe a naše služby odborně garantuje největší česká ekologická organizace Hnutí DUHA.

v čem se snažíme zvyšovat kvalitu života?

Základní myšlenka našeho přístupu je jednoduchá: o odpad, který nevznikne, se obec nemusí starat. Proto stavíme na předcházení vzniku odpadů. Zároveň navrhneme efektivní způsob, jak správně naložit s odpadem, jehož vzniku se vyhnout nedá.
Role a síla environmentálně odpovědných firem neustále roste a budoucnost naší společnosti se bez nich neobejde. Právě proto s Envirostylem pomáháme firmám v rozvoji environmentálního přístupu, provádíme environmentální audity, motivujeme ke změně firemní kultury a nabízíme vzdělávání zaměstnanců v oblasti zero waste a dalších ekologických tématech.

v čem se snažíme prospívat planetě?

Pomáháme jednotlivcům, obcím i firmám dělat environmentálně odpovědná rozhodnutí v každodenním životě i podnikání. Zavádíme řešení, která pomáhají předcházet vzniku odpadu a motivujeme lidi k ekologicky šetrnějšímu způsobu života. Tyto principy nejen sami dodržujeme a přinášíme je do obcí a firem, ale pomáháme vzdělávat i běžné občany a zaměstnance firem.

jak nám můžete pomoci?

Staňte se našimi klienty, nebo nás doporučte dál. Máte pocit, že ve vaší obci nebo firmě odpadové hospodářství má ještě rezervy, nebo byste rádi ve své firmě udělali přednášku se zajímavým ekologickým tématem? Ujměte se iniciativy a řekněte o nás vašemu vedení firmy či obce. Budeme rádi za každé propojení a společně dokážeme spoustu věcí ve vaší obci či firmě změnit.

Fakta:

Počet lidí: 2 + externisté
Odkdy fungujeme: 2019
Místo působení: celá ČR

Kontakt:

Telefon: +420 731 949 758
E-mail: info@envirostyl.cz
Web: www.envirostyl.cz