Výdejna chutí

Výdejna chutí

typ organizace:

s.r.o.

kdo jsme?

VÝDEJNA CHUTÍ je společná sousedská oslava sezónních produktů od zemědělců, které známe. Zorganizujeme výdej hromadné objednávky odběratelů na místě, kde je radost se potkávat. Prostřednictvím online služby zjednodušujeme cestu odběratelů ke zdravým a kvalitním potravinám přímo od dodavatelů. Pop-up výdejní místo tedy slouží i jako místo setkávání, kde se sejde skupina odběratelů, kteří si rozeberou objednané produkty.

co je náš sen?

Naším snem je najít přímé cesty mezi odběrateli a pěstiteli založená na vzájemné důvěře. Chceme, aby odběratelé věděli, kde a jak roste jejich jídlo a dokázali férově ocenit jeho hodnotu. Chceme, aby i pěstitelé byli ve spojení s lidmi, kteří si od nich jídlo kupují. To je pro nás cesta k vzájemné podpoře a respektu všech, kteří se na zkracování dodavatelského řetězce podílejí.

na jaké jsme misi?

Naší misí je pečovat o zdraví zemědělské krajiny. K tomu potřebujeme spokojené agroekologické zemědělce, kteří o svoji půdu pečují a zodpovědné odběratele, kteří dokáží ocenit hodnotu jídla. Výdejna chutí slouží jako spojka mezi nimi a hledá cesty, jak s radostí přispívat k solidárnímu obchodu s čerstvými produkty.

proč „Slušná firma"?

Výdejna chutí je společensky zodpovědná firma, která klade důraz na 3 pilíře regenerativní a solidární ekonomiky.

Ekologický princip
Přispíváme k ochraně přírody a krajiny tím, že podporujeme agroekologické zemědělství.
Snižujeme produkci skleníkových plynů hromadnými objednávkami, které můžeme doručit sdruženou dopravou.
Eliminujeme produkci skleníkových plynů absencí skladovacích prostor, jelikož hromadná objednávka je předána v den dodání (žádné skladování produktů, plýtvání potravinami - přiveze se jen to, co je předem objednáno).

Společenský (sociální) princip
Podporujeme komunitní a sousedské vztahy. Skupiny odběratelů si společně objedná sezónní produkty ve velkém množství, které si společně rozdělí na výdejním místě v lokalitě, kde bydlí.
Přispíváme z každé transakce 1 % na provoz vybrané neziskové organizace, která se věnuje ochraně a podpoře životního prostředí (aktuálně podporujeme KPZkoAlici, jelikož bez KPZ by myšlenka na Výdejnu chutí nikdy neuzrála).
Přispíváme na nákup produktů pro sociálně znevýhodněné skupiny (matky samoživitelky, ženy s dětmi v azylových domech, seniory…), protože chceme zdravé a kvalitní potraviny pro všechny. (Zavěšená DOBROta) - aktuálně spolupracujeme se Zuzkou Vránovou ze Sousedského klubu ve Vršovicích.

Ekonomický princip
Nastavujeme finanční odměny tak, aby všichni byli férově ohodnoceni a celý proces byl transparentní. Chceme, aby všichni měli minimálně důstojnou mzdu.
Ceny neurčujeme dle „nátlaku trhu a konkurence“, cenu určujeme podle potřeb všech lidí, kteří jsou do solidárního obchodu zapojeni.
Zisk firmy vracíme do růstu nejen firmy, ale i zaměstnanců (rozvíjíme jejich osobní potenciál).
Finančně podporujeme neziskový sektor a propojujeme se s výdejními místy, se kterými sdílíme stejné hodnoty.

jaké jsou naše hodnoty?

Důvěra - Otevřenost - Solidarita

Je důležité, aby nám záleželo nejen na tom, v jakých podmínkách jídlo vyrostlo, ale i v jakých podmínkách žijí zemědělci a všichni, kdo jsou do zajišťování potravin zapojeni. Všímáme si všech souvislostí, na kterých produkce jídla stojí. Ať už jde o férové finanční ohodnocení, nebo o environmentální a sociální dopady naší činnosti.

naše kultura

Firemní kultura je stavěna na vzájemné důvěře a transparentnosti. Inspirací jsou nám společensky zodpovědné, svobodné, samořízené organizace, ve kterých se na rozvoji organizace podílejí všichni. Důležitou součástí je sdílená radost, transparentnost a solidarita.

co nabízíme?

Online organizaci sezónních hromadných objednávek na výdejních místech, kde je radost se potkávat. Dle sezónního kalendáře je možnost si objednat čerstvé produkty, o které se můžete podělit s rodinou, přáteli či sousedy.

v čem se snažíme zvyšovat kvalitu života?

Chceme zachovávat tradice a hodnotu v místech, kde působíme, a chceme, aby se tam lidem lépe žilo. Přímou podporou agroekologických zemědělců jim poskytujeme jistotu a důvěru, že si způsobu, kterým hospodaří, vážíme. Tím uchováváme tradice zemědělského hospodaření šetrného k přírodě. Chceme žít a pracovat tam, kde bydlíme. Propojujeme se s místními existujícími podniky, jako jsou kavárny, bezobalové obchody, lokální pivovary, nebo školky. Tímto propojením rozvíjíme sousedské vztahy a posilujeme budování podpůrných skupin kolem výdejních míst.

v čem se snažíme prospívat planetě?

Výdejna chutí dbá na to, aby svou činností přispívala zlepšování prostředí v místech, kde působí a hledáme cesty, abychom ani nepřímo naší činností nezpůsobovali negativní dopady na ŽP. Čeká nás ještě dlouhá cesta, jsme na začátku, ale již teď hledáme způsoby, jak jednoho dne získat certifikaci B corporation.

jak nám můžete pomoci?

Pomozte nám zpevňovat přímé cesty solidárního obchodu založeného na vzájemné důvěře.

Jste odběratel? Nakupujte si sezónní, ekologické produkty přímo od dodavatele přes naše webové stránky.
Jste pěstitel? Napište nám a my pro vás zorganizujeme hromadnou objednávku, kterou rozdělíme na vybraných výdejních místech.

Máte prostor pro výdej a souzníte s naším posláním? Staňte se naším výdejním místem.

Fakta:

Počet lidí: 3 + 22 koordinátorů výdejních míst
Odkdy fungujeme: 2019
Místo působení: Praha + výdejní místa různě po ČR

Kontakt:

Adresa: Dukelských hrdinů 407/26, 170 00 Praha 7
Telefon: 608264902
E-mail: vratislava@vydejnachuti.cz
Web: www.vydejnachuti.cz