Slušná Firma

Financování

Nemáme za sebou miliardáře ani státní či evropské granty či dotace. Veškeré naše aktivity jsou zajišťovány svépomocí či hrazeny z dobrovolných příspěvků našich členů, darů od našich podporovatelů. 

Cena za členství je dobrovolná

Na finanční náklady spolku a společné projekty se členové skládají podle míry přínosu společenství pro jejich aktivity a/nebo podle míry, do které chtějí společné aktivity podpořit. Tyto náklady souvisí s provozem webu, vedením účetnictví a pokrytím důstojné odměny cca dvou úvazků lidí, kteří činnost koordinují a o členy pečují. Společné aktivity organizací (společné projekty, sešlosti, exkurze a další aktivity) pak fungují na principu “BYOB – Bring Your Own Beer”, což znamená, že každý dá, co chce/může – někdo své prostory, jiný prezentaci, další jídlo, techniku, čas věnovaný koordinaci nebo rady ostatním.

dar

Komunita firem a neziskovek usilující o změnu toho, jak se u nás podniká a pracuje: Od jednostranné kumulace zisku a externalizace škod, k obecné prospěšnosti a zodpovědnosti. 

Kontakt