Slušná Firma

Manifest

Firma je jedním ze základních stavebních prvků našeho společensko-ekonomického systému. To, jak funguje, spoluurčuje hodnoty a celkové ladění společnosti. Je místem, kde trávíme obří díl našich bdělých životů a které zajišťuje většinu našich potřeb: Vyděláváme si tu na život, nacházíme si zde přátele, nakupujeme, co potřebujeme. Zaměstnání je důležitým zdrojem naší identity a společenského postavení, marketingové značky nás propojují s dalšími lidmi.

Práce bez legrace

Náš ekonomický systém má ve své DNA potřebu trvalého růstu. Když růst přestane, zavládne chaos, což jsme si mohli všimnout naposledy v roce 2008. Jeho úspěšnost poměřujeme “HDP”. Potíž s tímto měřítkem, že bylo míněno pro období krize a války, a že měří spotřebu a ne kvalitu života. Nekonečný růst známe pouze z pohádky o Otesánkovi a z onkologie. Víme, že v obou případech končí buď smrtí nebo vyléčením. Nikdy nekončící růst na “konečné” planetě prostě není možný.

Při pohledu dovnitř firem zjistíte, že větší část funguje jako ta nejtvrdší normalizační diktatura Československa 70. let nebo častěji dokonce jako feudální společnost. Přitom platí, že pokud trávíme život v diktatuře, žít v demokracii není možné. 9 z 10 zaměstnanců jejich práce netěší a více než polovina lidí v závislosti na oboru připouští, že jejich zaměstnání je dokonce zcela zbytečné. Práce, která je přirozeně zdrojem smyslu a užitku, se tak v dnešním nastavení, stala hákováním (vyděláváním bez vyššího smyslu), jehož hlavním cílem je pouze vydělat na život. Toto “odcizení od práce” zvyšuje naší manipulovatelnost ze strany státu a korporací. Alarmující je to, že až polovina českých domácností si tímto způsobem na důstojný*  život ani nevydělá.

Řešme!

Současná legislativa definuje podnikání jako “činnost vymezenou zákonem vedoucí k dosažení zisku”. Smyslem existence firmy je tedy výhradně trvalá maximalizace zisku pro vlastníka potažmo pro stát. Pro většinu podnikatelů dnes není podstatné, zda jejich podnikání řeší nějaký skutečný problém, jak moc škodí a jaký je jeho celkový dopad na společnost. Neřešíme, jak kdo zbohatl, miliardářům tleskáme všem bez rozdílu. Faktem přitom je, že každé podnikání škodí – vytápíme budovy, spotřebováváme energie a vodu, produkujeme odpady. Každý krok má dopad na životní prostředí a lidi. Firemní škody se ale dnes přenášejí na druhé formou tzv. externalit.

Vytváříme systémy

Systém, jehož jediným cílem je vydělat a kde se zodpovědnost za škody přenáší na druhé, nás dostal do situace, kdy je zcela zásadně ohroženo přežití našeho druhu na Zemi. Máme-li mít my a naše děti nějakou budoucnost, je třeba změnit především to, jak podnikáme směrem od jednostranné maximalizace zisku a externalizace škod k prospěšnosti pro ostatní a přebírání zodpovědnosti za důsledky podnikání.

 

Až devadesát procent škod vzniká právě ve firmách, a to ve fázi navrhování produktu. Ať už je to voda v pet láhvi vs. v kohoutku, výroba v Bangladéši vs. doma, bio vs. chemo zemědělství nebo šmejdy vs. snadno opravitelné produkty na celý život. Změnou jedné firmy se dostaneme mnohem dál než změnou jednotlivce a protože firma je jedním ze základních stavebních kamenů celého společensko-ekonomického systému, věříme, že proměna toho, jak se podniká bude silným impulsem ke změně fungování celé společnosti.

Vyšší principy

Každá organizace se zodpovídá celkem pěti entitám. Kromě vlastníků jsou to zaměstnanci, zákazníci, komunity (tj. sousedé, stát, dodavatelé) a planeta. Zájmem vlastníků je finanční zdraví firmy a férový podíl na zisku. Právem zaměstnanců je smysluplná práce, důstojné a zdravé podmínky pro práci. Produkt či služba musí být navrhován tak, aby vydržel, byl snadno opravitelný a zákazníkům byl prokazatelně užitečný. Je nepřijatelné, aby firma do nákupu kohokoli manipulovala či tlačila. Vůči komunitám lidí, které jsou podnikáním přímo dotčené, musí začít platit, že to, “co nechcete, aby se dělo ve vaší zahradě, nebudete dělat na zahradách druhých lidí”. Poslední entitou je planeta. Zde je třeba předcházet odpadům, přejít na obnovitelnou energii, minimalizovat spotřebu vody a především dlouhodobě usilovat o pozitivní uhlíkovou bilanci.

 

Věříme, že změna v myšlení a jednání podnikatelů přestává být volbou úzké skupiny lidí a začíná být nevyhnutelnou nutností. Už není možné podnikat tak, že to bude drancovat lidi a planetu jenom proto, aby někdo vydělal. Potřebujeme urychleně přejít od jednostranné maximalizace zisku a přenášení škod na druhé k prospěšnosti a přebírání zodpovědnosti za důsledky podnikání.

Vlastníci

Zaměstnanci

Zákazník

Komunita

Planeta

Změna

Změna se musí odehrát, jak odspodu, tak shora.

Spolek Slušná firma jsme založili se dvěma cíli. Zaprvé proto, abychom přispěli ke změně odspodu tím, že propojíme a podpoříme organizace, které už dnes existují proto, aby prospěly, a které zároveň přebírají zodpovědnost za důsledky svého podnikání v naději, že tím pro ostatní shromáždíme dostatek příkladů k následování. Zadruhé shora tak, že spojíme síly ve snaze přispět ke změně veřejného mínění a tlaku na naše zákonodárce v tom, aby se téma globálního oteplování a nutnosti změny hospodářského systému staly našimi hlavními tématy.

 

Jste-li na stejné misi, spojme síly. Děkujeme.

Verze 2.0. (červen ’19). Verzi 1.0 (prosinec ’17) naleznete zde.

*Z anglického konceptu “living wage” – doslova “mzda umožňující život”

Komunita firem a neziskovek usilující o změnu toho, jak se u nás podniká a pracuje: Od jednostranné kumulace zisku a externalizace škod, k obecné prospěšnosti a zodpovědnosti. 

Kontakt