Slušná Firma

Nerůst?

Ekonomický růst je dnes stále ještě hlavním cílem většiny všech světových vlád i korporací. Trvale rostoucí HDP je pak tím, co má lidem zajistit blahobyt a šťastný život. Růst má vyřešit i většinu krizí, kterým aktuálně čelíme, od covidové až po tu klimatickou. Tento systém vyžaduje, aby lidé nakupovali spoustu věcí, které nepotřebují a nechtějí, a navíc ještě, aby jich kupovali rok od roku stále víc jen proto, aby se celý systém nezhroutil.

Zaříkadlo HDP

Stále většímu počtu lidí začíná být jasné, že HDP měří vše, jen ne to, na čem v životě opravdu záleží. Posedlost růstem nás dostala do nejhlubší krize, ve které kdy lidstvo bylo. Podle mnoha studií (aktuálně například nejnovější zpráva IPCC či dlouhodobá studie planetárních limitů) jsme již překročili únosnou míru zátěže ekosystémů a čas, který nám zbývá, pokud chceme odvrátit ty nejtemnější scénáře, se už nepočítá na desetiletí, ale jen na poslední měsíce a roky.

Změna ekonomického systému

Ekonomický systém je jednou ze základních věcí, které se musí změnit. Je třeba přejít od ekonomické globalizace k lokalizaci, od hospodářského růstu k post-růstové společnosti, k ekonomice, jejímž smyslem bude uspokojování potřeb všech lidí na Zemi, při vzájemném respektu planetárních limitů.

Co je nerůst

„Nerůst je vizí společnosti, ve které nebude základním organizačním principem zisk a růst, ale uspokojení lidských potřeb v rámci planetárních mezí, péče a dostatek. Zpochybňuje myšlenku, že neustálý hospodářský růst je nezbytný pro lidský blahobyt. Klade důraz na snížení ekonomické výroby a spotřeby v bohatých zemích s cílem dosažení environmentální udržitelnosti, sociální spravedlnosti a lepší kvality života.“ Zdroj: nerust.cz

Mýty zeleného růstu

Názory na to, jak by měl vypadat rozvoj v 21. století v době klimatické krize se liší. Vlády a mezinárodní instituce jako Evropská unie nebo OSN rámují tuto krizi jako ekonomickou příležitost pro tzv. zelený růst. Tadeáš Žďárský v přednášce vyvrací některé z mýtů růstové ideologie a zároveň představuje hnutí nerůstu, které v růstu nevidí řešení, ale považuje ho za jádro samotného problému. Jak by vypadala nerůstová ekonomika, která by naplňovala lidské potřeby a zároveň nepřekračovala planetární meze?

Komunita firem a neziskovek usilující o změnu toho, jak se u nás podniká a pracuje: Od jednostranné kumulace zisku a externalizace škod, k obecné prospěšnosti a zodpovědnosti. 

Kontakt