Slušná Firma

Kdo jsme?

Jsme svépomocná komunita firem a neziskovek. 

Jsme společenství jednotlivců, kteří si uvědomují nutnost změny. Věříme v nutnost změny podnikání od jednostranné orientace na zisk k obecnému prospěchu. Stejně tak věříme v potřebu transformace ekonomického systému od non-stop růstu k uspokojování potřeb všech lidí za vzájemného respektu k limitům planety.

Spolupracujeme

Jednotliví členové spolupracují na společných projektech, pomáhají si s marketingem, provozem, financemi, řízením, kampaněmi, s hledáním nových lidí, obchodních příležitostí (pro ziskovky) či cest, jak své myšlenky dostat k lidem novým, podporovatelům (pro neziskovky). Především ale fungují, v mnoha případech, jako parta blízkých lidí, které spojuje společný zájem.

 

Projekt Slušná firma je součástí širšího myšlenkového proudu, který se věnuje lokalizaci života. Souzníme s hnutím nerůstu (de-growth), post-růstu, měst přechodu (Transition cities, místních měn, ekovesnic, s principy cirkulární ekonomiky a samozřejmě různých projektů etického či prospěšného podnikání).

Stavíme na myšlenkách

těchto a mnoha dalších lidí…

Ekonomové

Naďa Johanisová,

Mariana Mazzucatová,

Kate Raworthová,

Stephanie Keltonová,

Carlota Perezová,

Janis Varufakis,

Richard Wolff

Filozofové

Anna Hogenová,

Ken Wilber,

Frederic Laloux,

Frithjof H. Bergmann

Podnikatelé

Ján Košturiak,

Yvon Chouinard,

Ricardo Semler,

Vladimír Maslák

Antropologové

Jason Hickel,

David Graeber,

Kateřina Varhaník Wildová

Historici

Yuval Noah Harari,

Rutger Bregman,

Robert Skidelsky,

Jared Diamond

Aktivisté

Naomi Kleinová,

Noam Chomsky,

Arundhati Royová,

Douglas Rushkoff,

Helena Norberg-Hodgeová

Vzdělávatelé

Peter Gray,

Ken Robinson,

Jana Nováčková

O co nám jde?

Chceme přispět k re-definici toho, co je to úspěch a k vybudování nové ekonomiky postavené na péči o sebe sama, jeden o druhého a o planetu – detaily zde.

Proč firma a ne jednotlivec?

100 firem může za 70 % emisí měnících planetární klima. Až 90 % veškerých škod na životním prostředí, lidském zdraví a kvalitě života vzniká ve firmách, ve fázi navrhování zboží a služeb. Změnou jedné firmy se dostaneme násobně dál než změnou jednotlivce.

Náš tým – slušná galérka

Naše společenství funguje jako svépomocná komunita, a tak se do společných aktivit zapojuje nespočet lidí z členských firem. Za koordinaci našeho spolku jsou zodpovědní tito lidé:

Zuzka Janglová

Organizuje život a dění okolo projektu, stará se o finance a přijímání nových členů, spoluzakladatelka.

Tereza Fofoňková

Má na starosti správu webu, přijímání nových členů a komunikaci navenek.

Robert Zelník

Stará se o to, aby web pěkně šlapal a vymýšlí vylepšováky. 

Poradní tým

Tomáš Hajzler

Zakladatel spolku Slušná firma a  nakladatelství Peoplecomm.

Michaela Thomas

Míša Thomas

Zakladatelka designového studia Butterflies & Hurricanes.

Markéta Trubáčková

Spoluzakladatelka kultovní keramiky Maříž.

Veronika Nováčková

Spoluzakladatelka organizace, která v Česko-Slovensku vykopla bezobalové hnutí, které u nás začalo měnit distribuci potravin.

Radek Majer

Jednatel TTC TELEPORT a jeden z velkých českých průkopníků podnikání bez mocenských hierarchií.

Barbora Hernychová

Bára je propagátorkou biopotravin, ekologického zemědělství a zdravého pohledu na život, instruktorkou Lesní mysli a taky autorkou pro Pravý domácí časopis. 

Komunita firem a neziskovek usilující o změnu toho, jak se u nás podniká a pracuje: Od jednostranné kumulace zisku a externalizace škod, k obecné prospěšnosti a zodpovědnosti. 

Kontakt