Jak se zapojit?

Situace je vážná. Je třeba jednat. Každý z nás žijeme v několika životních rolích. Zde je to, co můžeme dělat v 5–6 základních bodech.

Co dělat jako občan?

Za klíčové považujeme přestaňte sledovat, co pro nás vybírají algoritmy sociálních sítí nebo televize. Důležité je znovu se napojit na sebe a vyjasnit si skutečné příčiny současné krize. Jeden ovlivňujeme druhého, a tak největší dopad má, pokud se pro své okolí staneme inspirací. Základem je být opravdu dobrý v tom, co děláme… vědci ať proto bádají, novináři informují, zdravotníci uzdravují, učitelé vzdělávají,… Ten, kdo to umí s dětmi, ať je s dětmi, kdo umí organizovat lidi, ať nás organizuje, kdo miluje půdu, ať jde hospodařit, kdo programuje, ať svou dovednost využije k propojení a obohacení ostatních, kdo má sílu založit obchůdek u sebe v obci, ať ho založí… Kdo může, ať si vybere občanskou aktivitu, která je jeho srdci nejbližší, a společně s ostatními pak začne po zastupitelích požadovat potřebné změny. Kde to jde, je třeba vyrazit do ulic a využít další nástroje občanské angažovanosti. Kdo má nadání, ať vstoupí do politiky. Každý občan je zpravidla i sousedem. Globalizaci musíme vyvážit lokalizací. K tomu je znovu potřeba budovat „sociální kapitál“. Potřebujeme víc „andělů místa”. Ze vzájemně si cizích sousedů se znovu musejí stát lidé známí a blízcí, kteří si chtějí a mohou pomáhat.

jak-se-zapojit_green_občan

Co dělat jako zákazník?

Nakupujme u (skutečně) místních drobných podniků a o totéž žádejme své sousedy a přátele. Velmi funkční variantou jsou hromadné nákupy pro rodinu a sousedy. Cílem je, aby peníze zůstávaly doma a nekončily na offshorových účtech. Kromě toho pamatujme, že kupování nových věcí je až poslední možností, jak získat, co člověk potřebuje. A když už něco potřebujeme koupit, hledejme místní nezávislou variantu nebo ideálně jděme přímo za výrobcem. Otočme pyramidu konzumu na pyramidu soběstačnosti.

Co dělat jako rodič?

Snažme se žít tam, kde bydlíme. Budujme vztahy v rámci své pokrevní rodiny a sítě sousedů, neboť k výchově dítěte jsou potřeba minimálně tři pohodoví dospělí a věkově různorodá smečka. Nabídněte svou pomoc místní škole, školce či komunitnímu centru. Můžete uspořádat přednášku pro děti o nějakém vašem zájmu, vést kroužek, pomoci se školní zahradou, nastartovat klub spřátelených rodičů a sousedů či se zapojit do dalších mimoškolních aktivit. Škola se tak může stát přirozeným magnetem na lidi z obce či čtvrti. Mluvte s učiteli, řediteli i ostatními rodiči o tom, jak školu změnit z přípravky “konformních dělníků” v místo, kde děti žijí se vším všudy, kde se skutečně rozvíjejí a připravují na výzvy budoucnosti. V případě, že taková škola v místě vašeho bydliště chybí, potom ji na principech sebe-řízeného vzdělání založte.

Co dělat jako podnikatel?

Začněte tím, že si zodpovíte svoje „Proč?“ Zaměřte se na to, jak můžete vaším podnikáním přispět k řešení hrozeb, kterým čelíme, ideálně tak, abyste propojili a obohatili lidi, kterých se vaše podnikání dotýká. Mějte na paměti, že každé podnikání skládá účty pěti entitám. Sdílejte, v čem se vám daří tak, abyste inspirovali ostatní. Pokud se dostanete do potíží, řekněte si o pomoc: zákazníkům, fanouškům, zastupitelům. Podnikejte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Propojujte se s ostatními podnikateli v místě vašeho působení a přemýšlejte v čem si můžete pomoci.  Souzníte-li s naším posláním, zapojte se do našeho spolku (zde).

Co dělat jako politik?

Stavte mosty, ne ploty. Budujte důvěru, ne strach a nedůvěru. Podporujte jakékoli lokalizační snahy u vás v obci, důsledně se stavte dalšímu rozmachu centralizovaného byznysu, chraňte své místní podniky proti expanzi řetězců. Postavte se za přechod k dobrému životu v místě vašeho působení, propojujte se, s kým to jen půjde – jak na lokální, tak i národní a globální úrovni. Kdokoliv další cítí, že má pro politiku (od lokální po globální úroveň) vlohy, ať do ní, prosím, za nás ostatní vstoupí a zastupuje zájmy běžných lidí (ne korporací).

Co dělat jako generální ředitel korporace, miliardář,influencer, celebrita?

Využijte svého vlivu, schopností, peněz a/nebo fanouškovských sítí k podpoře občanských hnutí a prosazení potřebných změn. Bojkotujte obory, které devastují planetu a lidské životy, jako například fosilní průmysl. Postavte se green-, good- a jinému –washingu, které zakrývají skutečnou podstatu problému, odvádějí naši pozornost a plýtvají drahocenným časem. Děkujeme!

Komunita firem a neziskovek usilující o změnu toho, jak se u nás podniká a pracuje: Od jednostranné kumulace zisku a externalizace škod, k obecné prospěšnosti a zodpovědnosti. 

Kontakt