Odznáček slušné firmy

Nadace Pro půdu

Naší vizí je zdravá, živá a úrodná půda, o kterou člověk pečuje s láskou
a zachází s ní jako s darem, ne jako se zbožím.

"Proč Slušná firma?"

Propojovat svět nezisku a svět zisku, vnášet témata ochrany prostředí, péče o půdu do nových kruhů či bublin, být v kontaktu s lidmi, kteří vnímají, že slušnost a spolupráce je důležitým aspektem v rozvoji naší společnosti. Přinášíme do společnosti téma přístupu k půdě pro agroekologické zemědělství, téma půdy jako hodnoty o sobě, nikoliv komodity, téma soukromého vlastnění půdy a jeho dopadu na naši společnost jako celek, to jsou oblasti, které nadace řeší a chce je přinášet do společenského diskursu, třeba i prostřednictvím Slušné firmy.

Na čem stojí naše slušnost?

Výsledky dotazníku Index slušnosti. Proč těchto pět kategorií? Co vnímáme jako slušnost?

95%
Zdraví firmy
97%
Zaměstnanci
100%
Zákazníci
80%
Komunita
100%
Planeta
Nadace Pro půdu

Ochrana půdy před degradací a spekulací
Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme. Vlastnictví půdy chápeme jako obecně prospěšnou správu. Ekologické hospodaření je základem péče o půdu ve správě nadace. Jsme lidé, kteří se chtějí učit z moudrosti půdy a Země.

Nadace Pro půdu

Pro naplnění poslání

 • Osvětou zvyšujeme povědomí široké veřejnosti o tématech spojených s přístupem k půdě.
 • Svěřujeme nadační půdu zemědělcům, kteří o ni pečují tak, aby ji zachovali zdravou, živou a úrodnou. Vytváříme tím vhodné podmínky pro stávající i nové zájemce o šetrné způsoby hospodaření.
 • Nadační půdu získáváme nákupem i darem.
 • Spolupracujeme se spřízněnými lidmi a iniciativami zabývajícími se tématem ochrany a přístupu k půdě.
Nadace Pro půdu

Půda pro odpovědné hospodaření
Dospěli jsme k poznatku či názoru, že půdu nelze z podstaty věci vlastnit, stejně jako nelze vlastnit vzduch ani vodu. Není to poznatek nový, v různých zemích existuje mnoho aktivit podobných té naší. Jejich snahou je postupně, krok za krokem a hlavně dobrovolně, na základě poznání, převádět půdu ze soukromých rukou do rukou nadací, pozemkových spolků apod. a poskytovat ji těm, kdo na ní hospodaří šetrně a odpovědně.

Nadace Pro půdu
Nadace Pro půdu
Překážky v dostupnosti pozemků
Dostupnost pozemků pro malé a začínající zemědělce se stává velkou překážkou z několika důvodů. V dnešní době dochází k velkým záborům zemědělské půdy nejčastěji z důvodu urbanizace a developerských záměrů. Další překážkou je koncentrace zemědělské půdy v držbě či pronájmu velkých agrokomplexů. A také jsou tu investoři a spekulanti, kteří skupují pozemky za účelem zvyšování svého kapitálu. Půda se tak pro malé zemědělce stává fyzicky i finančně téměř nedostupná. To jsou hlavní důvody, proč po celé Evropě i ve Spojených státech vznikají neziskové organizace, které pomáhají tyto překážky zemědělcům překonávat.  
Nadace Pro půdu
Součástí celoevropské sítě
V Evropě byla založena v roce 2012 síť Access to Land Network, která funguje jako neformální platforma pro již téměř 20 organizací. Jejím hlavním posláním je spojit existující organizace, které se věnují podpoře přístupu k půdě a podporovat vznik nových organizací v dalších evropských zemích. Nadace Pro půdu je členem této sítě od roku 2017.
Nadace Pro půdu
Nadace Pro půdu
Jak fungujeme uvnitř
Fungujeme na základě spolupráce a konsensu. Nadaci vede pětičlenná správní rada (skládající se ze zemědělců, poradců či aktivistů), která se schází každé dva měsíce a rozhoduje konsensuálně. Na její činnost dohlíží tříčlenná dozorčí rada (skládající se z významných osobností). Zaměstnanci nadace jsou součástí rozhodovacích procesů správní rady a mohou se účastnit jejich zasedání.  
Nadace Pro půdu

S čím nám můžete pomoci
Darujte nám půdu či prostředky na její zakoupení.
Darujte nám Váš čas. Konkrétně nám můžete pomoci v následujících oblastech:

 • Propagace nadace (články, tiskové zprávy, komunikace s médii)
 • Právní konzultace (zejména nájemní smlouvy, atd.)
 • Firemní fundraising (komunikace s potenciálními partnery, apod.)
 • Grantový fundraising (vyhledávání možností, tvorba žádostí)
 • Získávání půdy (informace o vhodné a dostupné půdě, zemědělcích, kteří ukončují činnost a hledají co se statkem)
 • Svěřování půdy (informace o začínajících zemědělcích hledajících uplatnění)
 • Fyzická pomoc na statcích obhospodařujících nadační půdu
 • Administrativa (pomoc s účetnictvím, správou nadace, atd.)
Nadace Pro půdu

Adresa

Nadace Pro půdu 
Jedlová 356, Senec
330 08 Zruč-Senec
Mapa

Kontakty

Telefon: +420 774 683 833
E-mail: info@nadacepropudu.cz
Web: www.nadacepropudu.cz

Základní fakta

Počet lidí: 9
Od kdy fungujeme: 2013 - první nápad, 2016 - založení právnické osoby
Místo působení: celá ČR

Podívejte se na další společnosti

newsletter

Chcete-li zůstat v kontaktu, propojme se přes Facebook – Slušná firma nebo na sebe nechte kontakt a my vám občas pošleme email s informacemi z našeho snažení o změnu podnikání směrem k větší obecné prospěšnosti.

Je samozřejmostí, že vaše e-mailová adresa zůstává pouze u nás.

Aktuální newsletter si můžete prohlédnout zde.

Kontakt

E-mail:

zuzka@slusnafirma.cz

 

Doručovací adresa:

Zuzka Janglová, Slušná firma z.s.
Havelcova 123, 280 02 Kolín 3

 

Fakturační údaje:

Slušná firma, z.s., Boženy Jandlové 3, Praha 4 – Komořany, 140 00
IČ: 08391688

 

Bankovní spojení:

FIO banka, a. s. 2601683168/2010

Napište nám

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
×

Zůstaňme v kontaktu

Chcete-li od nás 1x za 4 - 8 týdnů zprávu o tom, na čem pracujeme, nechte na sebe kontakt. Díky!