Bezobalu

Bezobalu

typ organizace:

zapsaný ústav

kdo jsme?

Jsme Bezobalu, organizace, která zkoumá a vyvíjí způsoby, jak co nejúčinněji předcházet vzniku odpadu. Jsme propojením osvětového a obchodního světa. V našich prodejnách nakoupíte kvalitní potraviny či drogerii do vlastních znovupoužitelných nádob. Inspirujeme lidi ke změně smýšlení směrem k udržitelné spotřebě. Podporujeme rozvoj bezobalového hnutí v České republice a sdílení know how v tomto oboru.

co je náš sen?

Naším snem je odpovědná společnost, která bude šetrně a udržitelně zacházet se zdroji. Kde za svobodou našich každodenních rozhodnutí, bude i odpovědnost za ně. Sníme o tom, že v Česku bude dostatek bezobalových obchodů v dostupné vzdálenosti pro všechny, kteří chtějí nakupovat odpovědně. Šetřit přírodu, ale i své zdraví, a nevytvářet tak zbytečný odpad z jednorázových obalů a zároveň přispívat k podpoře šetrného hospodaření.
Děláme všechno proto, aby bezobalové obchody byly místem, kde důvěřujete svému obchodníkovi za výběr toho nejkvalitnějšího zboží, ale také místem, kde se mohou potkávat podobně smýšlející lidé, společně tvořit komunitu a měnit svět k lepšímu.

na jaké jsme misi?

V roce 2014 jsme otevřeli první testovací bezobalovou prodejnu v Česku, abychom ukázali možnost, jak řešit prevenci vzniku odpadu přímo v oblasti spotřebitelského chování a při realizaci maloobchodu.

Postupně se zrodily tři prodejny, které nesou značku Bezobalu jako symbol hodnot, které se projevují nejen v oblasti výběru produktů. V našich prodejnách nabízíme opravdové zboží, lokální a/nebo férově vypěstované plodiny a vyrobené produkty s vysokou nutriční hodnotou. Naším cílem je ukázat, že cena není jediným měřítkem, proto se snažíme lidem podávat do kontextu zasazené informace o trhu potravin a spotřebního zboží.

proč „Slušná firma"?

Mezi naše hlavní hodnoty patří odpovědnost za vše, co v životě konáme. Za naše zdraví, za naši práci, za naše spotřebitelské jednání. To vše totiž v konečném důsledku ovlivňuje zdraví celé planety. Svými činy chceme přispět k jejímu uzdravení a udržitelnému obývání. Principy Slušné firmy vedou ke stejnému cíli. V konečném důsledku společně usilujeme o odpovědné žití ve světě, který je zdravý.

jaké jsou naše hodnoty?

Základními hodnotami naší organizace jsou svoboda, odpovědnost a transparentnost. Stavíme na sdílených hodnotách, vnitřní motivaci a sebeřízení.

Otevřenou komunikací chceme posílit podávání ryzích a pravdivých informací. Do hloubky vysvětlovat problémy zasazené do kontextu. Kvalitu našich produktů komunikujeme otevřeně, neschováváme se za reklamní letáky, ani akční ceny. Jejich výběr je založen na osobní zkušenosti jak s produktem samotným, tak s výrobcem nebo dodavatelem.

naše kultura

Jsme na cestě k sebeřídící (tyrkysové) organizaci. Ctíme jedinečnost každého člověka a chceme, abys u nás mohl být sám sebou. Naše spolupráce stojí na důvěře, ale i veliké svobodě a odpovědnosti. Fungujeme jako kmen. Jsme parťáci, kteří jdou za společným cílem, vyznáváme stejné hodnoty a společné rituály. Svým chováním a svými činy chceme podpořit šetrné zacházení s přírodními zdroji a udržitelný způsob obývání planety.

Vyrostli jsme z komunity nadšenců a to nám zůstalo dodnes. Dnes už svou práci děláme profesionálně, ale naše srdce zůstávají na správném místě. Kromě stálého rozšiřujícího se jádra spolupracujeme s externisty, kteří přispívají svými odbornými znalostmi k chodu naší organizace.

co nabízíme?

V našich prodejnách nabízíme opravdové zboží, které si můžete prohlédnout, přivonět, ochutnat a dozvědět se, jak a proč vzniklo. Kvalitní potraviny či drogerii můžete nakoupit do vlastních znovupoužitelných nádob, čímž šetříte přírodu, ale i své zdraví. Nevytváříte zbytečný odpad z jednorázových obalů.

Podporujeme bezobalové hnutí v jeho rozvoji. Ze zahraničí přinášíme inspiraci pro nás i pro další bezobalové obchody, pracujeme s dodavateli na udržitelném dodávání a založili jsme platformu pro sdílení zkušenosti mezi bezobalovými obchody.

v čem se snažíme zvyšovat kvalitu života?

Chceme, abyste u nás mohli nakoupit skutečně kvalitní jídlo, ne odpad. Ten se týká složení potravin i jejich balení. Prodejem bez obalů se snažíme ušetřit množství jednorázových plastů. Díky výběru kvalitních a hodnotově sladěných dodavatelů vám nabízíme pouze takové zboží, které už jsme za vás prověřili a při jehož výrobě nedochází ke škodám na životním prostředí a jeho kvalita bude pro vaše zdraví přínosem.

v čem se snažíme prospívat planetě?

Naše organizace vznikla pro to, aby pomáhala řešit společenský problém. Hledáme způsoby, jak předcházet vzniku odpadu místo toho, abychom upřednostňovali třídění a recyklaci, které pro nás nejsou udržitelným řešením. Zároveň hledáme možnosti, jak podporovat ekologické hospodaření a odpovědnou výrobu. Cesty, které nalézáme, sdílíme dál a tím podporujeme udržitelnější obývání planety.

jak nám můžete pomoci?

Budeme rádi, když se zamyslíte nad svým spotřebitelským jednáním a zvážíte své každodenní kroky. Pokud vás zero waste chytne za srdce tak, jako nás, budeme rádi, když si tento krásný koncept nenecháte pro sebe, začnete jej pomocí svých činů šířit dál a podělíte se o myšlenku předcházení vzniku odpadu a odpovědných bezobalových nákupů se svými známými a přáteli.

Fakta:

Počet lidí: 25
Odkdy fungujeme: 2012
Místo působení: Praha

Kontakt:

Adresa: Pod kaštany 5, Praha 6, 160 00
Telefon: 776 226 761
E-mail: bezobalu@bezobalu.org
Web: www.bezobalu.org