Camphill na soutoku, z.s.

Camphill na soutoku, z.s.

typ organizace:

zapsaný spolek

kdo jsme?

Camphill na soutoku, z.s. je dobrovolným sdružením navazujícím na tradici a historii světového camphillského hnutí, které vytváří vesničky vytvářející příležitosti lidem se speciálními potřebami se učit, pracovat a společně žít v přátelském a respektujícím prostředí.

co je náš sen?

Vytvořit prostor pro spolužití lidí s běžnými i speciálními potřebami, kde budeme žít smysluplnou prací pro svět, obnovovat kulturu vesnice, sousedských vztahů a slavení ročních svátků. Poskytovat inspiraci pro komunitní způsob života.

na jaké jsme misi?

"Na soutoku dvou řek v úrodné krajině postižené svou minulostí vytváříme fyzický i duchovní domov pro společenství lidí. Zde je prostor pro smysluplnou tvůrčí práci, biodynamické hospodaření, setkávání i rozvoj lidí a myšlenek. Toto společenství léčí člověka a Zemi a svým konáním navazuje na práci Rudolfa Steinera a Karla Königa."

Účelem našeho spolku je:

• Vytváření podmínek místnímu společenství pro společný život s lidmi se speciálními
potřebami a pro jejich společnou práci.
• Poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
• Provozování řemeslných dílen a obchodu s těmito výrobky.
• Pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit.
• Ekologické zemědělství a výchova.

proč „Slušná firma"?

Jako organizace vycházející z antroposofie je nám blízká kultura člověka k člověku, založená na svobodě a individuální odpovědnosti se snahou o společný vývoj. To vše reflektují principy tyrkysových organizací. V organizaci se snažíme o transparentní fungování, delegovanou odpovědnost, podporovat individualitu našich spolupracovníků jak v jejich iniciativě v práci, tak v jejich osobním rozvoji.

jaké jsou naše hodnoty?

Hlásíme se k hodnotám, které v sobě nese
• antroposofie a její praktická aplikace v přístupu k člověku a jeho bytostnosti,
• praktická mírotvorba: tzv. “nenásilná komunikace” a jí odpovídající přístupy,
• uspořádání institucí vycházejících čistě z hierarchie odpovědnosti,
a ne hierarchie moci jednoho člověka nad jiným.

• hodnotou je i naše společné stravování, jelikož jídlo vnímáme jako potravu pro tělo, duši i ducha. Kromě naší ekologicky vypěstované zeleniny se snažíme naší spíž zásobovat suchými bio potravinami, ideálně lokálně a bezobalově.

naše kultura

V organizace dbáme na kulturu nenásilné komunikace, vzájemnou informovanost a aby si každý ve své pracovní pozici dokázal nalézt sám sebe. V rámci práce s uživateli používáme metodiku sociální práce Plánování zaměřené na člověka.

Kromě pracovních vztahů vytváříme i vztahy přátelské na úrovní společenství a učíme se v nich orientovat a někdy je i rozlišovat.

co nabízíme?

Nabízíme sociální službu Chráněné bydlení pro lidi se speciálními potřebami. Do sociální služby a společenství se můžete také přihlásit jako stážista, dobrovolník či spolupracovník.
Dále nabízíme svíce ze včelího vosku, které vyrábíme v naší dílně Camphillská svíce.https://www.zesoutoku.cz/camphillska-svice/

v čem se snažíme zvyšovat kvalitu života?

Snažíme se zahrnovat lidi se speciálními potřebami do celku společnosti a to z přesvědčení, že i tito lidé mají ve společnosti speciální úkoly a poslání. Proto nechceme provozovat pouze sociální službu, kde bychom naplňovali potřeby klientů, ale vytváříme pro ně prostor, kde se mohou zapojit do celkového chodu společenství obnášející péči o areál, zvířata, dílny, slavení svátků.
Provozováním ekologického zemědělství na biodynamických principech léčíme i krajinu kolem nás.

v čem se snažíme prospívat planetě?

Založili jsme obecně prospěšnou společnost Svobodný statek na soutoku, o.p.s., které ekologicky hospodaří na našich 10 hektarech.
Doufáme, že planetě prospívá živé společenství lidí, které společně pečuje nejen o krajinu ale i o vztahy mezi s sebou a tím přináší možnost vnášet do světa myšlenky spolupráce a vzájemného respektu.

jak nám můžete pomoci?

Můžete si zakoupit naše svíce a tím podpořit ruční řemeslo.
Dále uvítáme pomoc dobrovolnickou, ať už jako doprovod našich uživatelů při práci či osobních aktivitách a nebo můžete přijít pomoc do zemědělské oblasti.
Dále uvítáme finanční dary jakékoliv výše, postupně rekonstruujeme areál v duchu organické architektury a k tomu potřebujeme i jiné než provozní finance.

Fakta:

Počet lidí: 13 spolupracovníků, 7 uživatelů, 4 děti
Odkdy fungujeme: 1999
Místo působení: České Kopisty

Kontakt:

Adresa: České Kopisty 6, Terezín, 412 01
Telefon: 776177202
E-mail: camphill@camphill.cz
Web: camphill-na-soutoku.cz/