Františkova ekonomika

Františkova ekonomika

typ organizace:

jiné

kdo jsme?

Františkova ekonomika je celosvětová iniciativa založená papežem Františkem v roce 2019, kdy vyzval mladé lidi, aby se stali aktivními aktéry ve společnosti v péči o planetu a bližní, zejména o ty nejvíc na okraji společnosti. 

Proč Františkova? Naším vzorem je postava Františka z Assisi, jehož život je příkladem v péči o nejmenší na zemi a o Stvoření. 

Proč ekonomika? Následování životních kroků svatého Františka nám dá pochopit význam slova „Ekonomie”, které pochází z řeckého výrazu oikonomos, což znamená „vedení domácnosti”. Ve světle Františkova života znamená ekonomie „Péči o náš společný Domov”, kterým je každý z nás a naše planeta.

Naším zdrojem a inspirací je papež František, odkaz Františka z Assisi a sociální učení církve.

co je náš sen?

Sníme o světě, kde kroky „vedení domácnosti = ekonomie” podporují důstojnost a právo každého člověka, pečují a obnovují životní prostředí, chrání a podporují mír, snižují nerovnosti a vytváří prostor pro dialog, setkání a solidaritu. Naším cílem je motivovat a povzbuzovat mladé lidi, aby se stali aktivními aktéry ve společnosti v péči o druhé a o planetu. Věnujeme neformálnímu vzdělávání v globálních tématech a aktivním občanství a vytváření projektů podporující zapojení mladých lidí do společenské odpovědnosti.

na jaké jsme misi?

Naším cílem je motivovat a povzbuzovat mladé lidi, aby se stali aktivními aktéry ve společnosti v péči o druhé a o planetu. Věnujeme neformálnímu vzdělávání v globálních tématech a aktivním občanství a vytváření projektů podporující zapojení mladých lidí do společenské odpovědnosti.

proč „Slušná firma"?

Chceme sdílet naši vizi a misi s dalšími podobně naladěnými organizacemi a vytvářet sítě a synergii vedoucí ke spolupráci a vzájemné inspiraci.

jaké jsou naše hodnoty?

Naší činností chceme podporovat hodnoty odpovědnosti a lásky k druhým. Tyto hodnoty chceme žít v péči o druhé, přírodu, ve vytváření dialogu a prostoru pro setkání. Jako součást naší rozšířené „rodiny” nevnímáme jenom chudé a lidi na okraji společnosti, ale i přírodu, kterou sám František z Assisi nazýval sestrou. Velmi blízký je nám koncept bratrství, který je jedním z hlavních plodů pontifikátu papeže Františka (Dokument o lidském bratrství).

naše kultura

Budujeme kulturu vzájemnosti a odpovědnosti za náš svět. Skrze naši činnost chceme podporovat kulturu, ve které není nikdo vynechán a kde si každý člověk uvědomuje, že se nezachrání sám, ale jedině společně.

co nabízíme?

Skupinám mladých lidí nabízíme různé formy aktivit neformálního vzdělávání v globálních tématech a aktivním občanství. Vytváříme prostor ve formě setkání a projektů, kde mladí lidé mohou realizovat své sny a najít podporu a  komunitu stejně smýšlejících lidí.

v čem se snažíme zvyšovat kvalitu života?

Společně s mladými lidmi objevujeme naše vnitřní volání po solidaritě, pomoci a angažovanosti pro dobro druhých i přírody.   

v čem se snažíme prospívat planetě?

Naším motivem v péči o naši planetu je snaha ukázat, že jako lidé nejsme odtrhnutí od přírody, ale jsme její součástí. Příroda je naše rozšířená rodina, a proto ji naše činy musí směřovat k její obnově a péči.

jak nám můžete pomoci?

Jsme vděční za každého, kdo je spolu s námi na této cestě péče o náš společný Domov. Můžete se zapojit přímo do našich aktivit nebo podpořit budget pro naše stážisty na platformě Donace.

Fakta:

Počet lidí: 1 full time (15 lidí v týmu)
Odkdy fungujeme: Od roku 2020
Místo působení: Celá ČR, Zlín