Greenpeace Česká republika

Greenpeace Česká republika

typ organizace:

zapsaný spolek

kdo jsme?

Jsme česká pobočka nezávislé mezinárodní ekologické organizace Greenpeace působící v dalších 55 zemích více jak 50 let.

co je náš sen?

Spravedlivá a udržitelná budoucnost pro nás i další generace.

na jaké jsme misi?

Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování.

proč „Slušná firma"?

Protože pozornost a péči si zaslouží všechny ekosystémy, včetně těch lidských.

jaké jsou naše hodnoty?

Odvaha. Nezávislost. Nenásilí.

naše kultura

Již více než 6 let stavíme českou kancelář Greenpeace na tealových principech - sebeřízení, svobodě a sdílené odpovědnosti. Vytváříme bezpečný prostor, kde každý může kvést ve své autenticitě. Záleží nám na well-beingu našich zaměstnankyň a zaměstnanců, i proto pravidelně zlepšujeme naše soft-skills. Nenajdete u nás manažery ani píchačky, práci i čas si každý řídí samostatně.

co nabízíme?

Přinášíme svědectví o globálních ekologických problémech, nabízíme jejich řešení a požadujeme nápravu destrukce po zodpovědných institucích. Abychom dokázali k tématům přitáhnout více pozornosti, využíváme širokou paletu zapojení veřejnosti, mezi kterými najdete i možnost účastnit se ikonických nenásilných přímých akcích Greenpeace.

v čem se snažíme zvyšovat kvalitu života?

Ochranou naší zranitelné křehké planety a drobným příspěvek k lepší pracovní kultuře.

v čem se snažíme prospívat planetě?

Prosazujeme energetickou revoluci, abychom mohli čelit největší hrozbě pro naši planetu: globální změně klimatu. Chráníme světové oceány bez nadměrného rybolovu a destruktivních rybolovných metod a podporujeme vytvoření globální sítě mořských rezervací. Chráníme světové pralesy i české staré lesy včetně živočichů, rostlin a lidí, kteří na nich závisí. Usilujeme o globální odzbrojení, mír, nenásilné řešení konfliktů a odstranění všech jaderných zbraní. Požadujeme budoucnost bez toxických látek s bezpečnými alternativami k nebezpečným chemikáliím v dnešních produktech i výrobních postupech. A v neposlední řadě se zasazujeme o trvale udržitelné zemědělství bez geneticky modifikovaných organismů, ochranu biodiverzity a podporu společensky odpovědného farmaření.

jak nám můžete pomoci?

Nezávislost je pro Greenpeace jedním z nejdůležitějších principů. Nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran ani firem. Veškeré financování závisí téměř výhradně na podpoře jednotlivců. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, kteří nechtějí nečinně přihlížet, ale chtějí něco změnit. Vedle finanční podpory více než vítáme, když lidé připojí svůj podpis pod aktuální výzvy, věnují nám svůj čas jako dobrovolnice či dobrovolníci při rozmanitých akcích nebo se inspirují nápady, jak změnit své každodenní návyky a svým příkladem přispějí k udržitelnější a zdravější budoucnosti.

Fakta:

Počet lidí: 30
Odkdy fungujeme: 1991
Místo působení: Praha

Kontakt:

Adresa: Prvního pluku 143/12, 186 00, Praha 8 - Karlín
Telefon: +420 734 204 688
E-mail: prace@greenpeace.org
Web: https://www.greenpeace.org/czech/