Skautský institut

Skautský institut

typ organizace:

zapsaný spolek

kdo jsme?

Jsme pobočný spolek organizace Junáka - českého skauta, s 75 tisíci členy největší české skautské organizace. Naším úkolem je přibližovat veřejnosti paměť a hodnoty skautského hnutí a zároveň v současné společnosti nacházet impulsy pro skauting.

co je náš sen?

Demokratická, živá občanská společnost plná aktivních lidí, kteří jsou připraveni převzít zodpovědnost za svůj život i své okolí a kteří touží po tom zanechat svět o něco lepší.

na jaké jsme misi?

Věříme, že skauting je více než stoletím ověřený pedagogický a výchovný koncept, který vede k samostatnějším a zodpovědnějším jedincům a skrze to ke svobodnější a demokratičtější společnosti. Proto se z něj snažíme brát to nejlepší a zprostředkovávat to nejen skautům, ale i neskautské veřejnosti.

proč „Slušná firma"?

Láká nás sdílení komunity s organizacemi, které ke svému fungování přistupují vědomě.

jaké jsou naše hodnoty?

Kromě hodnot skautských, obsažených v myšlenkových základech skautingu, jsme si vytyčili tři hlavní hodnoty, bez kterých SI vlastně nezasloužíme existovat:
Smysl, Akceschopnost, Komunita.

naše kultura

Snažíme se budovat prostředí, kde je možné profesně i lidsky růst. Chceme, aby SI bylo místo, kde je možné komunikovat svoje potřeby, kde se od sebe můžeme vzájemně učit a kde je dostatek podpory pro vlastní i týmový seberozvoj.

co nabízíme?

Mladým dospělým příležitosti k seberealizaci, rozjetí vlastních projektů.
Školám a pedagogům inspiraci skautskou výchovnou metodou v programech pro třídy, seminářích a připravených metodikách.
Skautským oddílům nová témata do činnosti a příležitosti pečovat aktivně o krajinu.
A široké veřejnosti příběhy skautské historie a prostory pro setkávání i vzdělávání na Staromáku, v Rybárně, v Brně a dalších městech.

v čem se snažíme zvyšovat kvalitu života?

Chceme umožnit lidem zažít pocit smyslu a smysluplného dopadu byť i malých činů.

v čem se snažíme prospívat planetě?

Věříme, že je možné naším životem zanechat svět o něco lepší, než jak jsme jej našli. Planetu chápeme jako blízký domov, kde žijeme. Jako příběh, který prožíváme a který s námi nekončí. Někdy je doma nepořádek a v příběhu se objeví nějaká ta katastrofa. Chceme mít ale doma uklizeno a směřovat k příběhu s dobrým koncem.

jak nám můžete pomoci?

Věříme, že 1+1 se za určitých okolností rovná 3, že když jsou zajímavé věci pospolu, tak vzniká nová hodnota. Chceme být pospolu s dalšími slušnými firmami.

Fakta:

Počet lidí: Na projektech pod hlavičkou Skautského institutu spolupracuje na území celé ČR více než 300 lidí.
Odkdy fungujeme: Skautský institut byl koncem 90. let zřízen jako platforma pro péči o archiválie, které se svojí povahou týkají fenoménu skautského hnutí. V roce 2013 se ředitelem stal Miloš Říha s úkolem transformovat SI do podoby moderního think-tanku. Širší veřejnosti je SI znám od roku 2015, kdy se rozjel jeden z našich největších projektů SI na Staromáku.
Místo působení: Sídlo Skautského institutu ja na adrese Staroměstské náměstí 4/1 na Praze 1. Naše týmy ale pracují na řadě projektů s celorepublikovou působností.

Kontakt:

Adresa: Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Staré Město
E-mail: info@skautskyinstitut.cz
Web: www.skautskyinstitut.cz/