SPARRING PARTNERS

SPARRING PARTNERS

typ organizace:

s.r.o.

kdo jsme?

Sparring Partners je česká společnost, založená v roce 2008, původně jako volné společenství ověřených profesionálů, sjednocujících služby vysoké kvality v oblasti tělovýchovy a sportu a specializujících se zejména na konzultační a poradenskou činnost a nastavování optimálního pohybového režimu pro klienty s nadstandardními požadavky na individuální servis.

co je náš sen?

Chceme pomáhat lidem zlepšovat jejich životy skrze práci, která nás baví a dává nám smysl. Takto chceme přinášet positivní změnu do společnosti a šířit tak myšlenku lidské spolupráce na bázi synergie do svého okolí. Cítíme, že je potřeba dělat dobré věci a že nejlepší start je začít vlastním příkladem. Snažíme se o to, aby každý člen našeho týmu byl vzorem pro své okolí a společně pak jako firma inspirací nejen pro naše klienty, ale i celou společnost.

na jaké jsme misi?

Měníme svět. A především svět pohybové péče. Naším posláním je vytváření kvalitativního a hodnotového standardu v celé této oblasti. Chceme na všech úrovních našeho působení vytvářet takové prostředí, které podněcuje nejen trenéry, ale i zaměstnavatele, jako poskytovatele benefitů, k osobnímu přístupu, pochopení a citu v práci s jednotlivcem. Naším cílem je neprodávat sny, ale pomáhat při snaze naplno žít.

proč „Slušná firma"?

Možnost zapojit se do projektu Slušná firma je pro nás především obrovskou motivací a závazkem ke každodennímu zlepšování se. Být součástí inspirativní komunity Slušných firem nás učí tomu, jak pokračovat na naší cestě lépe, smysluplněji a udržitelněji. Zároveň věříme, že naše hodnoty jsou v souladu s hodnotami celé komunity a máme se s ostatními také o co podělit. :-)

jaké jsou naše hodnoty?

Zakládáme si na tom, že jsme našim klientům opravdovými partnery a společně tak vytváříme něco víc, než jen spolupráci. Jsme přesvědčeni o tom, že pomoc druhému je u nás spíše posláním, než zaměstnáním. Takto dokážeme hledat a nalézat řešení i tam, kde se to na první pohled zdá býti nemožné, stejně tak jako překonávat překážky, které jsou před nás na naší cestě kladeny. Pevnými pilíři naší práce jsou profesionalita, spolehlivost, kvalita, férové jednání a přizpůsobivost.

naše kultura

Jsme svobodná firma a pracujeme na tom, aby to tak mohl vnímat a cítit každý náš člen i zákazník. Do našeho týmu tak vybíráme lidi a nikoli soubory dovedností, neboť celý náš systém je založen na přátelství a vzájemném respektu. Každý člověk u nás pak prochází osobnostním a profesním rozvojem tak, aby mohl co nejlépe uplatnit své silné stránky a realizovat se způsobem, jaký v danou chvíli potřebuje a v činnosti, která ho baví. Hlavním principem v našem týmu je spolupráce a tohoto potenciálu se snažíme využívat tím, že se doplňujeme svými specializacemi.

co nabízíme?

Naším povoláním je jak vzdělávací činnost, tak i praktická služba v oblasti zdravého životního stylu. Skrze individuální konzultace, veřejné události, i cvičební a rehabilitační programy pomáháme jednotlivcům porozumět vlastnímu tělu a učinit z něj dobrého pomocníka pro plnohodnotný život. Při spolupráci s firmami pak zajišťujeme jak jednodenní tematické akce, tak v rámci projektu Sparring Point i celoroční chod funkční jednotky v místě pracoviště - s plnou realizací prostor, delegování vyškoleného týmu a kompletního systému provozu.

v čem se snažíme zvyšovat kvalitu života?

Klientům nabízíme komplexní nabídku služeb v oblasti zdravého životního stylu, tělovýchovy a sportu. V praxi to znamená, že náš tým je složen z profesionálů s širokým spektrem specializací, kteří dokáží vyřešit jakýkoliv požadavek, či problém se kterým za námi klient dorazí.

v čem se snažíme prospívat planetě?

Postupně se snažíme regulovat dopad naší činnosti na životní prostředí a vždy volit udržitelná a šetrná řešení. Zatím se jedná o menší krůčky, ale pracujeme na tom, jak koncepci aktivní podpory životního prostředí ukotvit v rámci fungování celé firmy. Komunita Slušných firem je nám v této oblasti velkou inspirací.

jak nám můžete pomoci?

Potřebujeme pomoci s rozhodováním, kam efektivně napřít svou energii. Stejně jako se stáváme součástí projektu Slušné Firmy hledáme další partnery, kteří nás budou synergicky posilovat a pomáhat nám dělat to, co nás baví a co umíme nejlépe.

Fakta:

Počet lidí: 30
Odkdy fungujeme: 2008
Místo působení: Praha

Kontakt:

Adresa: Radlická 112/22, 150 00 Praha - Smíchov
Telefon: +420 775 554 123
E-mail: info@sparring.cz
Web: https://sparring.cz/