Sparring.io

Sparring.io

typ organizace:

s.r.o.

kdo jsme?

Sparring je mladá inovativní advokátní kancelář, jejímž cílem je spojovat se s podobně smýšlejícími společnostmi i jednotlivci a pomáhat jim překonávat jejich právní a regulatorní výzvy v oblasti nových technologií, regenerace, udržitelnosti, ekologických řešení a pozitivního dopadu.

co je náš sen?

Naším snem je vytvořit advokátní kancelář nové generace, kde se, ke vzájemné spokojenosti, šetří energie i čas našich klientů i právníků. Směřujeme k životnímu štěstí a pohodě.

na jaké jsme misi?

Naší misí je podpora inovativního ekosystému, který podporuje lidstvo i lidství, a zároveň vytváříme smysluplné a osvobozující pracovní prostředí. Základní hodnotou, která nás vede, je spravedlnost.

proč „Slušná firma"?

Ve Slušné firmě vidíme potenciál propojování se s podobně smýšlejícími organizacemi a společnými silami chceme vytvořit nový příběh naší společnosti a planety.

jaké jsou naše hodnoty?

Našimi hodnotami jsou:

1. Transparentnost mezi námi a vůči našim klientům.
2. Zapojení - snažíme se o rozmanitost týmu, při výběru kolegů jsme holističtí a podporujeme je v každé životní situaci.
3. Inovace ve všech oblastech. Podporujeme klienty, kteří povyšují své obory. Sami hledáme nové obchodní modely a podporujeme nová progresivní řešení.
4. Integrita - držíme se hodnoty spravedlnosti, nerelativizujeme. Na osobnosti každého z nás nám velmi záleží. Hledáme autentickou vášeň pro právo, moudrost i laskavost.
5. Angažovanost - nezůstáváme pozadu, vzdělávání je naše druhé jméno. Věříme, že každý z nás dokáže překonat mnoho překážek, pokud má k dispozici správné informace a nástroje.

naše kultura

Jsme poctiví ve vztazích s klienty (máme transparentní vyúčtování, jsme otevření ohledně šancí klienta ve sporech) i mezi sebou (je pro nás důležitá upřímná, přímá a konstruktivní zpětná vazba). Základem je slušná, zdvořilá a přátelská komunikace za všech okolností. V rámci našeho týmu, s klienty i protistranou.

co nabízíme?

Nabízíme inovativní, globální a interdisciplinární právní služby, které zohledňují nejen regulatorní a právní otázky, ale také praktické aspekty zavádění regenerativních a udržitelných řešení prostřednictvím využívání nových a technologicky vyspělých produktů a služeb.

v čem se snažíme zvyšovat kvalitu života?

Naši klienti jsou víc než jen klienti; jsou to naši přátelé, kteří sdílejí společný cíl vytvořit svět, kde se každý může rozvíjet naplno a zároveň žít v souladu s životním prostředím, rozvíjet naplňující vztahy a navazovat prospěšné kontakty s ostatními.

v čem se snažíme prospívat planetě?

Pomáháme projektům, které využívají nové technologie, nápady nebo jiná řešení, s cílem regenerovat a chránit přírodu, naše ekosystémy, a zdraví a prospěch lidí. Pracujeme také na projektech, které pomáhají zmírnit a zvrátit dopady lidské činnosti na životní prostředí, společnost, i nás samotné. V konečném důsledku se snažíme přispívat k blahobytu a spokojenosti lidí a planety.

jak nám můžete pomoci?

Buďte s námi v kontaktu a držte nám palce!

Fakta:

Počet lidí: 50
Odkdy fungujeme: 2020
Místo působení: Globálně

Kontakt:

Adresa: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
Telefon: 00420 775 155 011
E-mail: hello@sparring.io
Web: https://sparring.io/