TTC TELEPORT

TTC TELEPORT

typ organizace:

s.r.o.

kdo jsme?

Jsme Společenství zodpovědných, hrdých a férových dospělých lidí z Prahy a okolí, kteří svou práci milují a každé ráno se těší na to, jak prožijí svůj další den. Princip svobodných tyrkysových firem je nám vlastní a denně podle těchto pravidel žijeme.

co je náš sen?

Měníme svět datových center – děláme většinu činností jinak. Zcela otevřený a poctivý obchodní model, kde zákazník platí jen za to, co využívá. Svou službu si zákazník navrhuje sám, my mu ji jen provozujeme. Představujeme nový pohled na kvalitu dodávaných služeb (SLA dohody) a systém transparentního předávání provozních informací (Zákaznický portál). Zákazníci nás kontrolují online nejen ve službě, kterou odebírají, ale i v dalších aspektech provozu datového centra.

Z profesionality do mistrovství. Přesouváme se od profesionála k mistrovi. Mistr umí více než profesionál, a to nám imponuje. Naslouchá člověku, zákazníkovi, dodavatelům, komunitě a svému okolí. Šíří do svého okolí moudrost, klid, rozvahu, pokoru a pohodu. Mistr i ostatní kolem něj jsou v rovnováze a všichni společně konají smysluplnou práci nejen pro cíl, ale i pro cestu, která k cíli vede. Naší cestou je nyní směrování k mistrovství. Budeme potěšeni, když nás v tom podpoříte.

S technologií k člověku a přírodě. Naše profese se bez technologií neobejde. Snažíme se však mezi ty všechny kabely, klimatizace, jističe, čerpadla a jinou techniku přivést člověka a přírodu. Umíme technologii navrhnout, postavit, provozovat a pomalými krůčky i optimalizovat, aby nám lidem a přírodě škodila co nejméně. Technologie nám pomáhá tvořit službu pro zákazníka, ale z pohledu času se mění. S klimatizací si popovídáte jen přes ovládací panel o tom, co chce klimatizace, ale člověk s člověkem si popovídá o čemkoli. Proto je pro nás důležitější člověk a jeho vize a současně vazba mezi člověkem a přírodou. Jelikož příroda a její rovnováha nám dá jen tolik, kolik si my lidé zasloužíme.

na jaké jsme misi?

Důvěra a otevřenost
Pokud říkáme, že naše spolupráce stojí na důvěře, musíme být absolutně otevření. Jedině tak lze důvěru vybudovat a udržet. Ve firmě není žádná informace, která by byla komukoliv skrytá, každý ví všechno, každý se může na cokoliv zeptat. Žádné rozhodnutí není přijaté za zavřenými dveřmi. Žádný nápad není špatný a každý může přispět k rozvoji firmy. Vytváříme Společenství, ve kterém se chceme každý den cítit stejně dobře jako doma. Nechodíme do práce hrát roli a k firmě se chováme stejně jako ke své rodině. Nejde nám o ego a pokud si za něčím stojíme, je to proto, že nám to přijde morálně správné. Nikdo nic nemusí, ale každý může. Díky schopnosti dávat si velmi rychle a přesně zpětnou vazbu a to i tu negativní, se nikdo neschovává za slovem “nemusíš” a přispívá, kde může.

proč „Slušná firma"?

Společně mezi svými s dopadem na celý svět.

jaké jsou naše hodnoty?

Jsme slušná firma, naší přirozeností je základní slušnost k člověku, k přírodě, k zákazníkovi a dodavateli.

Lidé u nás vykonávají smysluplnou, užitečnou a poctivou práci. Podporujeme všechny své zaměstnance v tom, aby uplatnili svůj přirozený talent.

Zákazníci mají svobodnou volbu se rozhodnout, jak kvalitní produkt si u nás vytvoří a koupí. Nejsou tlačeni a přemlouváni k žádnému unifikovanému řešení, každý zákazník si svůj produkt tvoří společně s námi tak, aby byl produkt ve výsledku užitečný. K tomu jim poskytujeme otevřené a nezmanipulované informace. Naše značka je spojena s principy neutrality – Carrier Neutral. Nikdy a v ničem nekonkurujeme našim zákazníkům.

Spolupracujeme s těmi dodavateli, kteří se společně s námi podílí na vzdělávání trhu a rozvíjení sociálních a ekologických aktivit, které směřují ke snížení ekologické zátěže.

Jsme aktivní v edukativní oblasti v rámci komunity. O naše inovativní postupy v oblasti provozu, technologie, obchodu a ekologického přístupu k práci a životu jsme připraveni se kdykoli podělit.

Trvale se snažíme snížit ekologické zatížení svého počínání. Zvyšujeme efektivitu provozu našich datových center, což vede ke snižování odběru elektrické energie, vody, tepla a dalších komodit. Produkujeme co nejméně odpadu.

Hrajeme na trhu fair-play hru. Své nedostatky a nepřipravenost nezatajujeme a neskrýváme. Neumíme vše dokonale, ale snažíme se to dělat tak, jak aktuálně nejlépe dovedeme. Každý dobře či špatně strávený den je pro nás školou, inspirací a motivuje nás k další a další inovaci všeho, co děláme. Jak píšeme, tak žijeme – jak žijeme, tak píšeme.

Zpětná vazba od lidí, přírody, zákazníků, dodavatelů je pro nás zadostiučiněním v našem snažení.

naše kultura

Zkoušíme, měníme, učíme se
Nic není vytesáno do kamene, vybudovat svobodnou firmu, není nic snadného, někdy někomu něco dává smysl víc, někdy míň. Společenství je tvořeno lidmi a nikdo není dokonalý. To vše si uvědomujeme, a proto ctíme princip změny. Víme, že žádné pravidlo neplatí ve všech situacích, že přijde situace, kterou jsme ještě neřešili. V těchto momentech je důležité si uvědomit, že jsme na společné cestě a že je jen na nás, jak to prostředí vytváříme.
V TTC Teleportu máme absolutní volnost si vše vytvářet podle svého, ale vždy děláme to, co je nejlepší pro společný výsledek. Nelpíme, nesoudíme a když nám něco nevyhovuje, říkáme to. A čekáme, že se k nám takto budou chovat všichni kolem.

co nabízíme?

PARAMETRY SLUŽBY NASTAVUJEME SPOLEČNĚ SE ZÁKAZNÍKEM

Poskytujeme individuální služby, které se zaměřují na skutečné potřeby a požadavky zákazníků. Technické řešení služby vždy konzultujeme se zákazníkem a samotné parametry služby si nastavuje každý ze zákazníků sám. Zákazníci tak mají svobodnou volbu se rozhodnout, jak kvalitní službu si u nás vytvoří a koupí. Netlačíme a nepřemlouváme zákazníky k žádnému unifikovanému řešení. K tomu, aby byla výsledná služba pro zákazníka užitečná, poskytujeme při návrhu služby vždy zcela otevřené a nezmanipulované informace. Máme připraveno nepřeberné množství variant našich služeb.
Každý zákazník má své specifické potřeby, ze kterých při nabídce, realizaci a provozu služby vycházíme. Naši zákazníci platí jen za to, co potřebují a využívají.

v čem se snažíme zvyšovat kvalitu života?

Děláme z lidí, lidi dospělé.
Poraď se a rozhoduj - každý může rozhodnout o čemkoliv, i o investicích v docela vysoké výši. V těchto případech ale platí, že by si každý měl nejdřív vzít rady od kolegů, které jeho rozhodnutí můžou ovlivnit, a ty rady si vzít k srdci. V TTC Teleport se za chyby netrestá, chyba je příležitost se něco nového naučit, poučit se, vyzkoušet, zda je něco funkční a když ne, tak změnit pro příště postup. Když řekneš svůj názor, je to mnohem větším přínosem, než když mlčíš, abys něco nezkazil. "Tady se ti nestane, že najdeš na zemi papírek nebo v rohu nečistoty, protože každý kdo tady je, když papírek uvidí, tak ho sebere, protože to stejné udělá i doma."

v čem se snažíme prospívat planetě?

Zodpovědnost k sobě, komunitě a přírodě. Optimalizace provozu datacentra je nekonečná zodpovědná práce, která přináší radost nejen těm co v TTC TELEPORTu pracují, ale i všem ostatním, jelikož naše dobrá práce ušetří komunitě a planetě tolik, jako menší ekologické a udržitelné město.

jak nám můžete pomoci?

Naučit se dávat je těžké, naučit se přijímat je ještě těžší. Jdeme cestou otevřenosti a naučili jsme se jak přijímat tak i dávat.

Fakta:

Počet lidí: 23
Odkdy fungujeme: 2001
Místo působení: Evropa

Kontakt:

Adresa: Tiskařská 10, Praha 10
Telefon: +420 724 600 661
E-mail: majer@ttc-teleport.cz
Web: www.ttc-teleport.cz