Unie porodních asistentek

Unie porodních asistentek

typ organizace:

zapsaný spolek

kdo jsme?

Unie porodních asistentek, z. s. je nezisková profesní organizace zapsaná ve veřejném rejstříku, která na principu dobrovolného individuálního členství sdružuje porodní asistentky a studentky oboru porodní asistence v České republice. UNIPA organizuje porodní asistentky a poskytuje jim odbornou podporu a vzdělávání s garantovanou kvalitou. Ve vládních kruzích vyvíjí politický tlak, jehož cílem je plná legitimizace oboru porodní asistence v ČR, rozvoj oboru transdisciplinárně a v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. UNIPA též poskytuje informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám. Významně přispívá ke zkvalitňování péče o ženu a dítě i k rozvoji vlastního oboru porodní asistence.
Statutárním orgánem UNIPA je Rada Unie porodních asistentek. Radní jsou voleny Valnou hromadou na 4 roky. Unipu dále tvoří ředitelka s týmem a členky.

co je náš sen?

Naše vize je vzdělaná porodní asistentka věnující odbornou, individuální, respektující a kontinuální péči, jakožto péči primární, ženám v průběhu jejich reprodukčního období a jejich rodinám, a to obzvláště v období těhotenství, porodu a šestinedělí.

 

S těhotenstvím a porodem se v porodnictví nenakládá jako s nemocemi či patologickými stavy.

 

Profese porodní asistentky je systémově legitimizovaná a porodní asistentka je společensky uznávaná jako primární odbornice na fyziologické těhotenství. Kontinuální péče porodní asistentky poskytovaná na základě medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine) a adekvátně hrazená z veřejného zdravotního pojištění není nadstandard či privilegium několika žen, ale právo všech.

 

Stejně tak ženy disponují právem rozhodovat o sobě a svém dítěti. To zahrnuje svobodnou volbu místa porodu i svého doprovodu. Jakkoli banálně to zní, není to u nás samozřejmé.

 

UNIPA intenzivně pracuje na tom, aby se to změnilo. Součástí naší vize je rostoucí členská základna a podpora společnosti, jež si je vědoma, že legitimizace práv porodních asistentek rovná se legitimizaci reprodukčních práv žen.

na jaké jsme misi?

V Unipě se snažíme, aby naše práce byla v maximálním souladu s tím, co považujeme za etické, hodnotné a ekologické. Naším cílem je společnost respektující ženy a dobře zásobená kvalitními informacemi, v níž ženy jsou protagonistkami vlastních reprodukčních událostí včetně porodu. Chceme, aby na reprodukční události jako těhotenství a porod ženy a jejich rodiny vzpomínaly rády a byly pro ně zdrojem síly, nikoli traumata. To má dalekosáhlé důsledky pro socio-psychosomatické zdraví matky-a-novorozeněte a celých rodin, a tedy na kondici veřejného zdraví společnosti, jež porodní asistentky svou péčí zlepšují. Podporujeme porodní asistentky a zasazujeme se o to, aby jejich péče byla dostupná všem a dotovaná ze státního rozpočtu.

proč „Slušná firma"?

Prostřednictvím členství v projektu Slušná firma seznamujeme s našimi hodnotami, aktivitami a zájmy širokou veřejnost. Naše zájmy jsou její zájmy. Svou prací inspirujeme další organizace.

jaké jsou naše hodnoty?

Naším hlavním cílem je společnost opečovaná kvalitními informacemi (odbornost) a respektujícím přístupem (péče). Podporujeme a organizujeme porodní asistentky a vyvíjíme politickou činnost, aby byla jejich péče dostupná všem, nikoli výhradním privilegiem těch, kteří si jejich péči mohou dovolit platit. Řídíme se Mezinárodním kodexem marketingu náhrad mateřského mléka, přičemž si hlídáme zaměření a hodnoty partnerů a sponzorů.

naše kultura

V rámci mezioborové spolupráce UNIPA propojuje odborníky/odbornice a komunikuje s respektem o naplňování společných zájmů. Zapojujeme členky i dobrovolníky. Budování kvalitních vztahů v týmu je podstatné pro náš společný záměr.

co nabízíme?

Poskytujeme odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám. Politickým lobbingem zlepšujeme společenské i profesní postavení porodních asistentek. Věnujeme se reprodukčním právům a reprodukčnímu zdraví žen.

v čem se snažíme zvyšovat kvalitu života?

Společnost je taková, jak pečuje o své rození a umírání. Studie prokazují, že porodní zkušenost se promítá do celého našeho života. Kontinuální spolupráce žen, které si uvědomují svá práva, se vzdělanými a respektujícími porodními asistentkami umožňuje rození psychosomaticky zdravějších lidských bytostí.

v čem se snažíme prospívat planetě?

Uvědomujeme si důležitost vztahu člověka k Zemi. V naší online kanceláři klademe důraz na šetrné zacházení se zdroji. Respektující a odborná péče porodních asistentek jakožto primární péče o ženu (a její rodinu) těhotnou, rodící a v šestinedělí vede ženy k vědomějšímu přístupu k vlastnímu tělu a ke znalosti svých práv. Sebe-vědomé ženy opečované respektující péčí porodních asistentek rodí zdravější děti. Naše péče a přístup navíc šetří veřejný rozpočet.

jak nám můžete pomoci?

Naše projekty můžete podpořit přes portál Darujme.cz nebo prostřednictvím transparentního účtu: 2400762783/2010.

Jsme otevřeni nápadům či nabídkám pomoci a spolupráce. Pro naše současné i budoucí projekty uvítáme dobrovolníky grafiky, IT, překladatele, právníky či fotografy.

Fakta:

Odkdy fungujeme: od roku 2005
Místo působení: celá ČR, sídlo v Praze

Kontakt:

Adresa: Londýnská 28, Praha 2, 120 00
Telefon: +420 777 073 327
E-mail: holecek@unipa.cz
Web: www.unipa.cz