Příběhy z okraje – Budoucnost podnikání

Exkurze do budoucnosti podnikání

Od podzim ’22 pokračujeme ve šňůře přednášek a debat a konferencí na téma  budoucnosti podnikání. Tímto blogem vás chci pozvat na tři podzimní:

14.9.: Příběhy z okraje I. Podnikání na principech lokalizace, slušnosti a prospěšnosti

6.10.: Příběhy z okraje II. Fungování bez mocenské hierarchie

10.11.: Příběhy z okraje III. Návázání na tradice, slušnost, zodpovědnost, cirkularita v podnikání

14.9. se můžete těšit na Josefa Dvořáčka ze Sonnentoru:

A Stanislava Martince z Komy Modular:

Ke kontextu našich setkávání:

Slušná firma vznikla proto, abychom přispěli ke změně toho, jak se u nás podniká a pracuje směrem od jednostranné orientace na zisk/obživu k obecnému prospěchu/vyššímu smyslu a též od externalizace škod k přebírání zodpovědnosti.

Přednášky, besedy, workshopy a konference byly od našeho založení v roce 2016 vždy nedílnou součástí našich aktivit – např. zde. Covid tato setkávání značně omezil – zároveň nám ale pomohl uvědomit si, že bez dialogu naživo se společnost rozděluje a ještě víc atomizuje. Krizím se přitom bez setkávání a propojování nemůžeme postavit. Toto jsou jsou čtyři hlavní důvody proč v organizaci setkávání pokračujeme: 

– jsou pro nás možností setkávat se s členy našeho kmene
– jsou pro nás nástrojem, jak se propojovat s dalšími lidmi
– pomáhají nám vylaďovat se na složitých tématech doby
– jsou důležitým zdrojem fundraisingu pro Slušnou firmu

Tak jako v minulosti zveme lidi, kteří téma žijí a umí ho srozumitelně předat, s prosbou, aby se s námi co nejotevřeněji a co nejpraktičtěji podělili o svou zkušenost tak, aby si účastníci odnesli vždy ideálně i návod, co si s daným tématem počít u sebe v životě, ve firmě, v práci.

A proč „Budoucnost podnikání“ a „Příběhy z okraje“?

Na českých polích dominuje řepka a další technické plodiny, v lesích smrk. V podnikatelskému prostředí hraje prim modernistický model extrakční, expanzivní korporace. V lesích a na poli už víme, že od monokultury je nutné se vrátit k poly-kulturám. To samé je třeba udělat i v ekonomice a byznysu. Dominantní model korporace a extrémní koncentraci ekonomické a politické moci je třeba doplnit jinými modely, především těmi ukotvenými v místě podnikání. Korporaci je třeba doplnit o místní, sociální, spolkové, komunitní, církevní, družstevní, obecně prospěšné a další podniky. Tyto podniky existují mimo mainstream, na okraji, kde ukazují budoucnost podnikání. Na těchto besedách se s nimi můžete seznámit. 

___________________________

Meta nám smázla instagramový účet. Založili jsme nový.
Prosím, jste-li na IG, pomozte nám ho rozkřiknout, dejte follow. Moc díky.
Kdyby někoho zajímalo proč: Kolegyně uvedla omylem datum založení účtu jako své narozeniny a algoritmus Mety vyhodnotil, že kolegyně je děcko. Protože nejsme jejich zákazníci, nemají pro nás zákaznický servis, na zprávy nereagují, prostě udělají, co uznají za vhodné a tečka. I proto se o sociálních sítích hovoří jako o technofeudalismu: Drobní „uživatelé“ (tak se nám tu říká) tu odvedou všechnu práci výměnou za iluzi jakýchsi služeb zdarma. Zeitgeist.

___________________________

Projekty Slušné firmy můžete podpořit zde. Každý dar pro nás moc znamená. Naše videa můžete sledovat i na Herohero zde a tím nám přispět na jejich tvorbu. Díky.
Všechny aktuální sešlosti a část archivu najdete zde.

FacebookLinkedInEmail