Slušná firma jako otázka našeho přežití

Podívejte se na přednášku Tomáše Hajzlera a Nataši Foltánové na Newton College v Brně na téma slušné podnikání: Co to je a proč je to důležité.

Firma je základní stavební prvek našeho ekonomického systému. Ten musí trvale růst a jeho úspěšnost poměřujeme přes HDP. Toto měřítko ale nemá nic společného s kvalitou života a my se tak dostali do situace, kdy je zcela zásadně ohroženo naše přežití jako druhu. Máme-li mít nějakou šanci, musí se změnit především to, jak podnikáme od jednostranné maximalizace zisku a externalizace škod k prospěchu a přebírání zodpovědnosti za důsledky podnikání. Většina firem dnes funguje jako normalizační diktatura Československa 70.let. Není možné, abychom žili v demokracii, pokud bude většina našinců trávit většinu bdělého času v diktatuře. Stejně tak je absurdní a neúnosné, aby 9 z 10 lidí trávilo životy děláním něčeho co je netěší, co málokomu prospívá nebo dokonce škodí výměnou za žold a pár dní dovolené ročně. To se musí změnit.

FacebookLinkedInEmail