Hojnost, Obživa & Thoughtful Foods aneb návrat k jídlu a lidem par excellence!

Dnes jsme, v rámci projektu Zpátky k jídlu, uveřejnili rozhovor s Terezou Kulhánkovou, spolu-zakladatelkou tišnovského spolku Hojnost. Připomnělo mi to Thoughtful foods, podobný projekt z australského Sydney, kde jsme byli před dvěma lety. Vzpomněl jsem si, že mám v archivu ještě fotky, které jsem tam tehdy udělal, a tak mě napadlo to společně se zmínkou o Obživě dát do jednoho blogu jako jednu z důležitých ukázek budoucnosti podnikání.

Proč budoucnosti? Protože, pokud máme mít nějakou, budeme muset podnikání do velké míry opět lokalizovat, zapojit do něho lidi (aby pouze nekonzumovali) a přes podnikání je znovu propojit tak, aby mohli znovu spolupracovat (viz Nouzový stav podnikání).

Právě to je to hlavní, co všechny tři projekty dělají. Shodou okolností se věnují především jídlu, a tak propojují napřímo lidi ve městě s pěstiteli, chovateli a výrobci jídla a domácí dorogerie. Zemědělcům a zpracovatelům zajišťují odbyt, lidem ve městě potom čerstvé, místní, sezónní, bio jídlo bez jednorázových obalů. Eliminují tak alespoň z části destruktivní dopady distribuce přes řetězce supermarketů a jako vedlejší produkt propojují všechny zainteresované (tj. jak dodavatele, tak i odběratele) do jedné spolupracující komunity – více viz „ekonomika lásky„. Podobně fungují i KPZ-ky, jak jsem to tento týden popisoval v případě naší, modřanské zde.

Jak se dozvíte v úvodním rozhovoru s Terezou – Hojnost má aktivit víc, ale to, co je spojuje s Obživou a s Thoughtful Foods je projekt „obchodu“, který spolu-vlastní všichni zainteresovaní – tj. ti, kteří do něho dodávají i ti, kteří z něho odebírají. Každý platí drobný měsíční poplatek (či si svůj podíl odpracovává) a v obchodě pak nakupuje bez marže, za nekomerčních podmínek.

O Obživě (profil na Slušné firmě) se dozvíte víc z rozhovoru s jedním ze spolu-zakladatelů, Honzou Valeškou:

Thoughtful foods si natočili toto vtipné video a níže přikládám i zmiňované fotky s krátkým komentářem.

Na stolcích před obchodem jsou vyskládané bedýnky se zeleninou:

Poutače na cestě do krámu:

Každý podnik má svůj příběh. Čím lépe (autentičněji a čtivěji) ho dokáže popsat, tím spíše k sobě přitáhne sobě podobné na principu Vrána k vráně sedá:

Část interiéru – zde konkrétně koutek s oleji na stáčení:

Zázemí:

Zmiňované bedýnky/á la KPZ-ka (ve třech velikostech):

Takto označují velikost bedýnky: Small – Mid – Large – malá/střední/velká. Níže fotka střední beýnky:

Z jejich letáku se člověk dozví detaily toho, jak fungují. Zde práva a zodpovědnosti člena jejich družstva:

Zde do detailu popsané, jak to funguje:

Sekce suchého jídla:

Zajímavostí v Thougtful Foods jsou trojí ceny: A) cena pro běžného kupujícího, B) cena pro člena družstva a C) nakonec cena pro dobrovolníka, který si svůj díl odpracovává. Pražská Obživa toto zatím nemá – obchod je tak přístupný pouze svým členům.

Poněvadž nakupování v podobných krámech je nezvyklé, normou jak to známe i z našich bezobalových obchodů bývá polopatické vysvětlení toho, jak nakupovat:

Členové mají cenu nižší o 10% oproti lidem z ulice bez závazků k družstvu:

Jak jsem psal, podobné obchody slouží i jako komunitní centra. Samozřejmostí jsou tu proto například nástěnky, letáky a jakékoli jiné formy sdílení, které nemají s jídlem nic společného (často aktivistické) a samozřejmě společné akce. V tom mi to připomnělo mou loňskou návštěvu brněnských Tří ocásků – družstevní kavárny, která je na prvním místě právě centrem propojujícím lidi.

Zde ještě hezky, polopaticky vysvětleno, co se chce po každém ze zainteresovaných: Po dobrovolnících, členech i po nakupujících z ulice:

Tolik krátká video/foto exkurze do tří podniků, které fungují jinak než jsme dnes zvyklí. Nejedná se o klasický centralizovaný model, kdy podnik těží hodnotu od anonymních zákazníků s cílem maximalizovat zisk pro vlastníka. Jedná se o demokratickou firmu, kterou spolu-vlastní a spolu-řídí všichni zainteresovaní. Jazykem integrální teorie jde o zelenou fázi vývoje. Jsou to podniky, které vznikly proto, aby řešily skutečné problémy a zlepšily životy zainteresovaných lidí a přitom přebírají zodpovědnost za škody, které každé podnikání působí.

Jedním z rysů, ve kterých se podnikání v budoucnosti promění, je to, že dnešní jeden monokulturní model na zisk zaměřené, trvale expandující firmy vlastněné anonymními akcionáři či jednou nebo několika soukromými osobami, bude doplněn dalšími formami. Demokraticky fungující místní družstva a spolky, propojující lidi a přebírající zodpovědnost za důsledky svého podnikání jsou jednou z těch důležitých forem (o historii družstevnictví si přečtěte zde), jejichž návrat můžeme dnes pomalu pozorovat. Hojnost, Obživa, KPZ-ky nebo Thoughtful Foods budiž prními vlaštovkami.

…………………..

PS1: Součástí projektu Zpátky k jídlu je i konference, kdy se chceme na jeden celý den zavřít s lidmi, kteří se tématu návratu k jídlu v Česku věnují, pobavit se o tom, co se děje a lépe se propojit do hnutí. Vzhledem ke COVIDu jsme ji ale letos opakovaně odložili. Nový termín je 20.5.’21 a registrace je stále otevřena ZDE. Video-rozhovory s lidmi, kteří se v Česku tématu věnují, jsme chtěli financovat především právě ze vstupného. Vzhledem ke zrušení konference jsme o možnost financování přišli. Chcete-li nám pomoct, abychom mohli v rozhovorech pokračovat, přispějte nám prosím jakoukoli částkou na náš transparentní účet. Do poznámky napiště „Zpátky k jídlu“. Jakmile se nám peníze sejdou a přežene se další vlna Covidu, tak pokračujeme. Díky. 

PS2: Každé úterý vychází na našem blogu seriál Byznys 101, který se věnuje tématu firmy jako základnímu stavebnímu kameni našeho ekonomického (a tedy i politického a společenského) systému. Seznámíte se v něm s historií, anatomií, základními podnikatelskými modely, podstatou manipulativního marketingu, ale právě také i se základními vizemi vývoje podnikání do budoucnosti. 

PS3: Jsme uprostřed další COVIDové vlny, která těžce dopadá především na malé místní podniky. Připomínám proto naši iniciativu s názvem Nouzový stav podnikání. Prosím za nás všechny, abychom ty své místní podporovali, jak jen budeme moci (Proč?). Díky i za toto!

…………………..

Tomáš HajzlerFB, IG, Li, YT
Knihy k tématu reformy podnikání: zde

FacebookLinkedInEmail