Místní měny: Jaké jsou jejich základní druhy a rozdělení

Podívejte se na první video z naší poslední konference z cyklu „Budoucnost podnikání“ s tématem místních (alternativních, komplementárních) měn (Alternativní měny). První přednáška je od slovenského ekonoma Davida Sulíka. Získáte v ní základní přehled o významu, historii a druzích místních měn.

V dnešním moderním světě je toto téma ukryté hluboko na okraji. Historie a především význam místních měn zůstává většině z nás utajené. Je prakticky neznámým faktem, že v Evropě do konce 13. století existovaly vedle sebe dvě rovnocenně platné měny – místní, které sloužily k obchodování doma a pak ty centrálně vydávané, které se používaly při obchodování na cestách. Těch místních byl dostatek, neboť byly kryté prací místních obyvatel. Byly tak jedním z pilířů funkční ekonomiky a bezprecedentní hojnosti a blahobytu obyvatel evropských měst během pozdního středověku.

Místní měny byly jedním z pilířů bezprecedentní hojnosti a blahobytu obyvatel evropských měst během pozdního středověku.

Z 500 – 700 let dlouhé historie našeho ekonomického systému víme, že aby kapitalismus mohl vzniknout, bylo třeba uměle vytvořit „mentalitu nedostatku“. Cílem bylo nastavit systém tak, aby se lidé sami, bez zaměstnavatelů, neuživili. To byl i důvod toho, proč byly místní měny napříč Evropou ve velkém zakázány (ze stejného důvodu byla zabrána půda a zakázáno či omezeno místní podnikání).

Místo místních měn byla ustavena povinnost používat výhradně měny centrální. Ty centrálně emitované však v sobě nesou úrok a kdo si je půjčí k užívání, je nucen vrátit vždy víc než si půjčil. V tom tkví hlavní kořen nutnosti ekonomického růstu, který postupně přinesl krize, kterým dnes čelíme a které ohrožují přežití našeho druhu. Centrálně vydávaná měna vždy “odsává” hodnotu z míst, kde se používá, od místních lidí směrem k emitérům (tj. dnes především do soukromých bank a následně k velkým vlastníkům), a tak přispívá k nárůstu chudoby a toxických nerovností. My jsme se do tohoto systému už narodili, a tak ho považujeme za normální, přirozený.

To, co dnes považujeme za peníze, tj. ty „centrálně vydávané“ v sobě nesou úrok. To znamená, že kdo si je půjčí k užívání, je nucen vrátit vždy víc než si půjčil. Proto musí naše ekonomika růst. Kromě toho, centrálně vydávaná měna též vždy “odsává” hodnotu z míst, kde se používá, tj. od místních lidí směrem k emitérům, a tak přispívá k bohatnutí ultra-bohatých na úkor chudnutí chudých, tj. k nárůstu chudoby a toxických nerovností.

Místní měny se znovu musí stát běžným, normálním prvkem ekonomického systému, nástrojem umožňujícím směnu v místech, kde bydlíme. Vedle koru, eur, dolarů a dalších centrálně vydávaných měn se musí stát běžným platidlem v každé obci.

V Česko-Slovensku řada zajímavých projektů už léta existuje. Na konferenci Alternativní měny 12.5.’22 jsme sezvali několik jejich zástupců, abychom se o renesanci místních měn i u nás pobavili. Jejich vystoupení a závěrečnou debatu postupně uveřejníme na našem Youtube.

Zde si stáhněte Davidovu prezentaci:

Fotky najdete zde.

Cyklus konferencí a besed Budoucnost podnikání pokračuje 8.6. tématem post-marketingu s názvem Mattering Talks Live.

_________________

Seriál „Byznys 101“ naleznete zde.
Seznam našich aktuálních setkání je zde. Přijďte debatovat.
Projekty Slušné firmy můžete podpořit zde. Každý dar pro nás moc znamená.

FacebookLinkedInEmail