Sázejte stromy, aneb Jak dostat smysl do nesmyslu

Rozhovory / 26. 4. 2017 /

Je to tak časté, že to lidská mysl vyhodnotí jako normální a normální je ze své podstaty neviditelné… Nedávná studie mezi 230,000 zaměstnanci ve 142  zemích potvrdila dlouhodobý trend. Mrzkých 13% lidí říká, že je těší jejich práce (zdroj). Další studie z Británie potvrzuje, že šokujících 37% Britů považuje svou práci za naprosto zbytečnou, zcela bez smyslu „Utterly useless“.

Antropolog David Graeber popsal před časem fenomén “práce na hovno” (v orig. bullshit jobs) – práce, která kdyby přestala existovat, buď si toho nikdo vůbec nevšimne nebo se lidem častěji spíše ještě uleví. Práce, která se – jazykem Frederica Lalouxe – koncentruje ve „žlutých“ a „oranžových“  organizacích a její honorář stoupá v přímé úměře s úbytkem smysluplnosti a užitečnosti (o tom více zde).

37% Britů považuje svou práci za naprosto zbytečnou, zcela bez smyslu

Rudger Bregman trefně podotýká, že se milóny lidí po celém světě s naleštěnými profily na linkedinu a tučnými odměnami každý večer vrací svými ještě naleštěnejšími firemními vozy s pocitem prázdnoty a toho, že jejich práce je na hovno.

Teď nevím!? Je třeba vysvětlovat, proč člověk potřebuje smysl? Pokud ano, tak smysl jsou rozzářené oči, zdroj energie, jádro motivace, důvod proč se ráno vykopat z postele. Bez smyslu je prázdno, pusto, chcíplo. Život bez smyslu nemá smysl žít. Přečtete si cokoliv od Viktora Frankla a budete vědět, co myslím.

Jediným skutečným smyslem dnešního firemního světa je maximalizace zisku pro vlastníky, což má podobný smysl jako jako by bylo smyslem lidského života dýchání. Tj. smysl žádný. Svět (většiny dnešních) firem je svět bez smyslu, svět bez lidí, svět plný strojů a zdrojů.

Jediným smyslem dnešního firemního světa je maximalizace zisku pro vlastníky, což má podobný smysl jako by bylo smyslem lidského života dýchání.

Minulý týden – na pracovní snídani v rámci projektu Slušná firma – přišla řeč i na to, jak do tohoto světa bez smyslu smysl dostat. Představte si, že pracujete v bance, u mobilního operátora, v pojišťovně, v reklamní nebo třeba exekutorské  agentuře a od rána do večera trávíte svůj život v bezduché kancelářské kóji vyplňování tabulek, vytvářením powerpointových prezentací nebo vysedáváním na schůzích. Smysl? Nula? Spíš mínus sto.

Teď si představte, že děláte všechnu tuhle (na první pohled zbytečnou a mnohdy i destruktivní) práci proto, abyste pomohli sirotkům, starým opuštěným lidem, lidem s těžkými nemocemi, lidem, kteří se dostali do nouze či různě sociálně znevýhodněným lidem. Nebo to děláte proto, abyste vybudovali novou školu, fotbalové či dětské hřiště u vás v obci, abyste pomohli přírodě nebo proto abyste pomohli postavit na nohy zchudlý region. Nebo proto, abyste sázeli stromy!

Muže, který sázel stromy znáte, že jo?

Ne každý ví, že my v Čechách máme ženu (a okolo ní další ženy a vlastně i pár mužů), která sází stromy. Martina Pavelková založila neziskovku Sázíme stromy (Na Slušné firmě profil zde).

Naplno začali sázet v roce 2014.  Od té doby (k dnešku) zorganizovali už 154 sázení, kterých se zúčastnilo 3554 lidí. Výsledkem bylo zatím 2266 stromů (vždy se jedná o vzrostlé stromy o velikosti min 1,3 m, spíše větší – průměr je 2,2 m) a 2001 keřů v místech, kde by je nikdo jiný nenasázel. Za dobu existence zatím prosázeli úctyhodných 2 100 000 Kč.

A k čemu stromy? Zadržují vláhu v krajině – tj. pomáhají regulovat sucha a záplavy. Zlepšují kvalitu půdy. Spotřebovávají CO2 a „vyrábějí“ kyslík. Jsou úkrytem i potravou pro nespočet živých organizmů. Přispívají ke kráse krajiny. V létě poskytují stín… Mám pokračovat?

Stromy pomáhají regulovat sucha a záplavy. Zlepšují kvalitu půdy. Spotřebovávají CO2 a vytvářejí kyslík. Jsou úkrytem i potravou pro nespočet živých organizmů. Spolutvoří krásu krajiny.

Aby mohli sázet, potřebují stromy nebo peníze, za které pořídí sazenice a vše zorganizují. Samozřejmě si s nimi (pod jejich vedením) můžete zvesela zasázet. Nebyla by to nádhera, kdyby vaše excely, powerpointy nebo vysedávání na poradách zalesňovalo naši krajinu? Že by to řešilo sucha i záplavy a zlepšovalo klima? Že byste si s kolegy chodilli pravidelně zasázet, protáhnout těla, nadýchat se čerstvého vzduchu, utužit vztahy a potěšit duši? Není to nápad skoro na Nobelovku :-)?

Nebyla by to nádhera, kdyby vaše excely, powerpointy nebo vysedávání na poradách zalesňovalo krajinu? Že by to řešilo sucha i záplavy a zlepšovalo klima?

Nebyla by to paráda? Pro mě jako pro člověka, kterého fyzicky bolí to nebetyčné plýtvání lidskými životy a vším dalším v dnešním firemním světě by to byl skoro až předobraz ráje. Tetelil bych se blahem.

Ať už to máte tak jako já anebo úplně jinak – tady je na Martinu a lidi okolo ní kontakt. Nikdy nevíte :-).
Napište jí a domluvte se, co byste mohli spolu kde osázet, jak byste tady ty naše luhy a háje mohli zkrášlit. Kde byste mohli – svým způsobem – nechat svůj podpis. A víte-li o někom dalším, koho by sázení stromů mohlo naplnit smyslem, prosím, přepošlete mu mojí prosbu. Díky.

FacebookLinkedInEmail