Kmeny: Proč se firmy budoucnosti budou podobat spíš fanouškovských klubům než bezduchým institucím 20.století

Sešli jsme se minulé úterý toto jaro naposledy v bránickém Teal clubu, tentokrát nad tématem komunit. Sešlost jsme nazvali „Kmeny„. Tvrdíme, že firma budoucnosti se bude podobat mnohem víc fanouškovskému klubu než bezduché instituci známé z dnešního korporátního světa. Základem budou prvky kmenu, tj. sdílený smysl, hodnoty a rituály. Proto považujeme toto téma za podstatné.
V tomto blogu najdete veškeré výstupy.

Chcete-li si projít vše, začněte úvodem od Lenky Dočkalové:

Ve vystoupení Hany Perglerové najdete teoretický rámec budování komunit podle amerického psychiatra a spisovatele Scotta Pecka (zde) a hromadu zajímavých souvislostí a zkušeností:

Zde máte k dispozici Haninu prezentaci:

 Hanku doplnil její kolega Ján Palenčár:

Jánovy slidy zde:

A nakonec i další kolega Robert Jankovich, autor knihy Probouzení draka, dlouholetý obyvatel vyhlášené ekovesnice Zaježová a stejně tak i letitý facilitátor tvorby komunit:

Honza Valeška (Nadace pro půdu, Probioliga, Ampi, KPZky, Kompot, KuchyňkaObživa a další projekty) to vzal přes jídlo. Mluvil o tématu, o kterém se nemluví – o krizi českého zemědělství a o cestách, jak z té bryndy ven. Zaposlouchejte se. Je to důležitá prezentace.

Navázal nevědomky na minulý blog o Probiu a já při jeho poslouchání myslel také hodně na Okinawu (zde) a na to, že na tomto ostrově, kde je největší koncentrace stoletých žen na této planetě, je to právě jídlo a komunita, čemu místní vděčí za svou dlouhověkost. Vědci potvrzují, že dlouhý, zdravý a naplněný život má kořeny právě v pospolitém životě a v tom, co a jak jíme. Na Okinawě by se nám vysmáli, že pořádáme konferenci na téma komunit, neboť život v komunitě je tak normální jako to, že dýchají vzduch. U nás to ale ani zdaleka normální není.

Martinu Elterlein jsme požádali, aby představila projekty Rodina v klidu a Rozšířená rodina, což jsou iniciativy, které pomáhají tvořit sousedské komunity. Staví na faktu, že pro výchovu zdravého dítěte jsou třeba minimálně 2,5 dospělí, což je pro většinu dnešních rodičů v moderním světě z říše snů. Mnozí bydlíme daleko od svých rodin v místech, kde jsme obklopení „cizími“ sousedy. Rodina v klidu a Rozšířená rodina vysvětlují, jak si z těchto cizích, anonymních sousedů vytvořit „síť tet a strejdů“ a zajistit tak dětem mnohem zdravější dětství než kdy může zajistit uhnaná matka na mateřské „dovolené“.  Kromě Martininy přednášky najdete zde ještě dva další video-rozhovory jdoucí víc do hloubky.

Já se snažil dodat pár idejí k tématu…

… zapomněl jsem ale na to nejpodstatnější. Jeden z rysů měnícího se světa práce a podnikání je to, že práce dnes začíná vyžadovat zcela jiné kvality než vyžadovala ještě nedávno. Gary Hamel v knize „Na čem dnes záleží“ vyjmenoval těchto kvalit šest a jejich význam pro úspěch v práci v 21.století popsal následovně:

Vášeň či zápal, kreativita a schopnost sebeřízení jsou naprostým základem. Tyto tři kvality se nikdy nemohou projevit v institucích typu dnešních státních škol nebo korporací. Projeví se o to líp, o co víc bude firma partou lidí sdílejících společný smysl, hodnoty a zvyklosti – tedy pokud budou komunitou.

Jednou z důležitých myšlenek ze závěrečného panelu bylo to, že komunita ani náhodou neznamená vzdát se svého soukromí. Samozřejmě, že to tak může někdo pojmout, ale pak hovoříme spíše o sektě než o komunitě. Klíčovým atributem dobré komunity je správná rovnováha mezi společným a individuálním. Hezky o tom píše Frederic Laloux, autor knihy Budoucnost organizací (Co se týče sousedské komunity – zde) a vyzdvihuje to, že na dnešní době je vyjímečné právě to, že si můžeme v blahobytné části světa poprvé v historii tuto rovnováhu sami stanovit.

Co se týče fungování firem, tak jedním z deseti principů svobodné firmy je právě rovnováha mezi společným a individuálním – viz video níže. Ostatní principy naleznete na webu: Svobodavpraci.cz.

Toť vše k tématu komunit. Co se týče těchto našich mini-konferencí, předminule jsme se věnovali Svobodě v práci a tedy zaměstnancům, předtím marketingu, předtím pochopení ekonomického a politického systému, který našim životům stanovuje rámce. A v zimě jsme začínali tématem práce.
Na podzim se chystáme pokračovat v naději, že tato setkání ukazují cestu a propojují lidi.
Díky, že se jich účastníte.

P.S.: Sdílíte-li s námi sen o prospěšnějším, ohleduplnějším podnikání, pomozte nám s následujícím:

1) Víte-li o podobně smýšlejících firmách, propojte nás.
2) Pomozte nám propojit lidi a firmy – práce.
3) Šiřte manifest jako vizi nové ekonomiky.
4) Řekněte nám o dalších spřízněných duších.
5) Šiřte obsah z blogu, setkání.
6) Zadejte své akce, propojujte se s ostatními.

FacebookLinkedInEmail