Zpátky k jídlu Aneb cesta, jak jsme se letos rozhodli přiložit ruku k dílu k záchraně naší krajiny a změně toho, jak se v Česku stravujeme

V dnešním blogu chci informovat o tom, jak si stojíme s projektem Zpátky k jídlu, což letos je to, čemu se spolkem Slušná firma věnujeme nejvíc energie.

Abych vysvětlil, o co se jedná, začnu s dovolením zeširoka.

Slušnou firmu jsme založili proto, abychom přispěli ke změně toho, jak se u nás podniká směrem od jednostranné kumulace zisku, externalizace škod, green- a dobro-washingu k obecné prospěšnosti a přebírání zodpovědnosti za škody, které každé podnikání působí.

Vedle této naší primární úlohy jsme se letos rozhodli zaměřit právě i na téma toho, co jíme a jak naše jídlo vzniká. Inspiroval nás k tomu jeden z našich vzorů – firma Patagonia (viz bod 4), konkrétně její zakladatel Yvon Chouinard, když prohlásil: „Revoluce začíná od základů, tedy od toho jak získáváme jídlo, jak přistupujeme k půdě, od země-dělství. Tím, že budeme dělat lepší bundy, svět nezměníme.“ 

„Revoluce začíná od základů, tedy od toho jak získáváme jídlo, jak přistupujeme k půdě, od země-dělství. Tím, že budeme dělat lepší bundy, svět nezměníme.“ Yvon Chouinard – Proto jsme se rozhodli věnovat i tématu jídla, zemědělství a krajiny.

Je nás ve společenství relativně velký počet, kteří se tématu jídla a zemědělství profesně věnujeme a v obecné rovině se týká každého z nás: Všichni jíme, všichni pijeme vodu, všichni obýváme společnou krajinu. Sucho a další dopady měnícího se klimatu, zničená krajina, vymírající druhy, pesticidy v pitné vodě a jídle se nevyhnou nikomu. V přímém kontrastu k hrozbám (více viz popis v „ZPÁTKY K JÍDLU aneb revoluce začíná od základů) je to, že v Česku existuje nespočet iniciativ, projektů, spolků a lidí, kteří nás navracejí od vysoce chemizovaných, průmyslově vyrobených potravin, ničení krajiny zpět ke skutečnému jídlu, které krajinu nedrancuje, ale pomáhá jí naopak regenerovat.

Rozhodli jsme se proto, že v roce 2020 vezmeme část společných prostředků a pustíme se v této oblasti – pod názvem „Zpátky k jídlu“ do dvou věcí:

Zaprvé: Budeme vyhledávat ekologicky hospodařící sedláky, výživáře, zpracovatele, kuchaře, food-blogery, politiky, obchodníky, aktivisty,… a další lidi, kteří mají v Česku už dnes řešení a nám ostatním tak ukazují, jak se k jídlu vrátit. S těmito lidmi točíme cca 20ti minutové video-rozhovory á la DVTV (vše viz zde). Vím z vlastní zkušenosti, jak účinná tato forma komunikace může být.

Zadruhé: Na duben jsme naplánovali stejnojmennou konferenci, kam jsme chtěli pozvat maximum lidí, kteří se v Česku reformě jídla a zemědělství věnují, pojmenovat problém, lépe se propojit, nakopnout hnutí a tak přiložit ruku k dílu k řešení problematiky změny klimatu, záchraně české krajiny, proměně polí směrem od továren k místům plným života a změně toho, co jíme od „kosmické stravy“ zpět k jídlu.

Jenomže, jak víme – 2020 je zatím rokem COVIDU. Dubnovou konferenci jsme proto odložili na 30. září a zářijovou na 2021 :-(.

Jarní video-rozhovory jsme financovali z členských příspěvků. Podzimní natáčení jsme plánovali zaplatit ze vstupného na konferenci. Nyní – na podzim – jsme zatím natočili osm rozhovorů, které budeme uveřejňovat s týdenní periodicitou. S rozpočtem jsme ale nyní na nule (spíše v mínusu), konference je odložená, COVID nejasný. A tak si v tvorbě obsahu dáváme pauzu. Zaměřit se chceme na to, abychom dosud natočená videa dostali k co možná nejvíce lidem. Jakoukoli pomoc v jejich šíření velmi oceníme. Stejně tak – v případě, že byste nám na výrobu dalších dílů těchto rozhovorů chtěli přispět. Můžete to udělat dvojím způsobem – buď se zaregistrujete na konferenci (registrace je stále otevřená, přestože konkrétní datum určíme až podle COVIDU) nebo nám můžete poslat libovolný příspěvek na náš transparentní účet zde.

Pro přehled se podívejte, co se nám zatím podařilo natočit. Ve skulině mezi 1. vlnou a létem jsme – s Monikou Valentovou – vyrobili 16 rozhovorů, které všechny naleznete zde. Vše točíme u nás doma v pražských Komořanech. Režíruje, točí, stříhá (a občas i fotí) náš ekologický filmař (pokaždé si z Moravy přiveze celé studio na svých zádech vlakem) Martin Matěj – viz fotka níže:

Na jaře jsme natočili a zatím publikovali rozhovory s těmito lidmi:

Michal Hammer – učitel ze státní základky v Montessori programu  (Na Beránku v pražských Modřanech), který společně s dětmi rozjel unikátní systém vaření a stravování a de facto i výuky – více viz zde: Trojitá revoluce: Ve výuce, ve školním stravování a ve výživě.

Míla Hilgertová
– zakladatelka jedné z prvních novodobých místních pěstíren květin Kytky od potoka.  Kromě toho, že tím pomohla nastartovat novou branži a de facto i hnutí, která nabízí místní alternativu planetu a zdraví ničících pesticidových květin z Keni a Ekvádoru, upozorňuje i na podstatu a dopady globálního obchodu nejenom s květinami, ale potravinami (více např. zde).

Přemysl Krejčiřík
– Renesanční muž, který se věnuje nespočtu krajinářkých projektů. Jeho srdcovkou je krajina a zahrady. Tyto dva prvky se snaží ve své práci propojovat, jak je to jen možné. Více o jeho práci zde.

Jiří Prachař – Společně s AMPI aktuálně spouští v Česku, ve spolupráci s kolegy z Německa, unikátní způsob zemědělského vzdělání pod názvem farmářské školy.

Jana Neumajerová – Povoláním architektka, která jako rodič ve státní Montessori základce (Na Beránku v pražských Modřanech) založila a s dětmi vybudovala unikátní školní zahradu (Přírodní zahrada na Beránku aneb pohled do budoucnosti školních zahrad).

Veronika Kyčera Kučerová (viz video v úvodu) – alias Sláma v botách je příklad člověka, který odešel od slibně našlápnuté kariéry ve velkém městě k sobě domů, kde si vybudovala soběstačné hospodářství a spolupracující sousedskou komunitu. O svých (často velmi kuriózních) trampotách píše velmi čtivý, populární blog a knihy.

Vít Kodeš – vedoucí odboru jakosti vody v Českém hydrometeorologickém ústavu, se kterým jsme hovořili o kvalitě pitné vody a o tom, jaký vliv na to, co pijeme, má právě zemědělství.

Honza Valeška – další z renesančních lidí, které jsme zpovídali, muž nespočtu projektů, kde sjednocujícím prvkem je právě návrat k půdě. Honza do Česka přivedl KPZ-ky, spoluzaložil komunitní zahradu Kuchyňku, spolkový obchod Obživa, Asociaci místních potravinových iniciativ (AMPI), Nadaci pro půdu, nyní stojí u rozjezdu farmářské školy.

Daniel Pitek – „Sedlák pod Milešovkou“, jedna z nejviditelnějších postav stavící se v naší zemi za zájmy venkova, krajiny a drobných zemědělců – více o něm zde.

Lukáš Rudolsfský – spoluzakladatel jednoho z největších ekologických vinařství v Česku Víno Kutná Hora, kteří hospodaří biodynamickým (regenerativním) způsobem. Spoluzakladatetel spolkového obchodu Obživa.

Margit Slimáková –  Jedna z nejviditelnějších postav na poli výživy. Více o ní zde.

Anna Strejcová – Ředitelka spolku Zachraň Jídlo, kteří se věnují tématu vyhazování jídla. Upozorňují na absurdní fakt, že 1/3 jídla se dnes vyhodí a ukazují, co s tím.

Petra Hajzlerová – Kuchařka a spoluzakladatelka nakladatelství Peoplecomm, která pro svou domácnost zajišťuje jídlo bez supermarketů a připravuje knihu (Hostina) o tom, jak právě jídlo svádí lidi dohromady. A protože rozhovory se natáčejí u Petry doma, je každé natáčení i mini-hostinou připravenou z toho, co vyrostlo u nás na zahradě, co máme z naší KPZ-ky, Obživy nebo od jiných pěstitelů či z našich zásob:

Anička Kárníková – Ředitelka Hnutí duha, kde se rozhodli, že rok 2020 bude rokem, kdy se též zaměří na téma zemědělství a jídla.

Tomáš Uhnák – Další muž mnoha zájmů – aktuálně se věnuje mimo jiné tématu veřejného stravování. Pravidelný přispěvatel do A2Alarm a aktuálně poradce pirátského poslance Radka Holomčíka.

Libor Kožnár – Ekologický zemědělec, spolu-zakladatel Živé farmy, občanský aktivista.

Ve skulině mezi koncem prázdnin a druhou vlnou COVIDU se nám podařilo natočit dalších osm rozhovorů, které budeme nyní postupně publikovat. Protože videa budeme uveřejňovat postupně, podívejte se alespoň na pár fotografií níže. Na rozhovor se můžete těšit s těmito osmi lidmi:

Domink Grohman – alias Potulný sadař je člověk, který se „potuluje“ krajinou a pomáhá se sady.

Tomáš Miléř – působí na Masarykově univerzitě a je to další z těch renesančních lidí, které nám tento projekt přivedl do života. Je to člověk, který mi představil mou novou vášeň, kterou je biouhel. Na Tomášovu práci se podívejte např. zde, zde nebo zde. Rozhovor s Dominikem Grohmanem a Tomášem Miléřem jsme točili – vzhledem ke COVIDU online.

Kateřina Horáčková – jedna z průkopnic permakulturní filozofie, nejenom k hospodaření ale celkově i životu – více Permakultura CS.

Kateřina Winterová – další renesanční člověk, kterého snad netřeba představovat – herečka, zpěvačka, kuchařka,… která už, v našem navracení se k jídlu, udělala velký kus práce. Více o Kateřině na Wikipedie, Culina Botanica nebo Herbář.

Tereza Kulhánková – spoluzakladatelka unikátního tišnovského spolku Hojnost, který provozuje v Česku jednu z nejstarších KPZek, semínkovku a další zajímavé projekty okolo jídla. Nyní zakládají spolkový obchod.

Katka Kubánková – spoluzakladatelka dalšího unikátního projektu Na ovoce, který pomáhá lidem zpřístupňovat volně rostoucí jídlo a ukazují tak další z důležitých cest, jak se k jídlu vrátit.

Vojtěch Kotecký – z Univerzity Karlovy je člověkem s nesmírným nadáním na statistiku a vysvětlování souvislostí, co se stavu české krajiny a zemědělství týče. Málokdo umí v naší zemí podat přesnější svědectví o tom, v jakém stavu je naše krajina a zemědělství. Více o něm na wikipedii.

Hanka Bernardová – další žena mnoha zájmů a velkého přesahu, kterou jsme tentokrát zpovídali jako zástupkyni Nadace pro půdu.

Zde jsou zmiňované fotografie. S Kateřinou Horáčkovou, z Permakultura CS:

Podzimní rozhovory moderuje Bára Hernychová, spolu-zakladatelka našeho spolku. Bára patří již dlouho k českým průkopníkům zdravého stravování a ekologického zemědělství – mimo jiné je součástí týmu Probio, a píše do Pravého domácího časopisu.

Kateřina Winterová se svojí kolegyní Terezou. V pozadí další spoluzakladatelka našeho spolku Zuzka Janglová, která všechna natáčení (a dění okolo Slušné firmy) organizuje.

S Terezou Kulhánkovou z Hojnosti:

S Katkou Kubánkovou ze spolku Na ovoce:

Vojtěch Kotecký z Univerzity Karlovy, dříve z Glopolisu:

Hanka Bernardová z Nadace pro půdu:

Včera, kdy jsme měli druhý natáčecí den, jsem si uvědomil, jak moc jsem za tento projekt vděčný. K mým největším slastem totiž patří pozorovat lidi v „důlku“ (kteří dělají, co milují, v čem dosáhli mistrovství a co má dopad na společnost). Každý natáčecí den je pro mě přesně přehlídkou těchto lidí: Zuzka to vše zorganizuje a zkomunikuje, Bára (a před ní Monika) lidi připraví a vyzpovídá, Martin to natočí a sestříhá, holky z Butterflies & Hurricanes těm videím vyrobily vtipný háv, Petra vždy vytvoří příjemný prostor, uvaří hostinu a hostí, Tereza nás na dálku (ze severu Polska) jistí na sociálních sítích, já přicmrduju, snažím se nepřekážet a hlavně se kochám a raduju…

A pak je tu ten dopad. Podle ohlasů víme, že už i za ten krátký čas, stihla informovat, inspirovat, propojit nebo nadchnout,…

Jak jsem už psal, nyní si dáváme pauzu a budeme doufat, že na jaře 2021 proběhne naše konference, která je 100% se vším všudy připravená. Z příjmů ze vstupného se pak pustíme do dalších kol. Pokud by se nám sešly peníze, pustíme se do toho dřív – viz možnost zargistrovat se na konferenci zde nebo poslat nám příspěvek na náš transparentní účet zde (Do poznámky napište „příspěvek na projekt Zpátky k jídlu“). Zatím moc prosíme o jakékoli sdílení tak, aby se tyto rozhovory dostali k lidem, kterým mohou pomoci otevřít oči a nás jako celek zase o kousek víc přiblíží k jídlu.

Díky!

Tomáš HajzlerFB, IG, Li, YT

FacebookLinkedInEmail