Slušnost a zodpovědnost á la Patagonia

V minulém článku s názvem „Svoboda v práci á la Patagonia“ jsem popisoval první část postřehů (celkem 20) z návštěvy firmy Patagonia (16.-17.1.’17) v rámci cesty po Podivínech západu.
Dnešní – druhá polovina (další 20 postřehů) se věnuje tomu, v čem je Patagonia obdivovaná nejvíc – tedy tomu, jak využívá své podnikání k řešení ekologické krize. Jako minule – i do tohoto textu dávám řadu dalších odkazů pro ty z vás, kteří chtějí jít do hloubky a o Patagonii se dozvědět víc. V úvodu je krátký video-sestřih z návštěvy.

Dnešní téma si dovolím uvést mým oblíbeným citátem Viktora Frankla: Svoboda není posledním slovem. Svoboda je jen částí příběhu a polovinou pravdy. Je pouze negativním aspektem celého fenoménu, jehož pozitivním aspektem je odpovědnost. Svoboda je ve skutečnosti ohrožena tím, že zdegeneruje do pouhé libovůle, pokud není prožívána zodpovědně. A proto doporučuji, aby socha Svobody na východním pobřeží byla doplněna sochou Zodpovědnosti na pobřeží západním.

Svoboda bez zodpovědnosti je krátkodobou iluzí. Svobodná firma bez zodpovědné firmy nemá šanci přežít.

Svobodná firma bez zodpovědné firmy nemá šanci přežít.

Stejně jako v článku „Svoboda v práci á la Patagonia„, ani zde se nejedná o vyčerpávající popis toho, co Patagonia na téma zodpovědnosti dělá. Spíše je to výtah toho – dle mého – nejinspirativnějšího, co se ve firmě na téma prospěšnosti podnikání dělo nebo momentálně děje.

1) Čisté svědomí – Historie firmy je ukázkovou snahou naslouchat vlastnímu svědomí. Ať už to byl firemní katalog z roku 1972, který začínal manifestem za „čisté lezení“ a oznamoval, že firma nahrazuje kovové skoby ničící skály hliníkovými vklíněnci (mimochodem mám kopii tohoto katalogu k zapůjčení) nebo katalog z roku 1996, který oznamoval, že firma přechází komplet na biobavlnu – ve firemním světě naprosto ojedinělé ukázky integrity a schopnosti povýšit zájmy zákazníků, zaměstnanců a hlavně planety nad krátkodobé zisky. Vše vyplývá z toho, co zakladatel Yvon Chouinard opakuje, kudy chodí: „Na mrtvé planetě mnoho byznysu nenaděláte.“

“Zlo nemusí být nutně zlý čin. Někdy stačí, když chybí dobro. Pokud máte schopnost, zdroje a příležitosti dělat dobro a neděláte nic, tak právě to může být zlo.” Yvon Chouinard

2) Ekologická firma – Na návštěvě Patagonie padl opakovaně i termín „ekologická firma“. Já si přitom hnedle vzpoměl na Naďu Johanisovou, které se již řadu let představuje jako „ekologická ekonomka“. Kromě ekologického patří mezi dva nejčastější přívlastky, kterými tu označují jejich způsob podnikání, zodpovědný (Vincent spolupracuje např. s Centrem pro zodpovědné podnikání v UC Berkley) a prospěšný (viz B Corp – o nich tu budu ještě psát). Slova či zkratky, která v Patagonii například nezaslechnete jsou udržitelnost nebo CSR.

3) Thinshed Ventures – Ptám se Vincenta, co je nového od doby, co s Yvonem napsali knihu Zodpovědná firma: „Hodně jsme vyrostli a vydělali spoustu peněz. Proto jsme nově založili investiční fond Thinshed Ventures, který investuje výhradně do projektů zodpovědného podnikání a tím se snaží šířit principy této podnikatelské filozofie“. Říkám si, kolik českých podnikatelů by mohlo něco takového udělat (neboť často také neví, co s nadbytkem vydělaných peněz) a pomoci tak s financováním obecně prospěšných projektů. Víte-li o někom, pošlete jim na Thinshed Ventures odkaz, ať se inspirují.

4) Patagonia provisions – „Tím, že budeme dělat lepší bundy, svět nezměníme“, pokračuje Vincent. Yvon Chouinard k tomu dodává: „Revolution starts from the bottom“ aneb Revoluce začíná od základů – tedy od toho, jak získáváme potraviny, jak přistupujeme k půdě, od země-dělství. Proto se pustili do jídla a založili:  Patagonia provisions. Podivovali jsme se nad tím, kolik jsme cestou do Ventury míjeli polí – s jahodama, s různorodou zeleninou. „Víš, kolik na to ale sypou pesticidů? A kolik vody to spotřebuje? A většinu z Kalifornie vyvezou.“ Yvon Chouinard v textu „Patagonia’s Philosopher King“ sedí s redaktorem v autě cestou po Wyomingu. Když míjejí rozlehlé bramborové farmy, Chouinard řekne: „Vypadá to krásně. Ale je to všechno toxické. Pesticidy. Lidi tu už nemůžou pít vodu ze svých studní. Tady v Ashtonu už nemají vodu. Je to jako ve Flintu, v Michiganu s tím rozdílem, že tam to vodárny lidem alespoň oznámili (Více o krizi s vodou ve Flintu zde).

“Abyste dělali druhým dobře, je třeba něco dělat.” Vincent Stanley

5) Regenerační zemědělství – Vincent mluvil hodně o tzv. Regenerative Agriculture neboli o regenerační zemědělství jako o jednom ze základních zájmů Patagonie. Zmiňoval mimo jiné spolupráci s Bread Lab a já si přitom vybavil loňské povídání s Jaroslavem Lenhartem a Honzou Valeškou na toto téma. Mimochodem Honza Valeška mluvil na minulé Svobodě NaŽivo (2014) o tom, že máloco ničí planetu a lidské zdraví tak jako dnešní průmyslové zemědělství zde (u nás á la Agrofert). Přijde mi fascinující, když se firma vyrábějící bundy začne věnovat eko-zemědělství. Všiml jsem si, že i Karel Janeček se do tohoto oboru lidské činnosti vrhl. Budou následovat další? Přál bych si to.

6) Jaká krize? – Patagonia využívá firmu k tomu, aby „inspirovala a zaváděla řešení ekologické krize  “ (tak tomu říkají – viz „důvod jejich existence“ popsaný v: Svoboda v práci á la Patagonia). Jenomže jaké krize? Většina z nás tušíme, že přírodě dáváme pěkně za uši. Ale uměli bychom pojmenovat, co se děje? Mám pocit, že já po této návštěvě tuším mnohem, mnohem lépe, co se to vlastně děje –  viz Jaká krize?

 7) Nová lokalizace – Od doby, kdy si všimli, že jednotlivec dokáže zabránit zásadnímu ničení přírody a založili organizaci s názvem Friends of Ventura river si tu velmi dobře uvědomují, co tvrdila Margaret Meadová: „Nikdy nepochybujte o tom, že skupinka odhodlaných lidí nemůže změnit svět. Ve skutečnosti ho nezměnil nikdy nikdo jiný.“ Jednou z důležitých aktivit Patagonie je proto podpora nespočtu aktivistických organizací – viz New Localism.

“Když strávíte většinu života v přírodě tak jako my, uvědomíte si, že za tu přírodu máte zodpovědnost.” Yvon Chouinard

8) Konference nástrojů – Důležitým pomocníkem ekologům a jiným aktivistům je tzv. Tools Conference a nově vydaná Tools for grassroot activists – kniha plná nástrojů na to, jak se věnovat enviromentálnímu aktivismu. Mimochodem knihu editovala Nora Galagher, Vincentova manželka. Ta se ve firmě věnuje právě ekologii.

9) Jak se může SW firma stát zodpovědnou? – Tuhle otázku položil Jirka (Iresoft) Vincentovi. Vincent mu na to odpověděl: „Tak, že si vyjasníte, jak můžete využít vaši firmu, k tomu abyste se postavili ke krizi, které jsme součástí, a položíte si otázky jako: „Jsme hrdí na to, co děláme?; Je to něco, co naše zaměstnance opravdu zajímá tak, že se v tom chtějí angažovat? Pokud ne, je třeba to hledat.“

10) 1% pro planetu – Dlouho jsem si myslel, že 1% pro planetu (nezisková organizace, kterou spolu-založil Yvon Chouinard) je druh filantropie, kdy firma dává minimálně 1% ze svého prodeje organizacím, které o planetu pečují. Že to dělají pro vlastní dobrý pocit (případně pro vylepšení renomé – což bych tedy zrovna u nich pochyboval). Překvapilo mě, když to Yvon vysvětloval jako formu dobrovolného zdanění, kdy prostě platí za škody, které jejich podnikání nevyhnutelně páchá s tím, že dnešní náhled na podnikání ty škody (na přírodě a lidském zdraví) nezapočítá do firemního účetnictví. Nic nás nestojí. Platí to za nás někdo jiný. Yvon tomu říká “Earth tax”, planetární daň.

U nás je velkou propagátorkou 1% pro planetu Martina Pavelková z organizace Sázíme stromy. Chimpanzee Bar je zatím jedinou českou firmou, která je součástí tohoto celosvětového hnutí (viz Ondřej Veselý a Martina Pavelková na Svobodě Naživo):

11) B-Corp – Celosvětové hnutí prospěšných, slušných firem B-corp, které podnikají á la Patagonia. Už jsem o nic psal a ještě budu. Patagonia je nadšeným propagátorem tohoto hnutí, které bez nadsázky mění svět. O co se jedná – viz:

12) Nekupujte, co nepotřebujete – Patagonia proslula svou kampaní z roku 2011 s fotkou jejich bundy a palcovým titulkem „Nekupujte si tuto bundu“ (viz kampaň „Don’t buy this jacket!“ v první části postřehů). V Patagonii říkají: „Ekologické náklady všeho, co vyrábíme jsou ohromující. Výroba a přeprava jen jedné bundy stojí 135 litrů vody a deset kilogramů CO2. Nekupujte, co nepotřebujete!“

„Chceme zákazníka, který potřebuje naše oblečení, ne po něm pouze touží.” Patagonia

13) Co by změnil na knize? – Ptal jsem se Vincenta, co by změnil na knize Zodpovědná firma, kdyby ji dnes psali znovu (psali ji v roce 2012). „Nebyl bych tak optimistický, co se týče velkých firem. Vidím, že pro většinu je zodpovědné podnikání PR a jejich vliv na řešení krize a zodpovědnější podnikání je minimální. Jinak bych nezměnil ani slovo“. Yvon k tomu dodává: „Stal se ze mě cynik v tom, jestli můžeme mít na změnu vůbec nějaký vliv. Všude samý greenwashing. Revoluce určitě nezačne v korporacích. Slonem v místnosti je růst. Pachatelem je právě růst.“

14) Celková stopa produktu –  Jedna z vizí, kterou Vincent s Yvonem v knize Zodpovědná firma popisují je to, že okolo roku 2017 by si měli být jejich zákazníci schopni přes QR kód přečíst detaily toho, jaká je skutečná cena výrobku, který se chystají koupit – tj. kolik vody se použilo na výrobu, kolik CO2 vypustila výroba do atmosféry, kolik pesticidů či dalších toxických látek to kde zanechalo. Systém vyvíjeli společně s Sustainable Apparel Coalition, kterou spolu-zakládali. Na moji otázku, zda se to podařilo mi Vincent jenom pokrčil rameny s tím, že právě v tomhle moc nepokročili. Nevzdávají to a dělají na tom (viz Footprint Chronicles).

“ Věřím v to, že dnešní většinovou společností přijímaný model kapitalismu, který vyžaduje nekonečný růst, si žádá odsouzení. Měli bychom ho vyměnit. My se snažíme pracovat s firmami a ukazovat jim, jak jinak smýšlet o vzácných přírodních zdrojích.” Yvon Chouinard

15) Jak poznáte firmu, která to myslí se zodpovědností vážně? – Potíž se zodpovědným podnikáním (ať už mu budeme říkat slušné, zodpovědné, společensky prospěšné nebo udržitelné) je v tom, že pro valnou většinu velkých firem je to marketinogvý nástroj. Já tomu říkám „odpustkový management„.
Málokdo využívá – tak jako například Patagonia (nebo některé další firmy v B-corp) – podnikání k tomu, aby řešilo nějaký skutečný problém. To, zda myslí firma „CSR“ vážně, poznáte podle Vincenta na tom, že podstata jejich CSR aktivit je ve výrobě nebo v provozu. Pokud vychází z PR, je to jen snaha leštit renomé a svědomí. Dalo by se říct, že firmy se ve vztaku k zodpovědnosti dají rozdělit do tří kategorií:

a) žijí to – zodpovědnost/slušnost mají v DNA svého podnikání (viz: B-corp)
b) pr/marketing – dnešní korporace
c) nic – prostě vydělávají bez ohledu na ostatní zainteresované

16) Jste optimisté? Péťa se Vincenta zeptala, zda je optimista, co se týče jeho náhledu na budoucnost planety s ohledem na přežití Homo Sapiens.
„Ne. Nejsem.“, odpověděl po chvilce váhání. Hned ale pokračoval: „Věřím, že bychom se ale měli chovat, jako bychom měli šanci. Myslím, že optimisty se můžeme stát dvojím způsobem: Buď, když si udržíme nevědomí o tom, co se děje nebo – a to je naše cesta – když děláme něco pro zlepšení.

17) Společná nit aneb Common thread je jeden z mých nejmilejších patagonských projektů. V poslední době se pro tuto oblast vžil termín Worn wear, což je aktivita, která vyzívá lidi k tomu, aby si místo nového oblečení opravili staré. Patagonia s opravami dokonce aktivně pomáhá. Lidi si tak dnes mohou do Patagonie poslat své rozbité oblečení na opravu a dělají to stále častěji. Stále větší díl jejich oblečení (v případě, že ho už není možné opravit) je též možné 100% zrecyklovat – tedy použít na výrobek srovnatelné kvality. Minulý rok si čtyřicet tisíc jejich zákazníků v USA nechalo své patagonské produkty opravit.

“Všechno, co vlastníme, co je vyrobeno, prodáno, dovezeno, uskladněno, vyčištěno a nakonec vyhozeno, škodí nějakým způsobem přírodě. Buď škodíme my přímo nebo je škozeno naším jménem.” Yvon Chouinard

18) Výzvy pro Patagonii – Zde je deset hlavních oblastí zájmu/výzev pro Patagonii jako firmu tak, jak se na ně ve svých aktivitách zaměřují – podle komplexnosti od nejjednodušších po nejsložitější:

A) Podpora místního aktivismu
B) Regenerativní zemědělství
C) Měření zaměření investic (Thinshed Ventures)
D) Snižování toxicity výroby
E) Znečištění mikroplasty
F) Blahobyt zvířat
G) Mzdy na úrovni existenčního minima
H) Fungování bez fosilních paliv
I) Omezení škod při zachování růstu firmy
J) Život v rámci možností naší planetu

Řekněte mi: Víte o nějaké firmě v našich končinách, která se umí na své podnikání podívat z podobného nadhledu? Pokud ano, propojte nás.

19) Otevřený dopis guvernérovi Utahu – … z ledna tohoto roku je další ukázkou integrity Patagonie. Yvon Chouinard se (jako už mnohokrát v minulosti) postavil do čela výrobců vybavení pro pobyt v přírodě, aby vyzvali vedení státu Utah, aby upustili od záměru prodat kus místní přírody (veřejné pozemky) soukromým těžařům a developerům – Ultimatum To Utah Governor. I tohle bych si přál, kdybychom se od nich uměli naučit. Například já žiju ve čtvrti, kterou Česká televize nazvala „Komořanský klondike“ neboť většina veřejného majetku tu mizí ve chřtánu non-stop hladových developerů. Co zbývá, to si někdo oplotí či ohradí (viz Moje vs. naše?).

20) Patagonia pod drobnohledem – O co víc hlásá Patagonia své zásady, o co pevněji stojí za svými zásadami a především o co víc roste, o to víc je pod drobnohledem různých ekologů a jiných aktivistů, kteří bedlivě sledují každé slovo, které firma vypustí a to pak porovnávají s realitou. Každý takový střet – mám dojem, že – posouvá firmu v jejich „snahách o prospěšnost bez zbytečných škod“ ještě dál.
Tak se stalo například to, že někdo natočil husy, jejichž peří najdete v patagonských bundách přitom, jak z nich trhají peří zaživa nebo při tom, že kachny krmí pod tlakem. Výsledkem se stal projekt „Tracable down„, kdy si člověk můžu zjistit odkud pochází peří v jeho bundě. To samé se stalo nedávno v Argentině, kde někdo zdokumentoval šílené zacházení s ovcemi (Patagonia sustainable supplier of wool  a zde), z kterých bere Patagonia vlnu. Momentálně se řeší mikroplast z fleesových bund (např. Brenmicroplastics nebo zde).

Tolik z naší lednové návštěvy kultovní Patagonie (vč. Svoboda v práci á la Patagonia). Snad ty naše postřehy oceníte a snad nám tento příklad poslouží i v našich končinách. Přál bych si to.

Pokud si chcete o nich přečíst víc, určitě si přečtěte knihu Zodpovědná firma (nebo v cenově zvýhodněném balíčku s názvem Nová firma). Moc děkuji za jakékoli sdílení patagonského příkladu.

I v online světě naleznete nespočet další inspirace. Podívejte se například na toto video:

Zde jsou dva dobré články o jejich fungování: Patagonia’s Philosopher King nebo The Great Patagonia Adventure: Yvon Chouinard’s Stubborn Desire to Redefine Business a na závěr jeden citát z knihy Zodpovědná firma:

FacebookLinkedInEmail