Slušná firma. A co bude dál?

Naše společenství vzniklo koncem roku 2016 s cílem vyhledávat, propojovat a podporovat organizace, které v Česku existují, aby vyřešily nějaký problém. Smyslem projektu bylo a je přispět ke změně toho, jak se u nás podniká směrem od jednostranné kumulace zisku a externalizace škod k obecné prospěšnosti a přebírání zodpovědnosti.

V počátku bylo naším úkolem popsat rámce, definovat index a základní procesy, vytvořit web, propojit se s prvními firmami a neziskovkami na stejné misi a společně začít šířit povědomí o potřebě a podobě změny. To se do konce roku 2018 – i když za cenu obětí (komplet vyhořelého týmu) podařilo. 

Zkraje roku 2019 vznikl nový tým. Přešli jsme na dobrovolné financování, založili spolek, doladili procesy přijímání a přišli s dalšími způsoby budování komunity (tématické pracovní skupiny, společné sešlosti a výlety). Poprvé jsme dokázali tým lidí i zaplatit. Koncem 2019 jsme se rozhodli, že v roce 2020 věnujeme část našich společných prostředků tématu sucha, zemědělství a jídla. Vymysleli jsme konferenci a seriál videorozhovorů.

Letos se nám podařilo natočit 24 dílů rozhovorů v rámci projektu Zpátky k jídlu, vyhlásili jsme  Nouzový stav podnikání k podpoře drobného místního podnikání a spustili seriál Byznys 101 o tom, co podnikání vůbec je, odkud vzešlo a jak funguje.

V letošním roce se nám, covidu navzdory, podařilo natočit 24 dílů rozhovorů s lidmi, kteří se v Česku tématům zdravé půdy, vody, krajiny, skutečného jídla, samozásobení, permakultury, biologického a biodynamického zemědělství, školního stravování, plýtvání jídlem, biouhlu, vzdělávání zemědělců nebo návratu k tradicím a kořenům věnují (zde). Konferenci jsme byli nuceni dvakrát přeložit a nový termín je 20.5.’21 (zde). 

Jak známo, covid odkryl mnohé kostlivce našeho systému, mimo jiné i systémovou podporu nadnárodního a oligarchy vlastněného byznysu a stejně tak systémové překážky kladené do cesty drobnému místnímu podnikání. Naším příspěvkem k tomu to tématu byl Nouzový stav podnikání, který jsme vyhlásili na jaře. 

Důležitou oblastí, do které jsme se letos pustili, je osvěta historie a fungování firmy a ekonomického systému. Přeci jenom – chceme-li zlepšit svět, ze všeho nejdřív si musíme vyjasnit, co je se světem špatně. A my chceme zlepšit svět podnikání. Proto si potřebujeme vyjasnit, co to podnikání vůbec je, odkud vzešlo a jak funguje. Každé úterý z toho důvodu vychází na našem blogu seriál Byznys 101. Na blogu jsme věnovali (a budeme věnovat) i tématům alternativní ekonomiky budoucnosti podnikání. 

Ve všech třech tématech budeme pokračovat i v roce 2021 – tj. Zpátky k jídlu (rozhovory, konference, osvěta), Nouzový stav podnikání (podpora drobného místního podnikání, poukazování na obtížnost drobného podnikání v českém prostředí), Byznys 101 (osvěta fungování dnešního byznysu a komunikace udržitelných alternativ). 

V novém roce budeme pokračovat ve všech našich projektech: Zpátky k jídlu, Nouzovém stavu podnikání i seriálu Byznys 101. Vyjde dlouho očekávaná kniha Dobrý život ve stínu konzumní společnosti a web Slušné firmy dostane nový obsah i vzhled. Chceme také svolat setkání kmenů, všech organizací i jednotlivců, kteří jsou v česko-slovensku na misi změny podnikání a ekonomického systému.

Zkraje roku vyjde kniha Dobrý život ve stínu konzumní společnosti, z které seriál Byznys 101 vychází a která vysvětluje základní kontext fungování moderní společnosti. Očekáváme, že kniha nám kniha (vedle titulů Budoucnost organizací a Zodpovědná firma) pomůže s vysvětlením kontextu. 

Pracujeme na druhé generaci webu slusnafirma.cz, kde chceme přehledně vysvětlit evoluci firmy, rozsah krize a popsat detailně, jak by měla vypadat firma i ekonomika budoucnosti. 

V souvislosti s tím bychom rádi v příštím roce udělali dvě věci: V závislosti na covid situaci chceme svolat tzv. setkání kmenů – tj. všech organizací i jednotlivců, kteří jsou v česko-slovensku na misi změny podnikání a ekonomického systému. Cílem je propojit se a spojit síly. A chceme se též mnohem aktivněji zapojit do veřejné diskuze o těchto tématech. 

Za velmi podstatné považujeme pokračovat v tom hlavním, kvůli čemu náš spolek vznikl – tj. ve vyhledávání, propojování a podpoře firem a neziskovek na společné misi. Dál chceme budovat naše společenství na prvním místě jako svépomocnou komunitu firem, kde se jeden můžeme opřít o druhého a pomoci si s čím je třeba. 

Díky za to, že jsme spojili síly. 

Je to velká naděje. 

FacebookLinkedInEmail