Konference Zpátky k jídlu:

revoluce začíná od základů

30. 9. 2020 Národní zemědělské muzeum Praha

České zemědělství je v krizi. Řešení ale existují.
Chceme pojmenovat, co se děje a jak vážná situace je. Chceme představit základní řešení. Chceme se propojit do hnutí, které nás od agrochemického a potravinářského průmyslu ničícího naši krajinu, vodu a zdraví, vrátí zpět k zemědělství a skutečnému jídlu.

Registrace

Na koho se můžete těšit?

Margit Slimáková dietoložka

Jan Valeška Nadace pro půdu

Anna Kárníková Hnutí Duha

Martin Pivokonský hydrochemik

Tomáš Reinbergr Meditace

Jaroslav Záhora Mendelova univerzita

Vojtěch Kotecký Glopolis

 

Petra Kruntorádová (moderátorka)

 

Zuzka Matúšová Lifereset.sk

Hanka Zemanová biokucharka.cz

 

Radka Pokorná KOKOZA

Monika Valentová (moderátorka)

Renáta Černá zdravé školní vaření

Veronika Kučerová zahrádkářka

 
>

Karel Matěj PROBIO

Tomáš Uhnák

Program

Hlavní konference (finální program stále ladíme)

Dnem nás provedou Monika Valentová a Petra Kruntorádová
 
09:15 - 09:25
Úvodní slovo 
 
I. blok : Definujme problém
 
9:30 až 9:45
Vojtěch Kotecký o stavu zemědělství v Česku (GLOPOLIS)
 
09:50 až 10:05
Jaroslav Záhora o půdě
 
10:10 až 10:25
Martin Pivokonský o pesticidech ve vodě (ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR)
 
10:30 až 10:45
Tomáš Uhnák o rozvoji komunitního zemědělství
 
10:45 až 11:15 Přestávka
 
II. blok: Snadná řešení jsou na dosah 
 
11:15 až 11:35
Margit Slimáková o tom že Zdravě jíst může každý (Margit.cz)
 
11:40 až 12:00
 Hanka Zemanová o bio potravinách (biokucharka.cz)
 
12:10 až 12:30
Karel Matěj o tom jak ekologické zemědělství ozdravuje půdu a krajinu (PROBIO)
 
12:35 až 13:10
Jan Valeška o důležitosti drobných zemědělců (Nadace pro půdu)
 
13:10 až  14:10 Přestávka 
 
III. blok: Řešení v praxi
 
14:10 až  14:50
Tomáš Reinbergr krátké slovo a meditace (vedskecentrum.cz)
 
14:55 až 15:15
Renáta Černá o zdravém školním vaření 
 
15:20 až 15:40
Veronika Kučerová o tom jak se dostat zpátky k jídlu svépomocí (slamavbotach.cz)
 
15:45 až 16:05
 Zuzka Matúšová o permakultuře (lifereset.sk)
 
16:05 až 16:25
Radka Pokorná o kompostování (KOKOZA)
 
16:30 až 16:50
Anna Kárniková ředitelka Hnutí Duha 

A co Vás čeká mimo hlavní konferenci?

Představíme další zajímavé projekty, které úzce souvisí se zdravým jídlem a životním prostředím. Potvrzené projekty stále přidáváme.

Bezobalu, CooLANDNadace Pro půdu, Kokoza, Lifefood, Scuk, PRO-BIO Liga, Vinné sklepy Kutná Hora, Birdsong CoffeeSlow Food PragueAutonapůl,Sedmá generaceMlékovky...

Konferenční poplatek

Přáli bychom si, aby cena nebyla pro nikoho překážkou účasti - proto jsme připravili tři varianty. Nemáme za sebou miliardáře ani korporaci. Veškeré náklady spojené s konferencí hradíme ze vstupného. Případný výnos půjde na úhradu nákladů spojených s realizací video-seriálu s identickým názvem "Zpátky k jídlu”.

Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem a stát se členem realizačního týmu, napište nám na tereza@slusnafirma.cz co Vás baví a čem jse dobří. V případě, že byste se opravdu chtěli zúčastnit, ale nemůžete si dovolit zaplatit poplatek, napište nám. 

Další důležité informace

Jak se tam dostanu? 

Kostelní 44, 170 00 Praha 7 Mapa

MDH: tram č. 1, 8, 12, 25, 26: stanice Letenské náměstí
a pak ulicí Nad Štolou nebo Oveneckou k budově Národního zemědělského muzea.

Cyklisti mohou zaparkovat u budovy Technického muzea.

Autem: placené parkoviště před vchodem do muzea (Kostelní ulice) nebo na Letné, případně poblíž muzea v zónách placeného stání (parkovací automat je přímo před vchodem do muzea).

Zero-waste
Abychom dostáli našim hodnotám, pořádáme akci v duchu zero-waste (tedy bezodpadově). Odpad, který si přinesete, si také odneste zpět. Porcelánové nádobí na občerstvení bude k zapůjčení, ovšem pomůžete nám (i vlastní peněžence), pokud si donesete vlastní. Stejně tak kelímek na kafe či vodu. 
Vstupenku netiskněte, přineste si elektronickou verzi, nebo opište kód ze vstupenky.
 
 
 
Vstupenka na konferenci vám v den konference umožní bezplatný vstup do muzea!
 
Káva a nápoje
Kávu připraví Fair & Bio pražírnaFair & Bio obchodemBirdsong Coffee. Přineste si svůj kelímek či hrníček a ušetříte! 
Občerstvení 
Není zahrnuto v ceně vstupenky.
Opravdová snídaně, oběd i svačina z opravdových bio surovin bude pro všechny přichystaná za příznivou cenu. 
Děti, psi a jiný doprovod
Děti nejsou důvodem, proč nepřijít, ovšem není pro ně připravený žádný program, ani hlídání. Berte při rozhodování ohled na průběh akce i klid pro ostatní účastníky. Psi do prostor zemědělského muzea nemohou.

Děkujeme našim partnerům a parťákům

newsletter

Chcete-li zůstat v kontaktu, propojme se přes Facebook – Slušná firma nebo na sebe nechte kontakt a my vám občas pošleme email s informacemi z našeho snažení o změnu podnikání směrem k větší obecné prospěšnosti.

Je samozřejmostí, že vaše e-mailová adresa zůstává pouze u nás.

Aktuální newsletter si můžete prohlédnout zde.

Kontakt

E-mail:

zuzka@slusnafirma.cz

 

Doručovací adresa:

Zuzka Janglová, Slušná firma z.s.
Havelcova 123, 280 02 Kolín 3

 

Fakturační údaje:

Slušná firma, z.s., Boženy Jandlové 3, Praha 4 – Komořany, 140 00
IČ: 08391688

 

Bankovní spojení:

FIO banka, a. s. 2601683168/2010

Napište nám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
×

Zůstaňme v kontaktu

Chcete-li od nás 1x za 4 - 8 týdnů zprávu o tom, na čem pracujeme, nechte na sebe kontakt. Díky!

1. To, čemu naši předci říkali jídlo jsou dnes vysoce průmyslově zpracované výrobky se značným podílem přidaných toxických látek a vysokým dopadem na přírodu. 
2. Většinové zemědělství dnes přistupuje k půdě jako k dolu, který se má vytěžit. Zemědělci už nejsou hospodáři, ale podnikateli. Jejich cílem už není pěstovat, chovat a předávat půdu dalším generacím, ale zisk.
3. Místo tradičních pěstitelských a chovných postupů se používá to, co maximalizuje zisk - mimo jiné pesticidy, hormony a další chemické látky, které zůstávají v potravinách a dostávají se do našich podzemních vod.
4. Cíle potravinářského průmyslu jsou stejné. I proto se “irské máslo vozí do Řecka a řecké do Irska” s drastickými dopady na životní prostředí.
5. Mottem potravinářského průmyslu je dostupnost 365 dní v roce a trvanlivost. To dále posiluje fenomén přetahování potravin přes celou planetu a upřednostňuje používání jednorázových (především plastových) obalů. To dále zvyšuje toxicitu potravin a přispívá to k epidemickému znečištění planety plasty.
6. Více než 80% potravin se dnes v Česku dostává k lidem přes sítě nadnárodních řetězců s devastujícími důsledky pro kvalitu života a životaschopnost místní ekonomiky (zde). 
7. Zvířata se dnes chovají v extrémně krutých podmínkách.
8. Zemědělství nese zodpovědnost za 25% emisí CO2 a po energetice (spalování fosilních paliv) je tak 2. největším důvodem klimatické krize.
9. České a slovenské zemědělství je ve vážné krizi: Mizí půda, mizí život v půdě, mizí život nad půdou a čeští hospodáři stárnou a noví nepřicházejí (více zde). Potřebujeme revoluci.
10. V Československu přitom působí tisíce ekozemědělců, ekologických zpracovatelů, zahradníků a zahrádkářů, odborníků na výživu, kuchařů, KPZ-ek, spolkových obchodů a dalších lidí, kteří ukazují alter-nativu.

PharmDr. Margit Slimáková,

Jsem dietoložka, bloggerka a propagátorka zdravotní prevence. Autorka bestselleru „Velmi osobní kniha o zdraví“ a výživového doporučení Zdravý talíř. Stála jsem u založení 1. českého think tanku Globopol věnujícího se tématům zdravotní prevence a výživy. Vystudovala jsem farmacii, dietologii v USA a četné certifikované kurzy. Pravidelně publikuji a přednáším, propaguji zdravou výživu pro školy a nemocnice. Ve své praxi využívám osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny.

Vystudoval jsem Sociální a kulturní ekologii na FHS UK, (spolu)pracuji v několika nevládních organizacích, které se snaží podpořit rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na potravinové suverenitě (PRO-BIO LIGA, Asociace místních potravinových iniciativ, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, Nadace Pro půdu). Spoluzakládal jsem také komunitní hospodářství KomPot a Kuchyňka, první KPZku na Toulcově dvoře a zahradní dětský klub Kuchyňka.

Jsem ředitelkou Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Předtím jsem vedla Centrum pro dopravu a energetiku, zakládala jsem a vedla Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR.

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (*1974)

Jsem ředitelem Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde nyní přednáším hydrochemii a úpravu vody. Ve své vědecké praxi se zabývám hydrochemií, problematikou znečištění povrchových a podzemních vod, procesy úpravy vody v souvislosti s eliminací látek produkovaných sinicemi a řasami a technologiemi pro odstraňování mikropolutantů vznikajících lidskou činností. Jsem autorem řady odborných publikací ve světovém vědeckém tisku, několika knih, patentů a technologií úpravy vody. Vedle své vědecké práce se také intenzivně věnuji editorské činnosti a popularizaci vědy.

Jsem zakladatel VAŠÍ LIGY - největší amatérské ligy v ČR. Taky učitel meditace, fitkouč a jogín. Intenzivně se věnuji Védské meditaci, která je jedním z nejlepších objevů v mém životě. Býval jsem spíše materiálně založený člověk, ale zjistil jsem, že materiálno mě nikdy plně neuspokojí. A meditace mi přináší naplnění zevnitř,  zlepšila mé zdraví, dodala energii a udělala ze mě úspěšnějšího člověka. Baví mě spojovat svět businessu a meditace, nemusí jít o protiklady. Snažím se aplikovat také Svobodu v práci a Výchovu s respektem (mám 2 syny).

Narodil jsem se v učitelské rodině jako nejstarší ze tří dětí. Asi i proto učím. Snažím se přiblížit ostatním život v půdě, svět pod našima  nohama. Vyučuji obecnou a půdní mikrobiologii na Mendelově univerzitě v Brně. Při výuce využívám znalostí z lesnického vzdělání a z předchozího pracoviště brněnské pobočky Botanického ústavu Akademie věd. V současnosti se zabývám studiem takových zemědělských systémů, které využívají, udržují a zvyšují přirozenou úrodnost půd.
 
V poslední době mě hodně trápí nepochopení příčin fyzikální, chemické a biologické degradace půdy. Dochází ke zdánlivě nenápadnému rozpadu půdních agregátů, který ve skutečnosti dominantně ovlivňuje změny vodního režimu našich intenzívně obhospodařovaných orných půd. Degradace stability půdních agregátů, degradace základních funkčních jednotek orných půd vede ke zhutnění půdního podorničí. Nemohu se spokojit s tradičním vysvětlováním procesu zhutňování půd pojezdy těžkými zemědělskými stroji. Příčinou je degradace půdního života, který začíná nerespektováním osevních postupů, opakovaným používání pesticidů proti stejným cílovým organismům, průmyslovým hnojením, ponecháváním půdy bez vegetačního krytu, atd. Následuje rozpad drobtovité struktury ornice. Jemné prachové a jílové částice se s prosakující vodou dostávají až k povrchu podorničí, kde se usazují a dochází k cementování nově vzniklé směsi nejjemnějších částic procesem karbonatizace, tvorbou uhličitanů.
 
Trápí mě to o to víc, oč jednoduší je náprava cestou povzbuzení aktivit půdních tvorečků, s jejichž pomocí je možno nežádoucí procesy zvrátit a vodní režim půd zregenerovat. Stačí nahradit průmyslová dusíkatá hnojiva přirozenými vstupy dusíku přes mikroorganismy na kořenech luskovin a po vzoru vyspělých zemědělských zemí udržovat celoroční kryt povrchu půdy vegetací, tj. po hlavní, cílové plodině zařazovat pravidelně druhově bohatou meziplodinovou směsku s vysokým zastoupením nektarodárných druhů. Je to rovněž způsob ochlazování krajiny v době častějších klimatických výkyvů.

Pracuji v pražském institutu Glopolis, kde se zabývám vztahem ekonomiky a péče o krajinu. Více než dvě desetiletí jsem pracoval v Hnutí DUHA, české ekologické organizaci, kde jsem byl v  letech 2004–2014 programovým ředitelem. Jsem autorem nebo spoluautorem desítek studií a publikací na různá ekologická témata. Pravidelně také přispívám do českých deníků i jiných médií. Deset let jsem také sloužil jako člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj, jsem členem Rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Rady národního parku České Švýcarsko. Obdržel jsem Cenu ministra životního prostředí za „za významný přínos prosazování věcnosti a odbornosti do veřejné debaty o ochraně životního prostředí“.  Vystudoval jsem systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a doktorát environmentálních studií získal na Centru pro otázky životního prostředí UK.

Jsem majitelkou hlavy, kterou proběhl nápad na založení Pravého domácího časopisu. S toutéž hlavou jsem v předchozích dvaceti letech moderovala na různých rádiích i televizích a všelijak se potulovala světem médií. Dnes máme s manželem a tátou rodinné vydavatelství. Baví mě učit se od všech inspirativních osob, které se točí kolem Pravého domácího časopisu.

Matúšovci.

Sme rodina, ktorá sa pred rokmi dostala do rodinnej krízy. Mladý pár s dvoma maličkými deťmi sa rozhodol reštartovať si život. Vycestovali na opačný koniec sveta, na Nový Zéland a tam spolu s deťmi tri mesiace dobrovoľničili na permakultúrnych farmách. Po tomto odvážnom kroku nastali v ich živote veľké zmeny! Predali dom, opustili staré zamestnania. Kúpili starý ovocný sad a v ňom začali budovať permakultúrnu farmu a ekologický mobilný dom s rozpočtom 25 tisíc eur. Vďaka odborníkom, ktorí ich zmenou života viedli, sa vyprofilovali sami na odborníkov na zdravé bývanie a permakultúru. Dnes učia na kurzoch ľudí, ako zdravo bývať, mužov na workshpoch ako postaviť svojpomocne dom a ženy ako útulne a zdravo ho zariadiť. Ich zaujímavý životný príbeh s množstvom informácií je zdokumentovaný vo filme V zdravom dome žijú šťastní ľudia. Okrem toho vydali aj dve knihy o permakultúre a útulnom domove. Dnes nadšenecky stavajú ekologické domy. O ich rôznorodých aktivitách píšu na blogu Lifereset.sk a tiež natáčajú vlogy pre Youtube HomeReset.

Jsem vystudovaná učitelka, ale místo dětí ve škole, učím lidi téměř 20 let, jak jíst zdravěji a přirozeněji. Napsala jsem tři bestsellerové knihy: Biokuchařku, BioAbecedář a Novou Biokuchařku. Stála jsem u zrodu Pro-BioLigy a Biopekárny Zemanka. Mám ráda rčení: „I když je otec nemoci neznámý, matkou je vždy strava“, a proto považuji poctivé jídlo za nejjednodušší cestu ke snížení „chemického koktejlu“ v těle i v přírodě.

Pocházím z Prahy a od roku 2006 žiji na venkově nedaleko Sedlčan. Jsem maminkou dvou dcer, Natálky a Elišky.

Více na www.hankazemanova.cz

Mými tématy jsou udržitelnost (sociální, ekologická, ekonomická i etická), městské pěstování a budování značek, které mají smysl a tvoří reálný pozitivní dopad. A tak jsem se naprosto přirozeně dostala i ke Kokoze. Nejdříve jsem potkala holky na konferenci o udržitelnosti, pak jsem začala chodit na jejich skvělé workshopy, stala se součástí týmu a teď šlechtím celou Kokozu a její rozvoj, hledám možnosti, jak zvyšovat společenský dopad i za podpory firemních partnerů. Ke svému ekonomickému vzdělání jsem dostudovala zahradní a krajinnou tvorbu – můj dávný sen.

Narodila jsem se v Praze. Maturovala jsem na gymnáziu ve Štěpánské, vystudovala bakalářský obor žurnalistika a masová komunikace se specializací televizní a filmová žurnalistika na Fakultě sociálních věd UK. Poté jsem pracovala jako reportérka a zprávařka v rádiích Bonton, City a Evropa 2, v ČRo jsem moderovala pořad o vzdělávání. V televizi Prima uváděla filmový magazín Kinorevue, talk show Sauna, magazín Prima jízda a další pořady. Na Nově jsemmoderovala Snídani s Novou, psala pro časopis Cinema. Z fejetonů, které od začátku píši pro Pravý domácí časopis vzešly dvě knížky „Odvrácená strana matky.“ S manželem Martinem máme dvě dcery a dva kocoury. 

Jsem vedoucí školní jídelny Dobřany. V naší školní jídelně vaříme zdravě, chutně a z regionálních potravin.

Jsem zahrádkářka, spisovatelka a blogerka. V osmnácti jsem šla z rodných Loun do Prahy studovat, vydělávat a být šťastná. Po deseti letech jsem se zase vrátila. S pocitem, že sny se mi plní, ale šťastná moc nejsem. Chyběli mi blízcí a to, co jsem znala z dětství: pospolitost a ruce od hlíny.  A tak jsem v Lounech nejprve založila rodinu, pak zahradu a semínkovnu; jsem členkou několika spolků, peču chleby a o svých "zelených" experimentech se životem píši humoristický blog slamavbotach.cz. Na jeho motivy vyšly knihy Sláma v botách (2017) a Sláma v botách 2: Nejdůležitější v životě je láska. A hlína za nehty! (2019). S rodinou se budeme brzy stěhovat na vesnici, abych měla konečně záhony přímo před domem. Jako zahrádkářka se pořád učím.

Jsem zakladatelem a spolumajitelem společnosti PROBIO, která stála u zrodu ekologického zemědělství a prvních biopotravin v České republice. Naše společnost provozuje tři bio mlýny a hospodaří na vlastní ekologické farmě.

MgA. Tomáš Uhnák, MSc.
Vystudoval jsem Food Policy (politickou ekonomii potravinových systémů) na City, University of London a v univerzitním prostředí pokračuji jako doktorand katedry humanitních věd – provozně ekonomické fakulty ČZU. Ve své výzkumné práci se věnuji studiu paradigmat, která sociálně, kulturně, environmentálně a politicky utvářejí prostředí českého (a československého) zemědělství, krajinotvorby a potravinových režimů. Zkoumám formování agrárních modelů skrze ideologické rámce průmyslového zemědělství a emancipačně-transformačních snah rolnických a sociálních hnutí. Pokouším se zjistit, jak lze (a jestli vůbec) přenášet a adaptovat inkluzivní a participativní mechanismy, narativy a symbolicko-materiální rámce (jako je především agroekologie a potravinová suverenita) vytvořené hnutími "od zdola" do vládních strategií a vizí. Působím jako analytik politických, sociálních a environmentálních aspektů potravinových systémů, na tato témata pravidelně publikuji články a rozhovory. Pracuji jako poslanecký poradcem pro zemědělství a potravinové systémy. Moji osobní identitu však tvoří především podílení se na rozvoji komunitou podporovaného zemědělství, které považuji za velice propracovaný a konzistentní nástroj k ekonomické a sociální stabilizaci zemědělců a zabezpečení potravinové nezávislosti, či lépe - potravinové suverenity pro spotřebitele, jež se v KPZ stávají spoluaktéry potravinového systému se sociálním přesahem, nikoliv jen pasivními příjemci služeb. Díky napojení na Asociaci místních potravinových iniciativ (AMPI) se snažím fungovat jako "radar" pro zachytávání současného vývoje a aktivit hnutí La Via Campesina na úrovni FAO (Food and Agriculture Organisation při OSN) a Evropské Komise, zejména ve vztahu k právům malých zemědělců a reformy společné zemědělské politiky.

1. To, čemu naši předci říkali jídlo jsou dnes vysoce průmyslově zpracované výrobky se značným podílem přidaných toxických látek a vysokým dopadem na přírodu. 
2. Většinové zemědělství dnes přistupuje k půdě jako k dolu, který se má vytěžit. Zemědělci už nejsou hospodáři, ale podnikateli. Jejich cílem už není pěstovat, chovat a předávat půdu dalším generacím, ale zisk.
3. Místo tradičních pěstitelských a chovných postupů se používá to, co maximalizuje zisk - mimo jiné pesticidy, hormony a další chemické látky, které zůstávají v potravinách a dostávají se do našich podzemních vod.
4. Cíle potravinářského průmyslu jsou stejné. I proto se “irské máslo vozí do Řecka a řecké do Irska” s drastickými dopady na životní prostředí.
5. Mottem potravinářského průmyslu je dostupnost 365 dní v roce a trvanlivost. To dále posiluje fenomén přetahování potravin přes celou planetu a upřednostňuje používání jednorázových (především plastových) obalů. To dále zvyšuje toxicitu potravin a přispívá to k epidemickému znečištění planety plasty.
6. Více než 80% potravin se dnes v Česku dostává k lidem přes sítě nadnárodních řetězců s devastujícími důsledky pro kvalitu života a životaschopnost místní ekonomiky (zde). 
7. Zvířata se dnes chovají v extrémně krutých podmínkách.
8. Zemědělství nese zodpovědnost za 25% emisí CO2 a po energetice (spalování fosilních paliv) je tak 2. největším důvodem klimatické krize.
9. České a slovenské zemědělství je ve vážné krizi: Mizí půda, mizí život v půdě, mizí život nad půdou a čeští hospodáři stárnou a noví nepřicházejí (více zde). Potřebujeme revoluci.
10. V Československu přitom působí tisíce ekozemědělců, ekologických zpracovatelů, zahradníků a zahrádkářů, odborníků na výživu, kuchařů, KPZ-ek, spolkových obchodů a dalších lidí, kteří ukazují alter-nativu.

PharmDr. Margit Slimáková,

Jsem dietoložka, bloggerka a propagátorka zdravotní prevence. Autorka bestselleru „Velmi osobní kniha o zdraví“ a výživového doporučení Zdravý talíř. Stála jsem u založení 1. českého think tanku Globopol věnujícího se tématům zdravotní prevence a výživy. Vystudovala jsem farmacii, dietologii v USA a četné certifikované kurzy. Pravidelně publikuji a přednáším, propaguji zdravou výživu pro školy a nemocnice. Ve své praxi využívám osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny.

Vystudoval jsem Sociální a kulturní ekologii na FHS UK, (spolu)pracuji v několika nevládních organizacích, které se snaží podpořit rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na potravinové suverenitě (PRO-BIO LIGA, Asociace místních potravinových iniciativ, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, Nadace Pro půdu). Spoluzakládal jsem také komunitní hospodářství KomPot a Kuchyňka, první KPZku na Toulcově dvoře a zahradní dětský klub Kuchyňka.

Jsem ředitelkou Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Předtím jsem vedla Centrum pro dopravu a energetiku, zakládala jsem a vedla Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR.

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (*1974)

Jsem ředitelem Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde nyní přednáším hydrochemii a úpravu vody. Ve své vědecké praxi se zabývám hydrochemií, problematikou znečištění povrchových a podzemních vod, procesy úpravy vody v souvislosti s eliminací látek produkovaných sinicemi a řasami a technologiemi pro odstraňování mikropolutantů vznikajících lidskou činností. Jsem autorem řady odborných publikací ve světovém vědeckém tisku, několika knih, patentů a technologií úpravy vody. Vedle své vědecké práce se také intenzivně věnuji editorské činnosti a popularizaci vědy.

Jsem zakladatel VAŠÍ LIGY - největší amatérské ligy v ČR. Taky učitel meditace, fitkouč a jogín. Intenzivně se věnuji Védské meditaci, která je jedním z nejlepších objevů v mém životě. Býval jsem spíše materiálně založený člověk, ale zjistil jsem, že materiálno mě nikdy plně neuspokojí. A meditace mi přináší naplnění zevnitř,  zlepšila mé zdraví, dodala energii a udělala ze mě úspěšnějšího člověka. Baví mě spojovat svět businessu a meditace, nemusí jít o protiklady. Snažím se aplikovat také Svobodu v práci a Výchovu s respektem (mám 2 syny).

Narodil jsem se v učitelské rodině jako nejstarší ze tří dětí. Asi i proto učím. Snažím se přiblížit ostatním život v půdě, svět pod našima  nohama. Vyučuji obecnou a půdní mikrobiologii na Mendelově univerzitě v Brně. Při výuce využívám znalostí z lesnického vzdělání a z předchozího pracoviště brněnské pobočky Botanického ústavu Akademie věd. V současnosti se zabývám studiem takových zemědělských systémů, které využívají, udržují a zvyšují přirozenou úrodnost půd.
 
V poslední době mě hodně trápí nepochopení příčin fyzikální, chemické a biologické degradace půdy. Dochází ke zdánlivě nenápadnému rozpadu půdních agregátů, který ve skutečnosti dominantně ovlivňuje změny vodního režimu našich intenzívně obhospodařovaných orných půd. Degradace stability půdních agregátů, degradace základních funkčních jednotek orných půd vede ke zhutnění půdního podorničí. Nemohu se spokojit s tradičním vysvětlováním procesu zhutňování půd pojezdy těžkými zemědělskými stroji. Příčinou je degradace půdního života, který začíná nerespektováním osevních postupů, opakovaným používání pesticidů proti stejným cílovým organismům, průmyslovým hnojením, ponecháváním půdy bez vegetačního krytu, atd. Následuje rozpad drobtovité struktury ornice. Jemné prachové a jílové částice se s prosakující vodou dostávají až k povrchu podorničí, kde se usazují a dochází k cementování nově vzniklé směsi nejjemnějších částic procesem karbonatizace, tvorbou uhličitanů.
 
Trápí mě to o to víc, oč jednoduší je náprava cestou povzbuzení aktivit půdních tvorečků, s jejichž pomocí je možno nežádoucí procesy zvrátit a vodní režim půd zregenerovat. Stačí nahradit průmyslová dusíkatá hnojiva přirozenými vstupy dusíku přes mikroorganismy na kořenech luskovin a po vzoru vyspělých zemědělských zemí udržovat celoroční kryt povrchu půdy vegetací, tj. po hlavní, cílové plodině zařazovat pravidelně druhově bohatou meziplodinovou směsku s vysokým zastoupením nektarodárných druhů. Je to rovněž způsob ochlazování krajiny v době častějších klimatických výkyvů.

Pracuji v pražském institutu Glopolis, kde se zabývám vztahem ekonomiky a péče o krajinu. Více než dvě desetiletí jsem pracoval v Hnutí DUHA, české ekologické organizaci, kde jsem byl v  letech 2004–2014 programovým ředitelem. Jsem autorem nebo spoluautorem desítek studií a publikací na různá ekologická témata. Pravidelně také přispívám do českých deníků i jiných médií. Deset let jsem také sloužil jako člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj, jsem členem Rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Rady národního parku České Švýcarsko. Obdržel jsem Cenu ministra životního prostředí za „za významný přínos prosazování věcnosti a odbornosti do veřejné debaty o ochraně životního prostředí“.  Vystudoval jsem systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a doktorát environmentálních studií získal na Centru pro otázky životního prostředí UK.

Jsem majitelkou hlavy, kterou proběhl nápad na založení Pravého domácího časopisu. S toutéž hlavou jsem v předchozích dvaceti letech moderovala na různých rádiích i televizích a všelijak se potulovala světem médií. Dnes máme s manželem a tátou rodinné vydavatelství. Baví mě učit se od všech inspirativních osob, které se točí kolem Pravého domácího časopisu.

Matúšovci.

Sme rodina, ktorá sa pred rokmi dostala do rodinnej krízy. Mladý pár s dvoma maličkými deťmi sa rozhodol reštartovať si život. Vycestovali na opačný koniec sveta, na Nový Zéland a tam spolu s deťmi tri mesiace dobrovoľničili na permakultúrnych farmách. Po tomto odvážnom kroku nastali v ich živote veľké zmeny! Predali dom, opustili staré zamestnania. Kúpili starý ovocný sad a v ňom začali budovať permakultúrnu farmu a ekologický mobilný dom s rozpočtom 25 tisíc eur. Vďaka odborníkom, ktorí ich zmenou života viedli, sa vyprofilovali sami na odborníkov na zdravé bývanie a permakultúru. Dnes učia na kurzoch ľudí, ako zdravo bývať, mužov na workshpoch ako postaviť svojpomocne dom a ženy ako útulne a zdravo ho zariadiť. Ich zaujímavý životný príbeh s množstvom informácií je zdokumentovaný vo filme V zdravom dome žijú šťastní ľudia. Okrem toho vydali aj dve knihy o permakultúre a útulnom domove. Dnes nadšenecky stavajú ekologické domy. O ich rôznorodých aktivitách píšu na blogu Lifereset.sk a tiež natáčajú vlogy pre Youtube HomeReset.

Jsem vystudovaná učitelka, ale místo dětí ve škole, učím lidi téměř 20 let, jak jíst zdravěji a přirozeněji. Napsala jsem tři bestsellerové knihy: Biokuchařku, BioAbecedář a Novou Biokuchařku. Stála jsem u zrodu Pro-BioLigy a Biopekárny Zemanka. Mám ráda rčení: „I když je otec nemoci neznámý, matkou je vždy strava“, a proto považuji poctivé jídlo za nejjednodušší cestu ke snížení „chemického koktejlu“ v těle i v přírodě.

Pocházím z Prahy a od roku 2006 žiji na venkově nedaleko Sedlčan. Jsem maminkou dvou dcer, Natálky a Elišky.

Více na www.hankazemanova.cz

Mými tématy jsou udržitelnost (sociální, ekologická, ekonomická i etická), městské pěstování a budování značek, které mají smysl a tvoří reálný pozitivní dopad. A tak jsem se naprosto přirozeně dostala i ke Kokoze. Nejdříve jsem potkala holky na konferenci o udržitelnosti, pak jsem začala chodit na jejich skvělé workshopy, stala se součástí týmu a teď šlechtím celou Kokozu a její rozvoj, hledám možnosti, jak zvyšovat společenský dopad i za podpory firemních partnerů. Ke svému ekonomickému vzdělání jsem dostudovala zahradní a krajinnou tvorbu – můj dávný sen.

Narodila jsem se v Praze. Maturovala jsem na gymnáziu ve Štěpánské, vystudovala bakalářský obor žurnalistika a masová komunikace se specializací televizní a filmová žurnalistika na Fakultě sociálních věd UK. Poté jsem pracovala jako reportérka a zprávařka v rádiích Bonton, City a Evropa 2, v ČRo jsem moderovala pořad o vzdělávání. V televizi Prima uváděla filmový magazín Kinorevue, talk show Sauna, magazín Prima jízda a další pořady. Na Nově jsemmoderovala Snídani s Novou, psala pro časopis Cinema. Z fejetonů, které od začátku píši pro Pravý domácí časopis vzešly dvě knížky „Odvrácená strana matky.“ S manželem Martinem máme dvě dcery a dva kocoury. 

Jsem vedoucí školní jídelny Dobřany. V naší školní jídelně vaříme zdravě, chutně a z regionálních potravin.

Jsem zahrádkářka, spisovatelka a blogerka. V osmnácti jsem šla z rodných Loun do Prahy studovat, vydělávat a být šťastná. Po deseti letech jsem se zase vrátila. S pocitem, že sny se mi plní, ale šťastná moc nejsem. Chyběli mi blízcí a to, co jsem znala z dětství: pospolitost a ruce od hlíny.  A tak jsem v Lounech nejprve založila rodinu, pak zahradu a semínkovnu; jsem členkou několika spolků, peču chleby a o svých "zelených" experimentech se životem píši humoristický blog slamavbotach.cz. Na jeho motivy vyšly knihy Sláma v botách (2017) a Sláma v botách 2: Nejdůležitější v životě je láska. A hlína za nehty! (2019). S rodinou se budeme brzy stěhovat na vesnici, abych měla konečně záhony přímo před domem. Jako zahrádkářka se pořád učím.

Jsem zakladatelem a spolumajitelem společnosti PROBIO, která stála u zrodu ekologického zemědělství a prvních biopotravin v České republice. Naše společnost provozuje tři bio mlýny a hospodaří na vlastní ekologické farmě.

MgA. Tomáš Uhnák, MSc.
Vystudoval jsem Food Policy (politickou ekonomii potravinových systémů) na City, University of London a v univerzitním prostředí pokračuji jako doktorand katedry humanitních věd – provozně ekonomické fakulty ČZU. Ve své výzkumné práci se věnuji studiu paradigmat, která sociálně, kulturně, environmentálně a politicky utvářejí prostředí českého (a československého) zemědělství, krajinotvorby a potravinových režimů. Zkoumám formování agrárních modelů skrze ideologické rámce průmyslového zemědělství a emancipačně-transformačních snah rolnických a sociálních hnutí. Pokouším se zjistit, jak lze (a jestli vůbec) přenášet a adaptovat inkluzivní a participativní mechanismy, narativy a symbolicko-materiální rámce (jako je především agroekologie a potravinová suverenita) vytvořené hnutími "od zdola" do vládních strategií a vizí. Působím jako analytik politických, sociálních a environmentálních aspektů potravinových systémů, na tato témata pravidelně publikuji články a rozhovory. Pracuji jako poslanecký poradcem pro zemědělství a potravinové systémy. Moji osobní identitu však tvoří především podílení se na rozvoji komunitou podporovaného zemědělství, které považuji za velice propracovaný a konzistentní nástroj k ekonomické a sociální stabilizaci zemědělců a zabezpečení potravinové nezávislosti, či lépe - potravinové suverenity pro spotřebitele, jež se v KPZ stávají spoluaktéry potravinového systému se sociálním přesahem, nikoliv jen pasivními příjemci služeb. Díky napojení na Asociaci místních potravinových iniciativ (AMPI) se snažím fungovat jako "radar" pro zachytávání současného vývoje a aktivit hnutí La Via Campesina na úrovni FAO (Food and Agriculture Organisation při OSN) a Evropské Komise, zejména ve vztahu k právům malých zemědělců a reformy společné zemědělské politiky.