Proč jsme založili Slušnou firmu a o co nám jde. 10 problémů dnešní firmy & 10 proseb na podnikatele, pro které je slušnost ctností

Souvislosti / 31. 5. 2018 /

V dnešním blogu jsme si (znovu) položili několik základních otázek, které si potřebuje čas od času položit každý podnik, projekt i jednotlivec.
Proč to považujeme za nutné? V případě jednotlivce pomůže jejich zodpovězení neztratit se a prožít tak svůj život (a ne život někoho jiného – ). V případě podnikatelů se nejasno v těchto otázkách projevuje především tím, že firma podniká pro peníze, moc a slávu místo pro užitek, smysl a radost.

K tomu, abychom si toto téma po čase znovu vyjasnili nás přiměly nejasnosti ve spolku firem – v tom, proč jsme vlastně spojili síly, o co nám jde a o co můžeme jeden od druhého očekávat.

Odpovědi jsme seřadili do pěti bodů: 1) Identita projektu Slušná firma – Kdo jsme, proč jsme vznikli a o co nám jde, 2) Předpoklady – Z čeho vycházíme, 3) Strategie – Jakými aktivitami naše cíle naplňujeme, 4) Problémy – top 10 trablů, k řešení kterých se Slušnou firmou přispíváme a 5) Prosby na lidi ze spolku firem a všechny ostatní na stejné misi.

Tak pojďme na to:

1) IDENTITA Slušné firmy aneb tři základní otázky, které stanovují rámec každého podnikání: A) Proč to děláme; B) Kdo jsme; C) O co nám jde:

A) Proč to děláme?

Čelíme eko a sociální krizi (detaily zde) vyžadující nové paradigma podnikání. Potřebujeme podniky, které řeší skutečné problémy skutečných lidí a minimalizují škody, které jejich podnikání působí (viz zde). Potřebujeme podniky, v nichž nejen vlastníci ale také management i zaměstnanci přijímají zodpovědnost za sebe a za vztahy se svým okolím.

B) Kdo jsme?

Svépomocná komunita a hnutí za změnu toho, jak se u nás podniká směrem od jednostranné kumulace majetku a externalizace škod k prospěšnosti pro všechny zainteresované a přijetí zodpovědnosti za důsledky podnikání. 

C) O co nám jde?

Chceme přispět k re-definici toho, co je to úspěch a k vybudování nové ekonomiky postavené na péči o sebe sama, jeden o druhého a o planetu – detaily zde.  

 

2) PŘEDPOKLADY aneb z čeho u projektu Slušná firma vycházíme a proč jsme se zaměřili na změnu fungování organizací a ne na změnu jednotlivců, rodiny nebo třeba školství:

Až 90% (zdroj: Zodpovědná firma) veškerých škod na životním prostředí, lidském zdraví a kvalitě života vzniká na straně firem – a to především ve fázi navrhování zboží a služeb.

Změnou jedné firmy se dostaneme násobně dál než změnou jednotlivce.

 

3) STRATEGIE aneb jakými činnostmi naplňujeme to, o co nám jde (viz IDENTITA #1 výše)

a) Vyhledáváme, propojujeme a podporujeme organizace (všech forem – od podnikatelských po neziskové), které existují proto, aby řešily skutečný problém skutečných lidí (více firmy) a zároveň přebírají zodpovědnost za důsledky svého podnikání. 

b) Snažíme se budovat svépomocnou komunitu těchto organizací. 

c) Snažíme se šířit povědomí o novém paradigmatu podnikání – prospěšném a ohleduplném (pro které jme zvolili zjednodušující název „slušné“). 

d) Přáli bychom si vést hnutí za změnu legislativy i obecného náhledu na podnikání.

 

4) DÍLČÍ STRATEGIE aneb to, jak vyhledáváme organizace, jak komunikujeme se světem a také, jak stanovujeme ceny.

Strategie vyhledávání organizací aneb jak vyhledáváme organizace do spolku firem. Stavíme na: vzájemném doporučování, firmy oslovovujeme a zveme napřímo, vybíráme samostatně přihlášené firmy na základě indexu, rešerší a nakonec hlasování týmu šesti lidí.


Komunikační strategie
aneb jak komunikujeme ve spolku firem i s okolním světemInterní, tj. v okruhu lidí z organizací, které se do projektu zapojily (viz firmy) – Online: Basecamp a Sdílený disk – Offline: Interní tématická setkání, interní kruhy, návštěvy firem, komunikace jeden s druhým na základě sdílených kontaktů. Navenek: blogšíření nabídek prácesociální sítě: facebook a instagramkomunikace s médii, vzájemné sdílení obsahu v rámci sítí firem, reportáže z firem (video Youtube, blogosféra, Pravý domácí časopis).   


Cenová strategie
aneb proč to není zadarmo a stojí to právě tolik, kolik to stojí – viz ceník. Projekt Slušná firma není veřejná, z daní ani z veřejných fondů placená služba. Nemá ani oligarchu, který by financoval její chod. Abychom uhradili náklady spojené s provozem, část služeb (členství a nabídky práce) je placená.
Ceny jsme stanovili tak, aby byla na prvním místě dostupná a zároveň tak, aby projekt uživil lidi, kteří na něm pracují. Naším primárním cílem je propojení podobně smýšlejících lidí/podnikatelů tak, aby spojili síly v budování spravedlivějšího a zdravějšího světa. Cena služeb v projektu Slušná firma nesmí být překážkou pro zapojení se. Poplatky pro ziskové firmy považujeme za velmi dostupné a ty pro neziskové organizace za symbolické. Začínajícím organizacím,  vybraným neziskovkám a organizacím s mimořádným společenským dopadem poplatek odpouštíme.
Provoz dočasně dotujeme z prodejů knih Peoplecomm a dobrovolnickou prací. Cílem je finanční soběstačnost, které potřebujeme dosáhnout do května 2019.

 

Tolik ke Slušné firmě. Nyní kontext:

5) PROBLÉMY – pro kontext doplňujeme deset hlavních problémů dnešní firmy/ekonomického systému, k jejichž eliminaci se snažíme s projektem Slušná firma přispět:

a) „Práce na hovno– aneb epidemie prázdné, neužitečné práce. Pouze 13 % zaměstnanců těší jejich práce (zdroj: Gallup). Až 1/2 lidí považuje svoji práci za zbytečnou.

b) Snižující se kvalita –  Klíčovým atributem volného trhu je snižující se kvalita zboží/služeb vč. zvyšující se toxicity. 

c) Externalizace škod – Velká část škod, které podnikání páchá na lidském zdraví, kvalitě života a přírodě se nezapočítá do účetnictví a přenáší se na druhé. 

d) Nezodpovědnost – Ze šesti základních entit (vlastníci, zaměstnanci a partneři, celý dodavatelský řetězec, zákazníci, komunity, v kterých žijeme, a globální lidská pospolitost, planeta), kterých se každé podnikání dotýká, ignoruje moderní firma čtyři.  

e) Re-klama – Manipulativní, lživé techniky re-klamy (= opakový klam) a propagace se staly normou (viz např. Válka je mír. Svoboda je otroctví.). Bezbřehý konzum jako smysl života přispívá ke globální epidemii deprese (např. zde). 

f) Mizící veřejný prostor – Ubývající veřejný prostor a veřejný majetek (tzv. občiny, angl. commons) znamená, že jsme ve stále větším počtu oblastí odkázáni sami na sebe.

g) Tlak na financializaci – Přeměna občin na produkty k prodeji, odcizování lidí znamená sílící komercializaci svépomoci, výpomoci, dobrovolnictví, veřejného prostoru, zdrojů a majetku. To zbavuje lidi zdrojů, kompetencí, žene je do krysího závodu a stále větší část lidí i do chudoby. 

h) Pracující chudoba – Od 70. let se oddělil růst zisku korporací od reálných mezd, které od té doby stagnují či klesají. To přispívá k rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými (tzv. income inequality), odcizování lidí a k fenoménu „chudoby pracujících“ (tzv. working poverty). 

i) Neplacení daní – V rozvinutých zemích neexistuje, aby jednotlivec neodvedl řádně daně. U korporací je tzv. daňová optimalizace (eufemismus pro neplacení daní) jednou z klíčových strategií maximalizace zisku. Méně vybraných daní = méně veřejných služeb, více služeb za peníze, větší tlak na vydělávání, více odczizení. 

j) Bohatí vs. chudí – Drasticky se zvyšuje mezera mezi skupinami obyvatel, kteří umí těžit z možností doby (technologie, zrychlující tempo změn ve společnosti, na pracovním trhu atd.) tak, že jejich příjem a životní spokojenost rostou, a obyvatel, kterým tento “globalizační vlak” stále více ujíždí (např. zde).

 

A na závěr desatero proseb aneb s čím potřebujeme pomoct:

6) PROSBY – aneb 10 proseb na firmy zapojených ve spolku Slušná firma a na všechny ostatní, kteří souzní s naším proč – viz výše.

a) Proč – Vyjasněte se své proč a v organizaci mu vše podřiďte. Nekompromisně ho komunikujte všem, kteří naslouchají. Nemáte-li své Proč?, jděte prosím dělat něco, kde ho najdete.

b) Index – Vypracujte plán na kontinuální zvyšování Indexu slušnosti ve všech pěti základních parametrech a v pravidelných intervalech vyhodnocujte, jak se vám daří. 

c) Slušné podnikání – Šiřte “evangelium”:  Mluvte o tom, že podnikat tak, aby se člověk nemusel stydět (tj. aby to prospívalo a zbytečně neškodilo), je možné a nutné.

d) Co řešíte? Říkejte nám o tom, s čím potřebujete pomoct… finance, marketing, noví lidé, kontakty,… Platí totiž: “Řeknete si o málo, dostanete málo. Řeknete si o hodně, dostanete hodně.”

e) Propojení – Propojte se s ostatními (firma). Jezděte na návštěvy, zvěte druhé k sobě. Vyptávejte se, jak fungují, učte se od sebe, učte se říkat si o pomoc. Spolupracujte – viz Butterflies & Hurricanes, Zemanka a Tierra Verde (zde). Víte-li o dalších organizacích, s kterými bychom mohli spojit síly, propojte nás.  

f) Lidi – Přijímejte nové lidi do firmy na prvním místě podle hodnot a (případně se) rozcházejte proto, že se rozcházíte v hodnotách. V tom, s kým se pustíte do spolu-práce, též nedělejte kompromisy.

g) Komunita/hnutí – Budujte firmu jako komunitu (tj. spolek lidí sdílejících proč, hodnoty a zvyklosti) a ideálně i jako hnutí.

h) Sdílení – Sdílejte svůj příběh. Inspirujte lidi okolo sebe. Pro změnu systému potřebujeme na prvním místě příklady. Sdílejte i obsah ze Slušné firmy

i) Setkání – Setkávejte se naživo, neboť jen naživo vznikají skutečné vazby. Do sdíleného kalendáře posílejte jakoukoli lidi propojující akci. 

j) Spřízněné duše – Zdá se nám, že to nejdůležitější, co potřebujeme v dnešní rozdělující se společnosti udělat, je se co nejvíce propojit. Proto jsme založili část Spřízněné duše, kam dáváme kontakty na všechny lidi a organizace (které se nezapojili do spolku) na stejné misi.

Toť vše. Děkuji, že v tom jedeme spolu! Je to naděje.

FacebookLinkedInEmail