Nová družstva – 62. díl seriálu Byznys 101

Byznys 101 / 14. 2. 2023 /

V dnešním díle seriálu Byznys 101 pokračujeme v mapování alternativ („zelená, tyrkysová“ fáze evoluce) dnešního na zisk zaměřeného podnikání externalizujícího dopady své činnosti na ostatní a přírodu („oranžová“ fáze). Dnes tématem nového družstevnictví.

Pro nás, kdo jsme vyrůstali v komunistickém Československu, je „družstevnictví“ jedním z těch zavirovaných slov, která si spojujeme s minulým režimem. Málo se ví, že družstva jsou původně britský vynález a že se začala objevovat v různých evropských zemích v reakci na drsné podmínky začátků průmyslové revoluce. Vznikala primárně proto, aby vyřešila nějaký konkrétní problém svých zakladatelů, a ne proto, aby jim pomohla zbohatnout a dominovat jiným. Peníze zde sloužily jako prostředek a případný zisk se investoval zpět do podniku.

Počátky evropského družstevnictví lze najít už v 18. století. Prvními příklady byla tzv. stavební společenství ve Velké Británii, kdy si skupina dělníků společně našetřila na vlastní bydlení a následně si pomáhala se stavěním. Ve střední Evropě to pak byla tzv. bratrstva nebo pokladny pražských dělníků v kartounkách (barvírnách bavlněných látek), které sloužily jako pojišťovna pro případ nemoci nebo úmrtí. Na Slovensku vzniklo první (úvěrní) družstvo v Sobotišti už v roce 1845 pod názvem Gazdovský spolok.

Pro nás, kdo jsme vyrůstali v komunistickém Československu, je „družstevnictví“ jedním z těch zavirovaných slov, která si spojujeme s minulým režimem. Málo se ví, že družstva jsou původně britský vynález a že se začala objevovat v různých evropských zemích v reakci na drsné podmínky začátků průmyslové revoluce.

Skutečným počátkem evropského družstevnictví však bylo založení Rochdale Equitable Pioneers v roce 1844 v anglickém Manchesteru. Členy tohoto historicky prvního družstva byli místní řemeslníci, kteří společně nakoupili potraviny ve velkém a prodávali si je za velkoobchodní ceny ve společném obchodě. Rochdaleské spotřební družstvo se stalo vzorem pro ostatní nejen díky tomu, že úspěšně rostlo, ale hlavně proto, že jeho zakladatelé sepsali základní principy družstevního fungování, které pak další družstva následovala.

Družstva vznikají primárně proto, aby vyřešila nějaký konkrétní problém svých zakladatelů, a ne proto, aby jim pomohla zbohatnout a dominovat jiným. Peníze zde slouží jako prostředek a případný zisk se investuje zpět do podniku.

Velká Británie se stala kolébkou spotřebních družstev, Německo úvěrových, Francie výrobních a Dánsko zemědělských. České a slovenské země patřily v družstevnictví mezi světovou špičku už za dob Rakouska-Uherska. Principy fungování družstev jsou (podle Mezinárodního družstevního svazu) následující:

1) Dobrovolné a otevřené členství – Člen nesmí být do členství nucen, ani mu nesmí být odepřeno na základě příslušnosti k menšině.

2) Demokratická kontrola družstva členy – V družstvu platí, že jeden člověk = jeden hlas. Členové si z vlastních řad volí představenstvo, ale největší pravomoc má tzv. členská schůze.

3) Ekonomická účast členů – Členové vkládají do družstva finanční podíly, tzv. členské vklady a většinou ručí do jejich výše. Případný zisk se vyplácí družstevníkům ve formě dividend – často spíše podle přínosu než podle výše vkladu.

4) Autonomie a nezávislost – Družstva jsou autonomní, nezávislé organizace kontrolované svými členy.

5) Vzdělávání členů a osvěta – Aby mohli členové spolu řídit organizaci, musejí mít informace a dovednosti s informacemi naložit. Protože družstva existují proto, aby řešila problémy svých členů, nepovažují ostatní za konkurenci. Na národní i mezinárodní úrovni tak vzájemně spolupracují a navzájem se podporují.

6) Péče o komunitu – Tento princip upozorňuje na to, že kromě vlastních zájmů je třeba dbát na zájmy všech pěti entit.

V Česku (a dalších postkomunistických zemích) se dnes hovoří opatrně o tzv. novém družstevnictví, abychom se tak oprostili od jeho staré, zdiskreditované socialistické podoby. Nové družstevnictví navazuje na původní smysl a principy, je založeno na solidaritě jednoho s druhým, existuje, aby řešilo konkrétní problémy svých členů (zajištění odbytu, výhodnější nákup, zajištění elektřiny nebo vody, zajištění levnějších úvěrů atd.). V této staronové formě zažívá družstevnictví renesanci. Ve Slušné firmě najdete různá výrobní družstva či také spolky. V době vzniku knihy je to například liberecký Texman – výrobce lůžkovin, pražská Fair & Bio pražírna nebo čokoládovna Cedrovatka z Krásné Lípy.

Družstevní podniky jsou příklady tzv. nerůstových firem tak, jak o nich hovoří Jennifer Hinton – více viz v přednáše Tadeáš Žďárského zde.

Družstvům a spolkům se začíná opět dařit proto, že stále více lidí si uvědomuje limity systému volného trhu a družstevnictví je pro ně způsob, jak spojit síly s podobně smýšlejícími lidmi a společně si zajistit potřebné (a vedle toho se i propojit společensky). Stále větší počet lidí se také dostává do ekonomické nouze a v družstevnictví nachází prostředek, jak se z ní vymanit. Doba se vlastně opakuje: družstva vznikala v podmínkách tzv. laissez­faire kapitalismu, který je kořenem našich dnešních problémů.

Pokud jsou korporace symbolem zglobalizované růstové ekonomiky, pak autentické družstvo představuje symbol lokalizované ekonomiky nerůstové. Giorgos Kallis

Družstevním příkladem z mého života budiž Obživa, jeden z prvních novodobých spolkových obchodů v Česku, který jsme založili ze stejného důvodu a který má legislativně formu „spolku“, což je ve skutečnosti jen jiné slovo pro družstvo. Je to podnik, který vlastní společně všichni ti, kdo na jedné straně umějí jídlo vypěstovat, „vychovat“ a/nebo zpracovat, a na druhé straně ti, kdo ho potřebují. Všichni složí jednorázově tzv. investiční příspěvek (aktuálně 4 500 Kč). Z těchto příspěvků se obchod buduje, vylepšuje a financuje se jeho další rozvoj. Pak se vkládají provozní příspěvky (450 Kč měsíčně), z nichž se hradí provoz. Členové pak v obchodě nakupují za stejné ceny, za které nakupuje Obživa. Spíše než klasický obchod je to tedy výdejní místo pro členy spolku. Smyslem takového podniku je propojit napřímo farmáře a drobné hospodáře s lidmi, kteří mají zájem o jejich výpěstky a produkty.

O tématu nového družstevnictví jsme psali i zde. Tam najdete i přednášku Nadi Johanisové, dlouholeté propagátorky tématu alternativních ekonomik.

Zde najdete všechny díly seriálu. Seriál vzniká úpravou textů z knihy Dobrý život ve stínu konzumní společnosti.

_________________

Všechny díly seriálu „Byznys 101“ naleznete zde.
Projekt Zpátky k jídlu je zde.
Seznam našich aktuálních setkání je zde. Přijďte debatovat.
Naše videa můžete na našem YT nebo na HeroHero a tím nám přispět na jejich tvorbu.
Prosíme o podporu Slušné firmy zde – každý dar pro nás moc znamená.

_________________

Tomáš Hajzler: Zprávy ze životaKnihy, FBIGLiYT,

FacebookLinkedInEmail