Slušná firma v roce 2020: Posledních deset let na záchranu naší domovské planety

Ve zprávě IPPC z října 2018 stálo, že máme maximálně možná posledních deset let na odvrácení nevratných klimatických změn (tj. do 2030). Minulý prosinec v Madridu prohlásil António Guterres, že … „bod, z kterého už není návratu už není na horizontu, ale je na dohled a běží velkou rychlostí k nám.“

Čas ukáže, kolik jsme ho dnes ještě měli. V dnešním blogu chci popsat, co se v projektu Slušná firma dělo vloni a jak a v čem chceme přiložit ruku k dílu letos.

Začnu zeširoka.

Za první republiky se do Československa jezdili učit podnikatelé z celého světa tomu, jak zakládat a vést předchůdce dnešních svobodných/demokratických firem (viz: Nové družstevnictví aneb renesance demokratického vlastnictví a řízení: historie, principy & fungování). Dodnes má mnoho družstevních organizací především na latinsko-americkém kontinentě kořeny u nás. Světový věhlas si získal i Baťa, který pojal podnikání jako projekt vybudování města budoucnosti a zlepšení života jeho obyvatel. Pak ale přišel fašismus, po něm komunismus a nakonec ten nejdravější východní kapitalismus … z čehož jsme se dodnes nevzpamatovali. Dnes by asi málokoho napadlo přijet do Česka učit se tomu, jak podnikat :-(.

Slušnou firmu jsme založili svým způsobem proto, abychom přispěli ke změně toho, jak se u nás podniká – viz Manifest. Podnikatelský model, který na lidi i přírodu nahlíží jako na bezedné zdroje zisku (případně jako na bezedné odpadkové koše) se povážlivě vyčerpal. Věřím, že můžeme na naše tradice navázat a vybudovat v ČeskoSlovensku firmy a další organizace, které se stanou nástrojem zvrácení život ohrožujících klimatických změn a postupného zlepšování života na Zemi pro většinu.

Slušnou firmu jsme založili proto, abychom přispěli ke změně toho, jak se u nás podniká. Podnikatelský model, který na lidi i přirodu nahlíží jako na bezedné zdroje zisku (případně jako na bezedné odpadkové koše) se povážlivě vyčerpal.

Člověk se učí především nápodobou. Proto potřebujeme na prvním místě konkrétní příklady firem a dalších organizací, které budou měnit svět a pro ostatní budou natolik inspirativní, že je budou chtít kopírovat. Myslím, že máme slušně našlápnuto (viz Firmy). Cílem Slušné firmy je tyto firmy vyhledávat, propojovat a podporovat. Věříme, že tím můžeme nejvíc přispět k tolik potřebné změně podnikatelského modelu směrem od nekonečného nahánění růstu a přenášení škod na druhé k obecné prospěšnosti a přebírání zodpovědnosti za důsledky svého podnikání.

Osobně bych si přál, abychom i v Česku a na Slovensku měli nějakého Dr. Bronner’s, který vyrábí mýdla a šampóny proto, aby upozornil na palčivé společenské problémy a jeho obaly si lidé čtou na záchodě raději než noviny nebo  The Body Shop, který dlouhodobě ukazuje podnikatelský model budoucnosti, jenž popisuje slovy: Obohatit, ne vytěžit (pro kontrast si to porovnejte s dnes převažujícím byznys modelem, kterému se lidově říká: Nastavit /levnějšími surovinami/ a odrbat). Již léta si přeji nějakou Patagonii, kteří podnikají, aby pomohli zachránit naši domovskou planetu. Přál bych si Thankyou, kteří podnikají, aby přispěli k řešení světové chudoby a tak dál…

Jak jsem ale psal, základy máme dobré. Pár příkladů za všechny: Papelote vyrábí věci z papíru, aby pomohli lidem ke kreativitě (žijeme v době, kdy se bez kreativity už dál nedostaneme). Bezobalu nastartovali naši česko-slovenskou bezobalovou revoluci, podporují místní ekonomiku, propojují lidi s lidmi a hlavně se skutečným jídlem a nabízejí funkční alternativu nadnárodní supermarketové distribuci. Tierra Verde nabízí netoxickou a bezobalovou drogerii. Probio a další nabízí skutečné jídlo a ukazují, jak pečovat o krajinu, VrátkaCedrovatka a jiné tzv. sociální firmy ukazují, jak vytvářet smysluplnou a užitečnou práci pro lidi, kteří by jinak obživu sháněli obtížně. Fair & Bio je v malém příkladem zcela nového podnikatelského modelu: zaměstnávají znevýhodněné lidi, drží se principů fair trade, fungují jako družstvo a tedy demokraticky a zpracovávají pouze bio kávu – to všechno dohromady. Opravárna vznikla, aby poukázala na fenomén jednorázových šmejdů a usnadnila lidem možnosti opravování. Frank Bold se snaží přispět k rekonstrukci státu. S Peoplecommem šlapeme cestu ekologického tisku (Oděvní branže přechází na biobavlnu, energetická na obnovitelnou energii, automobilová na elektromobily,… A co ta knižní?) a tak dál…

Slušnou firmu jsme založili v roce 2016 jako nástupce aktivit okolo Svobody v práci v návaznosti na konferenci Svoboda NaŽivo a knih Zodpovědná firma a Budoucnost organizací, které tvoří náš ideový základ.

V letech 2017 – 18 jsme se zaměřili na vy-světlo-vání toho, proč zrovna „slušné“ podnikání a proč se něčemu takovému věnovat – viz Proč. Vzniklo k tomu nespočet článků (blog), uspořádali jsme řadu workshopů a minikonferencí s tématy budoucnosti podnikání – viz např. Vrána k vráně sedá. Většinu výstupů naleznete v blogu. A především, propojili jsme na sedm desítek firem, postavili základní procesy a začali pracovat na budování renomé.

V roce 2019 jsme ve Slušné firmě postavili, zdá se, že funkční stavbu na základech vybudovaných do konce roku 2018. V roce 2020 bychom si přáli v té stavbě ještě více žít a hlavně se společně pořádně rozmáchnout a přispět k řešení krizí, které se na nás valí.

Koncem 2018 jsem napsal „O jednom kolibříkovi, čtyřech volech, lvovi aneb otevřený dopis členům společenství Slušná firma. V tom čase se totiž staly dvě věci. Zaprvé nám v manšaftu, který o projekt pečoval, došly síly. Cítili jsme se vyhořelí a protože jsme špatně nastavili financování provozu, neměli jsme z čeho zaplatit lidi, který o projekt pečovali. Kromě toho, po zmiňované zprávě IPPC z října 2018 začalo být zřejmé, že jde do tuhého, že už není čas na řeči: Musíme skončit se spalováním fosilních paliv a průmyslovým zemědělstvím. Je třeba zatlačit na ředitele zeměkoule, aby učinili nutné systémové změny. To, proč jsme jako společenství vznikli, začalo najednou dávat praktický smysl, neboť 100 největších firem může za 70% emisí CO2 a současný byznys model je tak přímo podepsaný pod katastrofou, na které všichni společně pracujeme :-(.

Zkraje 2019 naskočil naštěstí nový manšaft – jmenovitě Zuzka Janglová, Tereza Fofoňková, Jan Staroba a do spolurozhodování jsme pozvali zástupce zapojených firem. Následně se stalo několik zásadních věcí:

a) Založili jsme spolek a máme tak samostatné IČO.
b) Změnili jsme model fungování a financování: Od začátku roku se snažíme společenství rozvíjet jako svépomocnou komunitu, na jejíž provoz se členové skládají – viz ceník.
c) Rozjeli jsme tzv. pracovní skupiny – což je nástroj, jak si skupina lidí ze zapojených firem vzájemně pomáhá v daném tématu. V roce 2019 byla tématy planeta, zaměstnanci a marketing.
d) 1x za 1/4 roku pořádáme setkání s nováčky, kde se seznamujeme a vyjasňujeme nejasné.
e) 2x ročně se scházíme všichni v kruhu ke zhodnocení uplynulého období a k plánům do budoucna.
f) 2x ročně jedeme společně i s rodinami na společný víkend (Náš druhý společný výlet: Tentokrát do Jizerek).
g) Uspořádali jsme dvě mini-konference (výstupy naleznete zde).

Dalo by se říct, že jsme v roce 2019 postavili, zdá se, velmi funkční stavbu na základech vybudovaných do konce roku 2018. V roce 2020 bychom si přáli v té stavbě ještě více žít a hlavně se společně pořádně rozmáchnout a přispět k řešení krizí, které se na nás valí – viz Strategie GKG (Gandhi, King & Greta) aneb jak se postavit hrozbám dneška?

„Tím, že budeme dělat lepší bundy, svět nezměníme“, řekl mi Vincent Stanley, ředitel patagonské filozofie. Yvon Chouinard, jejich zakladatel  k tomu dodává: „Revolution starts from the bottom“ aneb „Revoluce začíná od základů – tedy od toho, jak získáváme potraviny, jak přistupujeme k půdě, od země-dělství.“

V roce 2020 chceme:

1) Ještě lépe se podělit o rozhodování a vedení s dalšími lidmi ze spolku.
2) Ve skupině několika zástupců firem chceme lépe komunikovat s médii.
3) Chceme pokračovat a dále rozvíjet body c – f (viz výše).
4) Navenek jsme se rozhodli zaměřit na téma zemědělství (viz Čtyři úmrtí českého zemědělství aneb spojme síly v jeho záchraně!). Proč právě zemědělství? Je to téma, které se týká nás všech a pokud se mu nepostavíme, důsledky budou (a už jsou) mimo-řádné. V Česku i na Slovensku přitom existuje nespočet ekologických zemědělců, zpracovatelů, odborníků na výživu, kteří vědí jak na to tak, aby zemědělství neničilo krajinu ani člověka. Jejich aktivity jsou však roztříštěné a zpravidla vynikají ve svých oborech a ne v tolik potřebném marketingu. A také nás v tom inspirovala už zmiňovaná Patagonia (viz Slušnost a zodpovědnost á la Patagonia). „Tím, že budeme dělat lepší bundy, svět nezměníme“, řekl mi Vincent Stanley, ředitel patagonské filozofie. Yvon Chouinard, jejich zakladatel  k tomu dodává: „Revolution starts from the bottom“ aneb „Revoluce začíná od základů – tedy od toho, jak získáváme potraviny, jak přistupujeme k půdě, od země-dělství.“
Chceme se pustit do podcastu – seriálu pravidelných video-rozhovorů a chceme zorganizovat jarní konferenci.
5) Chceme se dál (s ještě větší vervou než v letech 2017-18) věnovat osvětě fungování současného ekonomického systému a převažujícího byznys modelu a propagaci příkladů nového podnikání.

Držte nám palce a/nebo – ještě lépe – s námi spojte síly :-).
Vše nej do 2020!

FacebookLinkedInEmail